Szybkie testy antygenowe na lotnisku, a odmowa przyjęcia na pokład samolotu. Co robić?

Port lotniczy, z którego odlatywałem/-am, miał rzekomo zapewniać przeprowadzenie szybkich testów antygenowych, ale tego nie zrobił i w konsekwencji odmówiono mi wejścia na pokład. Czy przysługują mi jakieś prawa?

Pasażerowie powinni sprawdzić obowiązujące środki ochrony zdrowia publicznego i związane z nimi ograniczenia stosowane w punkcie docelowym oraz upewnić się, że posiadają wszystkie niezbędne odpowiednie dokumenty wymagane przez państwo członkowskie przeznaczenia. Proszę pamiętać o tym, że linie lotnicze i inne firmy świadczące usługi transgranicznego transportu pasażerskiego mogą być zobowiązane na mocy przepisów krajowych do wdrożenia pewnych środków ochrony zdrowia publicznego podczas pandemii koronawirusa.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 stanowi, co do zasady, że pasażerowie, którym linia lotnicza odmówiła przyjęcia na pokład wbrew ich woli, mimo że zgłosili się na czas do odprawy, przysługuje prawo do odszkodowania, prawo wyboru między zwrotem kosztów a zmianą planu podróży, a także prawo do opieki.

Zgodnie z rozporządzeniem te prawa ustawowe nie przysługują jednak pasażerom, jeżeli odmówiono im przyjęcia na pokład z uzasadnionych powodów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub ochroną, lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Państwo członkowskie przeznaczenia może wymagać od linii lotniczych odmowy przewozu pasażerów, którzy nie są w posiadaniu testu na COVID-19, zaświadczenia o szczepieniu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia i którzy nie są w stanie w inny sposób udowodnić, że spełniają odpowiednie wymagania ustanowione przez państwo członkowskie przeznaczenia. Środki takie mogą stanowić uzasadnioną podstawę do odmowy przyjęcia na pokład przez linię lotniczą. Linie lotnicze muszą dokładnie ocenić, czy istnieją uzasadnione powody odmowy przyjęcia pasażera na pokład. O ile nie istnieją uzasadnione powody odmowy przyjęcia na pokład, pasażerowie zawsze zachowują prawa przysługujące im na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

To, czy pasażer będzie mógł mimo wszystko skorzystać z części lub całości wspomnianych praw w przypadku odmowy przyjęcia na pokład z uzasadnionych przyczyn, będzie zależało od rodzaju biletu zgodnie z regulaminem linii lotniczej.

Wiécej

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/travel-during-pandemic-faq_pl