Praca w Norwegii w czasie COVID-19 , co powinieneś wiedzieć jako pracowniki pracodawca?

Stałe zameldowanie oznacza że jesteś ‘folkeregistrert som bosatt i Norge’. Nie jest to równoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru d lub numeru personalnego. Status swojego pobytu w Norwegii sprawdzisz na stronie internetowej Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/

Pomocne może być okazanie Bostedsattest (poświadczenie stałego zameldowania), które można zamówić internetowo w Skatteetaten (Folkeregisteret):

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bostedsattest/

Uwaga: jeśli zgłosiłeś przesiedlenie do Norwegii w Folkeregisteret poprzez osobistą wizytę w skattekontoret i złożenie formularza przesiedleniowego – skjema om flyttemelding, a podczas takiego spotkania otrzymałeś kvittering potwierdzający zgłoszenie przesiedlenia, musisz jeszcze czekać na wydanie pozytywnej decyzji (tak, aby Twój status w norweskiej ewidencji ludności zmienił się na ‘bosatt i Norge”). Czas oczekiwania na decyzję to 10-12 tygodni. Samo okazanie kvitteringu na granicy nie wystarczy, aby wjechać do Norwegii. 

Niewystarczające jest też złożenie formularza przesiedleniowego internetowo.

Samo posiadanie umowy o pracę w Norwegii nie oznacza, że możesz wjechać do tego kraju po 29 stycznia br.

W ramach wyjątków, te osoby mogą wjechać do Norwegii:

– osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów,

– rodzice, którzy realizują opiekę nad dzieckiem,

– bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, nieletnie dzieci i pasierbowie oraz ich rodzice (ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych),

– osoby, które wykażą szczególnie ważny powód wjazdu do Norwegii, np. szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii lub inne istotne względy socjalne – wyjątek ten będzie stosowany bardzo rzadko. Norweski urząd ds. cudzoziemców podaje takie przykłady: obecność ojca dziecka przy porodzie; ciężka choroba lub pogrzeb bliskiej osoby (bliska osoba jest rozumiana jako współmałżonek/konkubent, dziecko, rodzeństwo, rodzic); wizyta niepełnoletniego dziecka/pasierba u rodzica zamieszkałego/pracującego w Norwegii; przyjazd sędziego, przedstawiciela lub strony w postępowaniu toczącym się w Norwegii. Należy to udokumentować np. poprzez okazanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zaświadczenia ze szpitala – brak jest konkretnego katalogu dokumentów. O wpuszczeniu do Norwegii decyduje jedynie policja norweska na granicy. Nikt nie może wcześniej wydać zaświadczenia, uprawniającego do wjazdu – ani norweski urząd ds. cudzoziemców, ani ambasada, ani policja,

– osoby podróżujące samolotem z przesiadką na norweskich lotniskach,

– osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa (m.in. forsvar – wojskowość, lov og orden – siły porządkowe, redningstjeneste – służby ratunkowe, digital sikkerhet i sivil sektor – bezpieczeństwo informatyczne, vann og avløp – kanalizacja, transport – transport, kraftforsyning – zaopatrzenie energetyczne, helse og omsorg – służby medyczne: zgodnie z listą opracowaną przez Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap),

– marynarze i członkowie załóg statków powietrznych, wykonujący swój zawód,

– pracownicy, którzy otrzymali zgodę na wjazd na podstawie wniosku skierowanego przez pracodawcę (zob. poniżej),

– osoby zamieszkałe na Svalbardzie.

Do Norwegii nie mogą teraz wjechać turyści, dziewczyna/chłopak (narzeczeni), pracownicy sezonowi, osoby nowozatrudnione bez specjalnego zezwolenia, studenci którzy nie są zameldowani, przedsiębiorcy w podróży służbowej, osoby, które mają domek letniskowy w Norwegii i wielu członków rodziny.

