Szczepienie przeciw COVID-19 – Comirnaty (BioNTech i Pfizer)


Informacje dla osób, którym zaoferowano tę szczepionkę
Nowy koronawirus powoduje chorobę dróg oddechowych. Wiele osób przechodzi zakażenie bezobjawowo lub łagodnie, ale niektórzy chorują poważnie. Osoby starsze oraz cierpiące
na pewne inne schorzenia są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby lub śmierć. Szczepienie przeciw COVID-19 zapobiega zachorowaniu na koronawirusa. Jego celem jest ochrona życia i zdrowia.
Kto może otrzymać tę szczepionkę na koronawirusa?
• Osoby, którym zaleca się przyjęcie tej szczepionki w ramach państwowego programu szczepień, mogą ją otrzymać, kiedy nadejdzie ich kolej w kolejce szczepionkowej.
• Oferta dotyczy osób przebywających w Norwegii. Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne.
Gdzie mogę się zaszczepić?
Na stronie internetowej swojej gminy znajdziesz informacje na temat tego, kto otrzyma ofertę szczepienia, jak się to odbędzie, oraz kiedy.
Jak przebiega szczepienie?
Szczepionkę podaje się w górną część ramienia, w dwóch wstrzyknięciach podawanych w odstępie minimum 21 dni. Ważne, aby drugą dawkę przyjąć w wyznaczonym terminie. Przed podaniem szczepionki trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest się zdrowym i czy miało się reakcję na wcześniej podawane szczepionki. Pamiętaj, aby poinformować, jeśli jesteś w ciąży, stosujesz leki, masz alergię lub inne problemy ze zdrowiem. Nagła choroba i temperatura powyżej 38 stopni są zwykle powodem do przełożenia szczepienia na inny termin. Po podaniu szczepionki jest się proszonym o poczekanie przez przynajmniej 20 minut w miejscu, w którym otrzymało się szczepienie.
Jak działa szczepionka?
Szczepionka zawiera przepis (informacyjny RNA) na typowe białka szczytowe koronawirusa. Po podaniu szczepionki organizm tworzy niegroźne kopie tych białek szczytowych, na których układ odpornościowy może ćwiczyć. W ten sposób organizm uczy się rozpoznawać prawdziwego koronawirusa i bronić się przed nim w przypadku późniejszego zakażenia. Informacyjne RNA ze szczepionki jest szybko rozkładane przez organizm i nie wpływa na kod genetyczny.
Szczepionka nie zawiera żywego wirusa i nie powoduje zachorowania na koronawirusa. Szczepionka przeciw COVID-19 ma działanie zapobiegawcze. Nie leczy już istniejącego zakażenia koronawirusem.
Ten sposób wytwarzania szczepionek nie był wcześniej stosowany przeciwko chorobom zakaźnym u ludzi, ale technologia jest znana i stosowana w leczeniu onkologicznym.
Jak skuteczna jest szczepionka?
Szczepionka chroni przez chorobą wywołaną przez nowego koronawirusa. Już tydzień po podaniu drugiej dawki, u około 95% zaszczepionych uczestników badań pojawiła się odporność na koronawirusa. Niewiele jest danych dotyczących osób najstarszych.

Badania wskazują, że szczepionka dodatkowo chroni przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem, które wymaga leczenia szpitalnego. Na razie nie wiemy, jak długo utrzymuje się ochronne działanie szczepionki. Jeśli działanie ochronne słabnie z biegiem czasu, może być konieczne podawanie dawek przypominających. Ponieważ szczepionka zapobiega chorobie, będzie również zapobiegała rozprzestrzenianiu się wirusa, ale nie wiemy jeszcze, w jakim stopniu. Dlatego ważne jest, aby nadal stosować się do obowiązujących zaleceń przeciwepidemicznych.
Działania niepożądane
Na podstawie przeprowadzonych badań posiadamy dużą wiedzę na temat częstych i mniej częstych działań niepożądanych, które wystąpiły u osób zaszczepionych. Nie możemy wykluczyć wystąpienia rzadkich działań niepożądanych lub takich, które pojawią się dopiero na długo po podaniu szczepionki. Większość działań niepożądanych pojawiała się w pierwszych dniach po szczepieniu i przechodziła w ciągu kilku dni:
• U większości osób zaszczepionych pojawia się ból w miejscu ukłucia.
• Inne częste działania niepożądane to zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, bóle
stawów i gorączka. Wymienione działania niepożądane występują częściej po podaniu
drugiej dawki.
• Działania niepożądane występują rzadziej u osób starszych niż u młodszych dorosłych.
W zdecydowanej większości przypadków działania niepożądane były łagodne lub umiarkowane. U mniej niż 5% osób wystąpiły bardziej uciążliwe działania niepożądane, które nie były niebezpieczne, ale wpłynęły na codzienne funkcjonowanie przez te kilka dni, przez które się utrzymywały. Występowały one częściej po drugiej dawce i wśród osób młodszych.
Co muszę zrobić, jeśli wystąpią u mnie działania niepożądane?
Jeśli wystąpią u Ciebie nieoczekiwane, silne lub długotrwałe objawy, które Twoim zdaniem zostały wywołane szczepionką, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub innym personelem medycznym, który oceni sytuację i udzieli porady. Personel medyczny ma obowiązek zgłaszać poważne lub nieznane reakcje, które według ich podejrzeń mogą być wywołane szczepionką. Możesz także samodzielnie wysłać zgłoszenie przez stronę helsenorge.no.
Warunkowe dopuszczenie
Szczepionka na koronawirusa została przebadana w zakrojonym na szeroką skalę badaniu klinicznym, w którym podano ją wielu tysiącom ludzi. Badania kliniczne zostały przeprowadzone w ten sam sposób, jak w przypadku innych szczepionek, ale czas obserwacji był krótszy. Agencje odpowiedzialne za dopuszczanie leków na rynek zezwoliły na warunkowe dopuszczenie szczepionki do obrotu. Oznacza to, że dostępnych jest wystarczająco dużo danych, aby ocenić, że korzyści płynące ze szczepienia znacznie przewyższają ryzyko, lecz producent szczepionki musi kontynuować badania i na bieżąco przekazywać agencjom odpowiedzialnym za dopuszczanie leków na rynek wszystkie nowe dane, które z czasem będą napływać.
Moje szczepienia
Po tym, jak zostanie Ci podana szczepionka na koronawirusa, zostanie to zarejestrowane w Ogólnokrajowym Rejestrze Szczepień SYSVAK. Informacje na ten temat dostępne są na stronie helsenorge.no.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapytaj swojego lekarza, osobę, która podała Ci szczepionkę lub inny personel medyczny. Wejdź także na stronę internetową Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet): https://www.fhi.no/kvp