Nauka do drzwi puka-rekomendacje.

Edukacja personelu medycznego.Jedną z grup o największym znaczeniu dla powodzenia akcji edukacyjnych dotyczących promowania szczepień przeciw COVID-19, jest personel medyczny. Z jednej strony lekarze oraz pielęgniarki są głównym źródłem wiedzy dla pacjen- tów na temat szczepień, a większość pacjentów podejmuje decyzję o szczepieniu po uzyskaniu rekomendacji lekar- skiej lub pielęgniarskiej. Z drugiej strony, koronawirus jako …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-rekomendacje.
Nowsze wpisy
Starsze wpisy