Kategorie osób, które mogą aktualnie wjechać do Norwegii są wymienione w par. 2 lub 3 Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen – Lovdata – ustawy o restrykcjach związanych z wjazdem obcokrajowców w świetle ochrony zdrowia publicznego oraz w norweskiej ustawie covidowej – covid-19-forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Firmy zarejestrowane w Norwegii mogą wystąpić o zgodę na wjazd pracowników, którzy są niezbędni dla funkcjonowania zakładu i których nie można pozyskać na norweskim rynku pracy:

– techników zajmujących się montażem/demontażem, naprawą i utrzymaniem ważnego sprzętu. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet (norweski Urząd Morski). Taka możliwość została wprowadzona 20 lutego br.,

– specjalistów zajmujących się budowaniem, utrzymaniem i remontem ważnej infrastruktury. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet.Jako infrastrukturę należy tu rozumieć: instalacje wodno-kanalizacyjne, kolej, drogi, statki i porty, samoloty, lotniska, instalacje do kierowania ruchem powietrznym, sieci telekomunikacyjne, takie jak łącza szerokopasmowe, telekomunikacja, etc., infrastruktura energetyczna (produkcja i dystrybucja), instalacje offshore oraz lądowe związane z przemysłem wydobywczym ropy naftowej. Taka możliwość została wprowadzona 22 marca br.,

– pracowników, niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa albo zakończenia projektu, niezależnie od branży i sektora. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet. Główne kryterium: specjalistyczne kompetencje. Dotyczy to np. aktorów, muzyków, sportowców, naukowców, specjalistów w sektorze usług, managerów. Taka możliwość została wprowadzona 13 kwietnia br.,

Link do strony Sjøfartsdirektoratet z informacją o tych procedurach:

https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/

– pracowników, niezbędnych w bieżącej  pracy zw. z produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców „bær” – np. truskawek, jeżyn czy wiśni. Zgodę wydaje Landbruksdirektoratet – Ministerstwo Rolnictwa. Taka możliwość została wprowadzona 19 marca br. Dokładne informacje o tej procedurze oraz link do portalu: Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft – Landbruksdirektoratet

Zgodę na wjazd pracownika firma powinna otrzymać przed jego planowanym wjazdem do Norwegii. Należy uwzględnić wydłużony czas oczekiwania na wydanie zgody. Sjøfartsdirektoratet uprzedza, że wnioski i załączniki do nich muszą być kompletne, a cała dokumentacja będzie analizowana wnikliwie. Zgodę tą pracownik okazuje policji norweskiej. 

Jeśli nie jesteś pewien statusu swojego pobytu i nie wiesz, czy możesz wjechać do Norwegii w świetle ograniczeń wprowadzonych 29 stycznia br., o ile jest to możliwe przełóż na razie swój wyjazd i śledź na bieżąco informacje o sytuacji w Norwegii.

Muszę wysłać do Norwegii pracowników. Czy mogą teraz wjechać?

Wydział Konsularny nie może interpretować norweskich przepisów. Ostateczną decyzję o wjeździe do Norwegii podejmują norweskie służby graniczne.

Wśród nielicznych wyjątków, uprawnionych do wjazdu do Norwegii pomimo nieposiadania stałego zameldowania w Norwegii są osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa.

Lista branż, w których mogą pracować te osoby, została opracowana przez Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Branże te to:

styring og kriselidelse – władze krajowe i zarządzanie kryzysowe,

forsvar – wojskowość, 

lov og orden – siły porządkowe, 

helse og omsorg, herunder apotek og renhold – służby medyczne, farmaceutyczne i sanitarne,

redningstjeneste – służby ratunkowe, 

digital sikkerhet i sivil sektor – cywilne bezpieczeństwo informatyczne, 

natur og miljø – środowisko naturalne,

forsyningssikkerhet – dostawy żywności i paliwa,

vann og avløp – kanalizacja, 

finansielle tjenester – służby finansowe,

kraftforsyning – zaopatrzenie energetyczne, 

elektronisk kommunikasjon – komunikacja elektroniczna,

transport – transport, 

satellittbaserte tjenester – sieci teleinformatyczne (satelity) 

