Podsumowanie sprawozdania Komisji Ekspertów dot.szczepionek

Bent Høie otrzymał raport szczepionkowy komisji ekspertów.


Minister zdrowia Bent Høie w poniedziałek 10 maja otrzymał raport komisji ekspertów na temat stosowania szczepionek wektorowych w Norwegii. W raporcie zaleca się, aby nie wykorzystywać szczepionek od AstraZeneca i Janssen w norweskim programie szczepień na koronawirusa. Komisja zaleca, aby te szczepionki udostępnić poza programem, ale zdania są podzielone, jeśli chodzi o kryteria, według których takie wykorzystanie miałoby się odbywać.
– W krótkim czasie komisja wykonała obszerną i rzetelną pracę. Rząd teraz dokładnie zapozna się z raportem i wykorzysta go jako podstawę do podjęcia decyzji, razem z zaleceniem Instytutu zdrowia publicznego dotyczącym zajęcia stanowiska sprawie wykorzystywania tych szczepionek – powiedział Høie po otrzymaniu raportu.
Komisja ekspertów, pod przewodnictwem Larsa Vorlanda, dokonała całościowej oceny ryzyka związanego ze stosowaniem szczepionek wektorowych zarówno na poziomie jednostek, jak i na poziomie społeczeństwa. Komisja składa się z członków zarówno z kraju jak i z zagranicy i między innymi analizowała międzynarodowe dane dotyczące skutków ubocznych i ryzyka.
Istotne dla ponownego otwarcia
Szczepienie ludności jest istotnym czynnikiem, od którego zależy ponowne otwarcie społeczeństwa w Norwegii.
Zastosowanie szczepionki AstraZeneca zostało tymczasowo wstrzymane 11 marca tego roku po wykryciu rzadkich, ale bardzo poważnych skutków ubocznych. W kwietniu, Instytut zdrowia publicznego (FHI) zalecił, aby wyłączyć tę szczepionkę z programu szczepień z powodu ryzyka rzadkich, ale bardzo poważnych skutków ubocznych. FHI zalecał takie działanie w świetle sytuacji w Norwegii, gdzie poziom zakażeń był na stosunkowo niskim poziomie.
Rząd chciał szerszej analizy, która obejmowałaby doświadczenia z tymi szczepionkami z innych krajów oraz to, co odłożenie w czasie szczepień oznaczałoby dla obciążenia ludności oraz społeczeństwa jako całości. Dlatego powołano komisję ekspertów, która przyjrzała się konsekwencjom stosowania bądź braku stosowania szczepionek wektorowych, takich jak AstraZeneca oraz Janssen w Norwegii.
– Ostatnio dotarło do nas wiele dobrych wiadomości dotyczących szczepionek. Dostaw szczepionki Pfizer-BioNTech jest więcej i są one większe, a badania pokazują, że jest się bardzo dobrze chronionym już po 3 tygodniach od otrzymania pierwszej dawki szczepionki. Dlatego przedłużyliśmy odstęp czasowy pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki, żeby szybciej zaszczepić większą liczbę osób. Te czynniki łącznie sprawiają, że wykluczenie stosowania szczepionek wektorowych ma mniej negatywne konsekwencje – powiedział Høie.
Zalecenia komisji ekspertów

Komisja ekspertów rozważała kwestie etyczne i prawne, dokonała analiz społeczno- ekonomicznych oraz analiz konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Komisja stwierdza, że ogólnie rzecz biorąc, szczepionki wektorowe są efektywnymi szczepionkami przeciw COVID- 19. Zalecenie, żeby ich nie stosować w programie szczepień, opiera się na sytuacji epidemiologicznej w Norwegii.
– Zmiana liczby zakażeń, nowe mutacje wirusa, nieprzewidziane problemy z dostawą szczepień oraz ewentualne nowe informacje na temat skutków ubocznych mogą prowadzić do innych wniosków, brzmi raport.
Komisja uważa, że nie jest jeszcze możliwe wskazanie, kto jest obarczony podwyższonym ryzykiem wystąpienia poważnych skutków ubocznych, takich jak zakrzep i małopłytkowość, ani przed ani po szczepieniu. Komisja nie może więc zidentyfikować potencjalnych odbiorców szczepionek wektorowych w oparciu o wiek lub płeć. Nie ma też aktualnie żadnej efektywnej metody leczenia tych poważnych skutków ubocznych.
Stosowanie dobrowolne
Zdanie komisji jest podzielone co do kryteriów, jakie należałoby przyjąć dla udostępnienia szczepionek poza programem szczepień, na zasadzie dobrowolności. Większość uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna w Norwegii przemawia za tym, że zasadne byłoby oferowanie dobrowolnych szczepionek wektorowych jedynie w drodze wyjątku.
Mniejszość komisji uważa, że szczepionki od AstraZeneca i Janssen można by proponować dla chętnych na receptę. Podkreślają, że każdy sam najlepiej jest w stanie ocenić ryzyko, własną sytuację oraz potrzebę otrzymania szczepionki z wielotygodniowym wyprzedzeniem.
Przeczytaj na temat zakresu działania komisji oraz jej składu.
Komisja ekspertów o szczepionkach wektorowych – regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bent-hoie-mottok-ekspertutvalgets-vaksinerapport/id2848545/