Zawrócenie z granicy i co dalej?

W celu odwołania od decyzji policji norweskiej dotyczącej zawrócenia z granicy (vedtak om bortvisning), powinieneś zwrócić się do Utlendingsdirektoratet (Urzędu ds. cudzoziemców). Taka informacja powinna być wpisana do dokumentu, który otrzymałeś: „Rett til klage med mer Vedtak om bortvisning kan påklages til Utlendingsdirektoratet”. Link do strony tego urzędu: https://www.udi.no/en/contact-us/other-contact-information/ W czasie gdy odwołanie jest rozpatrywane, …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Zawrócenie z granicy i co dalej?
Czy granice są nadal zamknięte?Aktualizacja z 18 Maja

Norwegia zamknęła swoje granice 29 stycznia br. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja br.:  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2830458 Póki nie zostanie ogłoszone otwarcie granic, należy założyć, że są one zamknięte do odwołania. Dotychczas granice zostały otwarte tylko dla osób, dojeżdżających codziennie do pracy w Norwegii ze Szwecji i Finlandii (grensependlere). Muszą oni udokumentować stałe zamieszkiwanie w Szwecji lub Finlandii, …

CZYTAJ WIĘCEJAbout Czy granice są nadal zamknięte?Aktualizacja z 18 Maja
Nowsze wpisy
Starsze wpisy