Rejestracja raz jeszcze

Wymóg rejestracji

Osoby powyżej 16 roku życia, które przyjeżdżają do Norwegii, muszą zarejestrować wjazd – najlepiej elektronicznie (72h przed planowanym wjazdem) lub ewentualnie w formie papierowej .Rrejestracja elektroniczna możliwa jest tutaj https://reg.entrynorway.no/

Dzieci poniżej 16 roku życia wpisywane są w formularz rejestracyjny rodzica, z którym podróżują.

Jeśli podróżujesz do Norwegii przez strefę czerwoną i nie masz unijnego certyfikatu COVID o zaszczepieniu, musisz w trakcie rejestracji zadeklarować również miejsce na przebycie kwarantanny.

Wymóg testu przed wjazdem

Podróżni lecący do Norwegii samolotem bezpośrednio z Polski nie muszą wykonywać testu 24h przed przylotem i okazywać jego negatywnego wyniku na granicy.

Test ten nadal jest wymagany od podróżnych, jadących/lecących do Norwegii przez strefę czerwoną z wykorzystaniem transportu publicznego (np. promu). Wynik powinien być sformułowany w jednym z tych języków: norweski, szwedzki, duński, angielski, niemiecki, francuski; wynik w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język norweski nie jest honorowany. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 24h przed planowanym wjazdem/wlotem do Norwegii. Jeżeli osoba podróżująca nie przedstawi takiego testu, policja norweska może odmówić jej wjazdu na teren kraju i przeprowadzić procedurę bortvisning – zawrócenia do kraju, z którego się przyjechało.

Wyniku testu 24h przy wjazdach ze strefy czerwonej nie muszą okazywać m.in.:

  • osoby podróżujące przez Norwegię tranzytem;
  • dzieci poniżej 12 roku życia;
  • osoby, które wykonują odpłatnie transport towarów i osób, lub które są w drodze do wykonania zlecenia albo wracają z jego wykonania;
  • osoby z unijnym certyfikatem COVID, w którym jest wpisane, że są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wymóg testu na przejściu granicznym

Każda osoba (również dzieci), wlatująca lub wjeżdżająca do Norwegii m.in. z Polski musi poddać się testowi na COVID-19 na przejściu granicznym. Trzeba liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na test. Na wynik testu trzeba czekać w punkcie testowania na przejściu granicznym. Nie powinno się opuścić tego miejsca przed otrzymaniem wyniku testu.

Z wymogu wykonania testu na granicy po wjeździe/wylądowaniu zwolnione są osoby z unijnym certyfikatem COVID, w którym jest wpisane, że są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Testowi nie będą poddawani m.in. kierowcy zawodowi.

Do Norwegii wjechać można tylko przez te przejścia graniczne, które są otwarte, kontrolowane i oferują testy. Kilka przejść granicznych zostało zamkniętych, inne są otwierane. Wykaz otwartych przejść granicznych dostępny jest TUTAJ https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner