To im zawdzięczamy szczepionkę przeciw COVID-19.

Za odkrycia związane z mRNA nie było Nagrody Nobla, a przemysł farmaceutyczny nawet na tę cząsteczkę nie spojrzał. Ale w możliwości mRNA wierzyło małżeństwo immunologów z Niemiec. Dzięki nim w ekspresowym tempie powstała nowoczesna szczepionka przeciw COVID-19. Teoria głosi, że u zarania dziejów cząsteczka RNA była nośnikiem planów komórkowych oraz zapoczątkowała reakcje chemiczne niezbędne do …

CZYTAJ WIĘCEJAbout To im zawdzięczamy szczepionkę przeciw COVID-19.
Nauka do drzwi puka-rozwój terapii genowej.

Większość tradycyjnych leków to małocząsteczkowe związ- ki chemiczne, które oddziałują z różnymi białkami, wpły- wając na ich aktywność. Jednak wiele chorób bardzo trudno leczyć tradycyjnymi lekami (np. nowotwory, choroby gene- tyczne, niektóre choroby wirusowe). Dlatego też już w la- tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstała koncep- cja terapii genowej, w której informacja o terapeutycznym białku dostarczana …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-rozwój terapii genowej.
Nauka do drzwi puka-Technologia mRNA i jej zastosowanie w szczepieniach.

Ekspresja materiału genetycznego mRNA – rola biologiczna.W komórkach eukariotycznych (czyli m.in. wszystkich lu- dzi, zwierząt i roślin) informacja genetyczna o białkach zakodowana jest w olbrzymich cząsteczkach DNA, zwa- nych chromosomami. Aby dane białko powstało w ko- mórce, odpowiedni fragment chromosomu zwany genem musi zostać przepisany na sekwencje mRNA, które stano- wi swoisty, komórkowy „przepis na …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Nauka do drzwi puka-Technologia mRNA i jej zastosowanie w szczepieniach.
Nowsze wpisy
Starsze wpisy