Przepisy prawne i przydatne informacje po przyjeździe do Norwegii.

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. Mogą kontrolować pojazdy i osoby nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, przywożenie narkotyków, przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo.  Zdarzały się …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Przepisy prawne i przydatne informacje po przyjeździe do Norwegii.
Cło w Norwegii-aktualizacja.

Cło Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii mogą przywieźć ograniczoną liczbę towarów do użytku osobistego, których nie wolno sprzedawać. Określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty. Ich …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Cło w Norwegii-aktualizacja.
Podróżowanie po Norwegii, aktualizacja.

Podczas podróży po Norwegii pamiętaj, że klimat jest tu surowy, a odległości między miejscowościami duże – szczególnie w północnej części Norwegii. Jeśli planujesz podróż samochodem na północ Norwegii, przyjedź w okresie od końca maja do końca września. W pozostałych miesiącach należy liczyć się z tym, że niektóre drogi, mosty i przeprawy promowe mogą być zamknięte. …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Podróżowanie po Norwegii, aktualizacja.
Wjazd na terytorium Norwegii-aktualizacja

Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony lub przeszedłeś COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (licząc od daty wykonania testu, musisz być zwolniony z obowiązku izolacji) i możesz udokumentować to przy pomocy ważnego certyfikatu COVID, jesteś zwolniony z kwarantanny wjazdowej. Nie musisz również wypełniać formularza rejestracyjnego dla przyjezdnych ani wykonywać testu na granicy. Nadal istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, kto …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Wjazd na terytorium Norwegii-aktualizacja
«Prawo norweskie» webinar 21 września

W ramach programu dotacyjnego z Bergen Kommune, stworzyliśmy projekt o nazwie „Silniejsze kobiety”. Celem projektu jest uświadomienie kobiet, które mieszkają w Norwegii co do przepisów oraz zasad w Norwegii oraz, które mają zastosowanie do nich i ich rodzin w Norwegii.  Kolejnym spotkaniem w ramach projektu będzie webinar dot. prawa norweskiego prowadzony przez Veronikę Wiese z …

CZYTAJ WIĘCEJAbout «Prawo norweskie» webinar 21 września
Problemy z prawem w Norwegii?

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. Mogą kontrolować pojazdy i osoby nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, przywożenie narkotyków, przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo.  Zdarzały się …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Problemy z prawem w Norwegii?
Pomoc prawna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo realizuje projekt oferujący bezpłatne poradnictwo prawne dla Polonii w Norwegii, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm (poradnictwo nie obejmuje sporządzania pism, jak również zastępstwa adwokackiego tj. udziału adwokata w konkretnych sprawach). https://www.gov.pl/attachment/854aab8c-53dc-4fc3-8fa5-a94942f7e7aa

CZYTAJ WIĘCEJAbout Pomoc prawna
Bezpłatna pomoc prawna w Norwegii

W niektórych przypadkach można otrzymać pomoc prawną od prywatnego adwokata, która jest w całości lub częściowo pokrywana przez państwo norweskie.  W niektórych sytuacjach życiowych pojawia się potrzeba skorzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Wysokie koszty pomocy prawnej stanowią w wielu przypadkach barierę nie do pokonania. Zgodnie z prawem o bezpłatnej pomocy prawnej (Rettshjelploven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-06-13-35) ma ona na …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Bezpłatna pomoc prawna w Norwegii
Odwiedziny bliskich-aktualizacja z 18 maja

Do Norwegii wjechać mogą tylko bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, nieletnie dzieci i pasierbowie oraz ich rodzice, ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych. Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim lub mają małoletnie dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Odwiedziny bliskich-aktualizacja z 18 maja
Nowsze wpisy