Przyjazd do Norwegii.Ostatnia aktualizacja: 25.09.2021


Wchodzimy w tryb normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości. Restrykcje wjazdowe zostają stopniowo zniesione.
Dnia 25 września o godz. 16 znosimy restrykcje wjazdowe dla EOG/Schengen oraz krajów fioletowych (kraje spoza EOG/Schengen, które według FHI mają korzystną sytuację epidemiologiczną). Oznacza to, że do Norwegii mogą wjechać obywatele EOG, osoby z innych krajów zamieszkałe na terenie EOG oraz osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Restrykcje wjazdowe będą nadal dotyczyć osób ze wszystkich innych krajów (tzw. krajów szarych).
Ulgi dotyczą następujących osób:
 Cudzoziemcy, którzy zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i którzy mogą to udokumentować weryfikowalnym zaświadczeniem koronawirusowym, połączonym z unijnym rozwiązaniem (patrz załącznik D do rozporządzenia dotyczącego COVID- 19)
 małoletnie dzieci podróżujące z rodzicami, którzy podlegają wyjątkom od restrykcji wjazdowych ze względu na zaświadczenie koronawirusowe
 małoletnie dzieci podróżujące z rodzicami, którzy podlegają wyjątkom od restrykcji wjazdowych z innych względów niż zaświadczenie koronawirusowe
 zagraniczni studenci oraz uczniowie posiadający miejsce w szkole lub na studiach w norweskiej instytucji edukacyjnej
 doktoranci w norweskiej instytucji edukacyjnej lub badawczej
 cudzoziemcy, którzy mają odwiedzić lub zamieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii:
o cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt w ramach łączenia rodzin
o cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami/zarejestrowanymi partnerami/konkubentami, małoletnimi lub dorosłymi dziećmi lub pasierbami norweskich obywateli, kiedy rodzina
mieszka razem za granicą, gdy jadą w odwiedziny do Norwegii wspólnie z tym norweskim obywatelem lub gdy przeprowadzają się do takiej osoby w Norwegii.
o cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami/zarejestrowanymi partnerami/konkubentami, małoletnimi lub dorosłymi dziećmi lub pasierbami podróżującego w celach zarobkowych obywatela EOG, który nie jest zamieszkały w Norwegii, gdy jadą w odwiedziny do

Norwegii wspólnie z tym obywatelem EOG lub gdy przeprowadzają się do takiej osoby w Norwegii.
o cudzoziemcy, niezależnie jakiego kraju są obywatelami lub w jakim kraju mieszkają, którzy są w następującej relacji z osobą zamieszkałą w Norwegii: Małżonek/zarejestrowany partner/konkubent, małoletnie lub dorosłe dzieci/pasierbowie, rodzice oraz przybrani rodzice małoletnich lub dorosłych dzieci/pasierbów, dziadkowie oraz przybrani dziadkowie, wnuczęta i przybrane wnuczęta, chłopak/dziewczyna powyżej 18 r.ż. (za pośrednictwem wniosku o uprzednią zgodę na wizytę chłopaka/dziewczyny), a także małoletnie dzieci chłopaka/dziewczyny
 cudzoziemcy mający odbyć ustalone kontakty z dziećmi
 cudzoziemcy mający szczególne powody, które przemawiają za tym, że dana osoba ma prawo wjazdu, takie jak szczególne obowiązki opiekuńcze osób w Norwegii lub inne ważne względy społeczne
 osoby ubiegające się o azyl i przesiedleni uchodźcy
 niektóre grupy zawodowe. Dziennikarze, marynarze i personel lotniczy, transport towarów i pasażerów, dyplomaci i personel wojskowy, Sami w trakcie hodowli reniferów, badacze i członkowie załóg podczas morskich rejsów badawczych
 cudzoziemcy, którzy są bezwzględnie niezbędni, aby móc utrzymać prawidłowe funkcjonowanie krytycznych funkcji społecznych lub dbać o podstawowe potrzeby ludności
 cudzoziemcy zaproszeni przez władze norweskie oraz pracownicy organizacji międzynarodowych
 cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w
międzynarodowym tranzycie, jak i w strefie Schengen)
 cudzoziemcy na stałe mieszkający na Svalbardzie lub którzy muszą podróżować przez Norwegię kontynentalną w drodze do lub z pracy albo miejsca zamieszkania na Svalbardzie
Należy spełniać ogólne warunki prawa wjazdu i pobytu określone w ustawie o imigracji. Na przykład
cudzoziemcy, których obowiązuje wiza muszą ją otrzymać, zanim będą mogli przyjechać do Norwegii.
Jesteś jedną z osób, które mogą przyjechać do Norwegii?

