Rząd podjął decyzję o wzmocnieniu redystrybucji szczepionek

Rząd podjął decyzję o intensywniejszej geograficznej redystrybucji szczepionek. 24 gminy, w których przez dłuższy okres utrzymywała się wysoka liczba zakażeń, będą otrzymywać o około 60 % większy przydział szczepionek do momentu, aż wszystkie osoby powyżej 18 roku życia otrzymają możliwość zaszczepienia się.

 • Najważniejszy powód, dla którego rząd zdecydował się na redystrybucję szczepionek, to zwiększenie możliwości, żebyśmy razem mogli nieco szybciej otworzyć społeczeństwo. Wszystkim się to opłaci – powiedział minister zdrowia Bent Høie.
  W zeszłym tygodniu rząd zdecydował się na geograficzną redystrybucję, ale jedynie pod takim warunkiem, że gminy, które muszą oddać swoje dawki szczepionek w czerwcu i na początku lipca, będą miały moce przerobowe, aby nadrobić szczepienia pod koniec lipca.
  Urząd ds. zdrowia otrzymał za zadanie, aby ustalić to z gminami. Minister zdrowia spotkał się z wojewodami (statsforvalterne) 19 maja i po tym spotkaniu podjęto ostateczną decyzję o redystrybucji.
  Większość z gmin zgłasza, że będą w stanie przeprowadzić wzmożone szczepienia w wakacje, mimo że będzie to wymagające.
 • Wielu wojewodów powiedziało mi dzisiaj: „Będzie to trudne, ale jak musi nam się udać, to nam to się uda.” Jestem pod wrażeniem i jestem wdzięczny, że gminy, których praca w lipcu będzie jeszcze trudniejsza, wykazują tak dużą solidarność z gminami, które zostały przez pandemię dotknięte najbardziej – powiedział Høie. Duże dostawy szczepionek w nadchodzącym czasie sprawiają, że tempo szczepień wzrośnie we wszystkich gminach.
 • Szczepienia nigdzie nie zostaną wstrzymane. Będą się jednak odbywały szybciej priorytetowych gminach – powiedział Høie.
  Opieramy się na zaktualizowanej liście
  Instytut zdrowia publicznego (FHI) wydał rządowi zalecenia dotyczące tego, które gminy w czerwcu powinny otrzymać zwiększony przydział dawek, które powinny pozostać przy niezmienionej ilości, a które powinny otrzymać mniejszy przydział. Rząd poprosił o aktualizację tej oceny w świetle rozwoju sytuacji w ostatnim czasie i 14 maja otrzymał od FHI zaktualizowaną listę gmin. Rząd dla celów geograficznej redystrybucji bazuje na zaktualizowanej liście od FHI.
  Zakładamy, że redystrybucja rozpocznie się w tygodniu 23. 24 priorytetowe gminy będą otrzymywać o około 60% większy przydział pierwszych dawek, niż miały otrzymać pierwotnie, do momentu aż wszyscy mieszkańcy powyżej 18 roku życia otrzymają możliwość zaszczepienia się. Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad oraz Lørenskog, które już są traktowane priorytetowo, otrzymają przydział zwiększony o około 40 punktów procentowych.
  Ta decyzja oznacza, że przez okres do 7 tygodni, 309 gmin będzie otrzymywać około 35% mniejszy przydział pierwszych dawek, niż wynikający z klucza przydziału wg liczebności populacji.
 • Musimy zapewnić jak największą przewidywalność dla gmin w dalszej części programu szczepień oraz przyglądać się rozwiązaniom mającym na celu pomoc gminom zgłaszającym największe problemy na ostatniej prostej – powiedział Høie.
  Rząd postanawia więc:
  • zlecić FHI zapewnienie gminom jak największej przewidywalności szczepień
  latem. • zlecić Urzędowi ds. zdrowia (Helsedirektoratet), FHI i wojewodom (statsforvalterne) monitorowanie gmin zgłaszających problemy z nadrabianiem szczepień i proponowanie możliwych form pomocy.
  • zlecić Wojewodzie (Statsforvalteren) w Oslo i Viken (gdzie leżą wszystkie 24 priorytetowe gminy) wejście w dialog z tymi 24 gminami w celu zbadania, czy mogą one pomóc gminom, które będą miały problemy ze szczepieniem swoich mieszkańców w lipcu/sierpniu, na przykład oferując pomoc własnego personelu służby zdrowia.
  Gminy, które otrzymają większy przydział dawek:
  Asker Bærum Drammen Eidsvoll Enebakk Fredrikstad Halden
  Indre Østfold Lier Lillestrøm Lørenskog Nannestad Nesodden Nittedal Nordre Follo Oslo Rakkestad Rælingen Råde Sarpsborg Skien Ullensaker Vestby Ås
  Gminy, które otrzymają przydział według liczebności populacji (gminy neutralne):
  Aurskog-Høland
  Bamble
  Bergen Frogn Færder Gjerdrum Holmestrand Horten Hurdal Kongsberg Kristiansand Lunner Marker
  Moss
  Nes Porsgrunn Ringerike Sandefjord Skiptvet Stavanger Trondheim Tønsberg Øvre Eiker

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-geografisk-omfordeling-av-vaksiner-onsdag-19.-mai-kl.-19/id2850023/?fbclid=IwAR1nbvloVzk7wtnGYWWB-VzI8eARkE9AvUMICF7O8ty2sLHeer9YF_j0a2I