Nauka do drzwi puka-plany szczepień.

Logistyka i dystrybucja szczepień przeciw COVID-19 jest przedsięwzięciem na wielką skalę, taki zakres działań nie był do tej pory podejmowany nie tylko w naszym kraju, lecz także na świecie. W podstawowy zakres tego przedsięwzię- cia wchodzą m.in. takie działania, jak: Zapewnienie łatwego dostępu do szczepionek, Wprowadzenie szczepionek o różnych właściwościach, Wskazanie grup i osób najbardziej …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-plany szczepień.
Nauka do drzwi puka i technologia szczepionek wektorowych.

Szczepionki wektorowe opierają się o naturalne wirusy, któ- re nie są groźne dla człowieka. W tym celu wykorzystuje się wirusy, które nie wywołują u człowieka choroby, a ich bezpieczeństwo i możliwość stosowania w szczepionkach została potwierdzona, lub wirusy, które nie są w stanie re- plikować w komórkach ludzkich. Istnieją w związku z tym dwa główne …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka i technologia szczepionek wektorowych.
Nauka do drzwi puka-rozwój terapii genowej.

Większość tradycyjnych leków to małocząsteczkowe związ- ki chemiczne, które oddziałują z różnymi białkami, wpły- wając na ich aktywność. Jednak wiele chorób bardzo trudno leczyć tradycyjnymi lekami (np. nowotwory, choroby gene- tyczne, niektóre choroby wirusowe). Dlatego też już w la- tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstała koncep- cja terapii genowej, w której informacja o terapeutycznym białku dostarczana …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-rozwój terapii genowej.
Nauka do drzwi puka-Technologia mRNA i jej zastosowanie w szczepieniach.

Ekspresja materiału genetycznego mRNA – rola biologiczna.W komórkach eukariotycznych (czyli m.in. wszystkich lu- dzi, zwierząt i roślin) informacja genetyczna o białkach zakodowana jest w olbrzymich cząsteczkach DNA, zwa- nych chromosomami. Aby dane białko powstało w ko- mórce, odpowiedni fragment chromosomu zwany genem musi zostać przepisany na sekwencje mRNA, które stano- wi swoisty, komórkowy „przepis na …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-Technologia mRNA i jej zastosowanie w szczepieniach.
Nauka do drzwi puka,czyli Przykładowe pandemie wirusowe w historii i zastosowanie szczepionek z sukcesem.

Szczepienia ochronne zmieniły historię świata. Jedną z chorób wyeliminowanych dzięki szczepieniom jest ospa prawdziwa, która była jednym z największych zagrożeń zdrowia człowieka i towarzyszyła ludziom od blisko 3 000 lat. Choroba ta miała bardzo ciężki przebieg – przecięt- nie śmiertelność wynosiła 30%, a spośród tych, którzy przeżyli, wielu ludzi miało uszkodzenia wzroku i szpe- cące …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka,czyli Przykładowe pandemie wirusowe w historii i zastosowanie szczepionek z sukcesem.
Czy moja szczepionka przeciw COVID-19 jeszcze działa?

Wiele osób obawia się, że po szczepieniu mechanizmy obronne organizmu nie są odpowiednio przygotowane do ochrony przed COVID-19. Mają nadzieję, że wykażą to badania laboratoryjne na obecność przeciwciał. Jednak odpowiedź na to pytanie mogą dać tylko nieliczne testy. Naukowcy od miesięcy poszukują we krwi ozdrowieńców i zaszczepionych markera, który będzie niezawodnym wskaźnikiem poziomu odporności przeciw …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Czy moja szczepionka przeciw COVID-19 jeszcze działa?
Flurona.

Według autorów publikacji w „Lancecie” ważnym aspektem jest, by osoby hospitalizowane z powodu COVID-19 były rutynowo testowane na grypę. Flurona to jednoczesne zakażenie dwoma zarazkami – wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2. Podwójne zakażenia i ich epidemiologia nie są dokładnie przebadane, bo dopiero od niedawna mamy techniki diagnostyczne, które umożliwiają łatwe identyfikowanie zarazków. Nowa praca opublikowana w czasopiśmie …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Flurona.
Ciekawostki o szczepionce na covid.

W książce „Szczepionka. Historia wielkiego wyścigu z pandemią COVID-19” naukowcy z BioNTech odsłaniają kulisy swojej pracy. Ich opowieść spisał dziennikarz „Financial Times” Joe Miller. „Przez dziesięciolecia składający się z męża i żony zespół wierzył, że maleńka cząsteczka, odrzucona przez establishment farmaceutyczny, może zwiastować rewolucję w medycynie dzięki zaprzęgnięciu do pracy sił układu odpornościowego. Nie sądzili, …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Ciekawostki o szczepionce na covid.
Osoby niezaszczepione-zasady wjazdu do Norwegii.

Testy przed przyjazdem Osoby niezaszczepione powyżej 18 roku życia muszą zrobić test na COVID-19 24h przed wjazdem do Norwegii. Może to być test PCR lub antygenowy. Test musi być wydany w j. angielskim, norweskim, szwedzkim, duńskim, niemieckim lub francuskim. Wynik w języku polskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski nie będzie akceptowany.  Testy …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Osoby niezaszczepione-zasady wjazdu do Norwegii.
Nowsze wpisy