Rząd planuje oferować szczepionkę na koronawirusa 16- i 17- latkom

Rząd planuje oferować szczepionkę na koronawirusa 16- i 17- latkom, gdy wszyscy powyżej 18 roku życia będą w pełni zaszczepieni. Ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta we wrześniu.
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) zaleca, aby osoby w wieku 16 i 17 lat otrzymały szczepionkę na koronawirusa po pełnym zaszczepieniu wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Opiera się to na aktualnej wiedzy. W nadchodzącym czasie zdobędziemy więcej wiedzy i doświadczenia z innych krajów, które szczepią młodzież.
– Chcemy zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat skuteczności i efektów niepożądanych, zanim zaczniemy szczepić w Norwegii osoby poniżej 18 roku życia. W związku z tym rząd wstrzyma się z ostateczną decyzją w sprawie szczepień 16- i 17-latków, aż Norweski Instytut Zdrowia Publicznego dokona ponownej oceny we wrześniu – powiedział minister zdrowia i opieki zdrowotnej Bent Høie.
Gminy przygotowują się do rozszerzenia programu szczepień
Aktualny program szczepień na koronawirusa obejmuje osoby w wieku 18 lat (rocznik 2003) oraz starsze. Szczepionki oferowane są również osobom w wieku od 12 do 18 roku życia z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego przebiegu choroby. Jeśli FHI, po ponownej ocenie we wrześniu, utrzyma swoje zalecenie, to najprawdopodobniej 16- i 17-latkowie również zostaną objęci programem szczepień.
Według najnowszych prognoz FHI do szczepienia tej grupy wiekowej może dojść najwcześniej w październiku.

– Chcemy przygotować gminy na to, że program szczepień może objąć jesienią 16 i 17-latków. Gminy potrzebują czasu na zaplanowanie szczepień tej grupy i sygnału, że program szczepień będzie kontynuowany po zaszczepieniu populacji powyżej 18 roku życia – powiedział Høie.
Obecnie jedynie szczepionka mRNA firmy Pfizer/BioNTech jest zatwierdzona dla tej grupy wiekowej.
Bardziej normalne życie codzienne
U młodzieży w wieku 16-17 lat ryzyko poważnego przebiegu COVID-19 jest niskie. Wstępne dane wskazują też, że istnieje niewielkie ryzyko późnych powikłań łagodnego COVID-19.
Jednocześnie dane z FHI wskazują, że u młodzieży w grupie wiekowej 16-19 lat COVID-19 diagnozowany jest częściej niż u młodszych dzieci. Może to być spowodowane tym, że młodzież z tej grupy wiekowej jest bardziej towarzyska i spotyka więcej osób niż młodsza młodzież i dzieci. Nie wiemy, jak rozwinie się pandemia jesienią i zimą, ani jak zakażenia wśród młodzieży wpłyną na nieobecności w szkole i środki kontroli zakażeń.
– Choć 16- i 17-latkowie w małym stopniu poważnie przechodzą COVID-19, są oni częściej zarażani niż młodsza młodzież i dzieci, a ciężar obostrzeń dla tej grupy był ogromny w czasie pandemii. Wady szczepień należy zestawić z korzyściami, jakie daje im możliwość prowadzenia bardziej normalnego życia codziennego z wykorzystaniem kilku środków kontroli zakażeń – powiedział Høie.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3ccd4b4a15a8461aad6ba091ca12036b/polsk_pm_planlegger-for-a-tilby-vaksine-til-16-17-aringer.pdf