Rekompensaty dla polskich pracowników z zakazem wjazdu do Norwegii z powodu restrykcji

Sejm (Stortinget) zatwierdził przyznanie pieniędzy dla pracowników z UE, którzy nie mogą wjechać do Norwegii z powodu restrykcji. Nie ma jeszcze przepisów wykonawczych i konkretnego termin ich wypłaty.

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ REKOMPENSATĘ?

-Pracownicy zatrudnieni w okresie od 29 stycznia 2021 do końca trwania restrykcji (niekoniecznie przez cały okres), którzy z powodu pandemii nie mogli wjechać do Norwegii z powodu restrykcji (pracownicy z D-numerem głównie)

– Rekompensaty nie przysługują działalnościom jednoosobowym (mogą uzyskać rekompensatę z powodu strat, jeśli właściciel nie może wjechać)

– Nie dotyczy to również frilanserów (również mogą uzyskać rekompensatę z powodu strat jak działalności jednoosobowe)

– Nie można otrzymać rekompensaty za dni, w których należało Ci się inne świadczenie np. feriepenger, dagpenger, sykepenger, które zostało wypłacone

– Możliwe że będą dodatkowe wymogi sugerowane przez różne partie (np. zatrudnienie minimum 4 tygodnie lub zatrudnienie przed 29 stycznia)⚠️

CO ZROBIĆ BY UZYSKAĆ REKOMPENSATĘ?

– Należy zgłosić się do pracodawcy , to on jest zobligowany do załatwienia formalności, pracodawca może jednak z własnej woli wypłacić taką zaliczkę zgodną z zapowiedziami. W przypadku, gdy faktycznie rekompensata będzie należna – dostanie zwrot od NAV, w przypadku, gdy nie będzie należna – będzie musiał potrącić z przyszłych pensji pracownikowi lub w inny sposób poprosić o zwrot należności.Podsumowując:- Pracodawca i NAV na ten moment nie są zobligowani do żadnych wypłat (pracodawca może to zrobić z własnej woli na podstawie propozycji rządu).

– Jeśli zakończyłeś pracę, były pracodawca jest również zobowiązany wypłacić rekompensatę według przepisów

JAKICH KWOT REKOMPENSAT MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

Ogólnie 70% wynagrodzenia zasadnicznego z ograniczeniem podstawy do 6G/rok (czyli max ok. 35.000 kr brutto/miesiąc)- Zasady obliczania tak jak sykepenger, czyli przykładowo pracujesz za 30.000 kr/miesiąc brutto i nie miałeś możliwości wjazdu od 29 stycznia do 29 kwietnia – pracodawca powinien wypłacić 63.000 kr brutto (oczywiście pracodawca odlicza zaliczkę na podatek)

https://www.regjeringen.no/…/prp202020210093000dddpdfs.pdf
ttps://www.stortinget.no/…/2020-2021/inns-202021-327s.pdf
Odpowiedz