Rządowe postanowienia specjalne z 10 maja

Rząd może zdecydować, jakie środki wdrożyć w gminie i okolicznych gminach w przypadku wybuchu zakażenia. Zawsze będą to najsurowsze środki wprowadzone (lokalnie, regionalnie, na szczeblu krajowym) na obszarze, który ma zastosowanie. Oznacza to na przykład, że jeżeli środki regionalne są bardziej rygorystyczne niż środki krajowe, zastosowanie mają środki regionalne.

Istnieją trzy poziomy działania:
Poziom A – Szczególnie wysoki poziom działania, uregulowany w rozdziale 5A rozporządzeń COVID-19
Poziom B – Wysoki poziom działania, regulowany w rozdziale 5B rozporządzeń COVID-19
Poziom C – Dość wysoki poziom działania, uregulowany w rozdziale 5C rozporządzeń COVID-19

Gminy
Vestfold i Telemark: Gmina Bamble, Porsgrunn i Skien znajdują się na poziomie B.
Viken: Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker i Ă…s gminy są na poziomie B.

Co się stanie, gdy dojdzie do epidemii na poziomie regionu, a rząd musi podjąć decyzję w sprawie środków?
Po dialogu z odpowiednimi gminami i gubernatorem hrabstwa Norweska Dyrekcja Zdrowia i Norweski Instytut Zdrowia Publicznego wydadzą rządowi zalecenie, na jakiej gminy powinny wprowadzić środki i na jakim poziomie powinny być środki.
Poziomy działania są regulowane w rozdziałach 5A, 5B i 5C rozporządzeń COVID-19.

Sformułowano również zalecenia, które nie są uregulowane w rozporządzeniach.
Mogą istnieć specjalne warunki lokalne, które oznaczają, że niektóre gminy objęte tymi decyzjami również decydują się na bardziej rygorystyczne zasady lub porady. Istnieje również jeden rodzaj porad z różnymi środkami – nie są one również regulowane przez przepisy.

Jeśli gminy chcą,mogą zdecydować się na przyjęcie lokalnych przepisów, które wzmacniają działania rządu. Nie mają one jednak możliwości przyjęcia mniej rygorystycznych środków.
W zależności od rozwoju epidemii i sytuacji zakażenia, rząd może zdecydować, że na przykład gmina może przejść z poziomu A do poziomu działania C po pewnym czasie.
Co się stanie po zakończeniu działań regionalnych?
Po wyczerpaniu środków regionalnych zastosowanie będą miały środki krajowe.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/