Jeśli możesz podróżować do Norwegii, zapoznaj się z obowiązującymi wymogami. Niektórych nadal obowiązują obowiązkowe testy, rejestracja przyjazdu i wymóg odbycia kwarantanny.
Rejestracja przyjazdu
Jedynie podróżni objęci obowiązkiem kwarantanny i/lub obowiązkiem testowania się, muszą się zarejestrować. Jeżeli sami rodzice nie mają obowiązku rejestracji, muszą oni wypełnić formularz w imieniu dzieci poniżej 16 roku życia. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz pokwitowanie, które pokażesz policji na kontroli granicznej.
 Przejdź do rejestracji przyjazdu online
Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, skontaktuj się z Infolinią pod numerem telefonu +47 33 41 28 70 lub drogą e-mailową support@entrynorway.no
Kwarantanna wjazdowa
Podróżni z krajów i obszarów zielonych i pomarańczowych są zwolnieni z kwarantanny wjazdowej, podczas gdy podróżni z krajów czerwonych, ciemnoczerwonych, fioletowych (kraje, które według FHI mają korzystną sytuację epidemiologiczną) i krajów szarych (wszystkie pozostałe kraje) muszą przejść kwarantannę. Wyjątek stanowią osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Musi to być możliwe do udokumentowania za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego, powiązanego z unijnym rozwiązaniem. Kwarantanna musi być przeprowadzona we własnym domu lub innym odpowiednim miejscu. Ten 10- dobowy okres kwarantanny może zostać skrócony po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż trzy dni po przyjeździe. Bez takiego testu okres kwarantanny wynosi 10 dni. Kwarantanna hotelowa nie jest już wymogiem, ale pozostaje jako oferta dla tych, którzy nie mają odpowiedniego miejsca do przejścia kwarantanny.
Wymóg kwarantanny dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia został zniesiony, ale dzieci powinny przetestować się testem PCR po trzech dobach.
Mapa krajów/obszarów Europy, które obowiązuje kwarantanna po przyjeździe
(Folkehelseinstituttet)
 Kwarantanna wjazdowa i zasady przyjazdu do Norwegii – Folkehelseinstituttet
Pracownicy i kwarantanna
Zagraniczni pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają w ramach programów opierających się na wnioskach administrowanych przez norweski Urząd Morski i norweski Urząd ds. Rolnictwa, muszą odbyć kwarantannę wjazdową w odpowiednim miejscu pobytu zatwierdzonym przez Norweską Inspekcję Pracy.
 Zobacz formularz aplikacyjny na arbeidstilsynet.no
 Wniosek o zwolnienie z ograniczeń wjazdowych (Norweski Urząd Morski – Sjøfartsdirektoratet)
Obowiązek testowania
Wymóg testowania dla podróżnych z krajów i obszarów zielonych i pomarańczowych jest zniesiony, ale zachowany dla podróżnych przyjeżdżających z obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny, jeśli nie przeszli COVID-19 lub nie są w pełni zaszczepieni. Musi być możliwość udokumentowanie tego za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego, połączonego z unijnym rozwiązaniem. Natomiast dla wszystkich podróżnych zniesiono wymóg testowania się na 24 godziny przed przyjazdem.
 Więcej informacji na temat obowiązku testowania się (helsenorge.no)
Svalbard
Kwarantanna po wjeździe będzie wciąż obowiązywać na stałym lądzie przed dalszą podróżą na
Svalbard. Zniesiono wymóg dotyczący negatywnego wyniku testu przed podróżą na Svalbard.
Kontrola graniczna i punkty przeprowadzania testów
Nastąpi stopniowe zmniejszanie kontroli granicznej w trzech fazach. W pierwszej fazie możliwy będzie wjazd przez 35 zatwierdzonych przejść granicznych dla tych osób, które nie podlegają specjalnym wyjątkom. Zamknięte przejścia graniczne zostaną ponownie otwarte, gdy oferta testowania w gminach przygranicznych będzie gotowa.
Mapa przejść granicznych i punktów przeprowadzania testów (Helsedirektoratet)
Kontrola graniczna statków wycieczkowych przybywających do Norwegii z zagranicy – patrz tutaj
Infolinia dotycząca przyjazdu, testowania i kwarantanny
 Z Norwegii: 815 55 015
 Z zagranicy: +47 21 89 80 42