Szczegółowy spis branż i zawodów znajdziesz tu:

https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/v9-masterdok.-liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert_29.01.212.pdf
Wyjaśnienia norweskiego urzędu ds. cudzoziemców (UDI):

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-til-norge-for-alle-borgere/#link-19319

Firmy zarejestrowane w Norwegii mogą wystąpić o zgodę na wjazd pracowników, którzy są niezbędni dla funkcjonowania zakładu i których nie można pozyskać na norweskim rynku pracy:

– techników zajmujących się montażem/demontażem, naprawą i utrzymaniem ważnego sprzętu. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet (norweski Urząd Morski). Taka możliwość została wprowadzona 20 lutego br.,

– specjalistów zajmujących się budowaniem, utrzymaniem i remontem ważnej infrastruktury. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet.Jako infrastrukturę należy tu rozumieć: instalacje wodno-kanalizacyjne, kolej, drogi, statki i porty, samoloty, lotniska, instalacje do kierowania ruchem powietrznym, sieci telekomunikacyjne, takie jak łącza szerokopasmowe, telekomunikacja, etc., infrastruktura energetyczna (produkcja i dystrybucja), instalacje offshore oraz lądowe związane z przemysłem wydobywczym ropy naftowej. Taka możliwość została wprowadzona 22 marca br.,

– pracowników, niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa albo zakończenia projektu, niezależnie od branży i sektora. Zgodę wydaje Sjøfartsdirektoratet. Główne kryterium: specjalistyczne kompetencje. Dotyczy to np. aktorów, muzyków, sportowców, naukowców, specjalistów w sektorze usług, managerów. Taka możliwość została wprowadzona 13 kwietnia br.,

Link do strony Sjøfartsdirektoratet z informacją o tych procedurach:

https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/

– pracowników, niezbędnych w bieżącej  pracy zw. z produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców „bær” – np. truskawek, jeżyn czy wiśni. Zgodę wydaje Landbruksdirektoratet – Ministerstwo Rolnictwa. Taka możliwość została wprowadzona 19 marca br. Dokładne informacje o tej procedurze oraz link do portalu: Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft – Landbruksdirektoratet

Zgodę na wjazd pracownika firma powinna otrzymać przed jego planowanym wjazdem do Norwegii. Należy uwzględnić wydłużony czas oczekiwania na wydanie zgody. Sjøfartsdirektoratet uprzedza, że wnioski i załączniki do nich muszą być kompletne, a cała dokumentacja będzie analizowana wnikliwie. Zgodę tą pracownik okazuje policji norweskiej. 

Zapoznaj się również z informacjami Arbeidstilsynet – Inspekcji Pracy o warunkach wjazdu pracowników do Norwegii:

https://www.arbeidstilsynet.no/pl/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/zagraniczni-pracownicy-i-przedsibiorcy-podroujcy-do-norwegii/

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/4016041415082349?dco_ad_id=23846992422460717

Jadę do Norwegii na zbiory owoców/warzyw. Czy wjadę?

Od 19 marca br. firmy zajmujące się produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców takich jak truskawki, jeżyny czy wiśnie (zbiorcza nazwa w języku norweskim: bær) mogą wystąpić o zgodę na wjazd pracowników, którzy są niezbędni w bieżącej pracy. 

Pracodawca składa taki wniosek za pośrednictwem Landbruksdirektoratet – norweskiego Ministerstwa Rolnictwa, przez internetowy portal Altinn. Tu znajdziesz dokładne informacje o tej procedurze oraz link do portalu:  

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft – Landbruksdirektoratet

Zgodę, wydaną na Twój wjazd przez Landbruksdirektoratet okazujesz na granicy. Pamiętaj, że ostateczną decyzję o wpuszczeniu Cię do Norwegii podejmuje policja norweska.