Podróże, a koronawirus-jakie są Twoje prawa?

Prawa pasażerów linii lotniczych w UE mają zastosowanie:

 • w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
 • w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE
 • w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
 • w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

Podróże z Wielkiej Brytanii do jednego z krajów UE

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy UE dotyczące praw pasażerów linii lotniczych nie mają już zastosowania do przypadków odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotów z Wielkiej Brytanii do UE, jeżeli dany lot był obsługiwany przez przewoźnika brytyjskiego lub innego przewoźnika spoza UE, nawet jeśli rezerwacji lotu dokonano przed wspomnianą wyżej datą. Przepisy UE mają jednak nadal zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. w przypadku lotów z Wielkiej Brytanii do UE obsługiwanych przez unijnego przewoźnika, chyba że wypłacono już odszkodowanie lub świadczenia na podstawie przepisów brytyjskich.

UE oznacza 27 krajów UE, w tym Gwadelupę, Gujanę Francuską, Martynikę, Reunion, Majottę, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie (ale bez Wysp Owczych). Przepisy UE mają również zastosowanie do lotów do i z IslandiiNorwegii i Szwajcarii.

więcej znajdziesz tutaj https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm

 • ogólnych warunków mających zastosowanie do Twojej podróży
 • rozkładu jazdy i warunków dotyczących najtańszych i najszybszych połączeń
 • dostępności, warunków dostępu i dostosowania pociągu do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
 • usług dostępnych w pociągu
 • procedury odbioru zagubionego bagażu
 • procedury dotyczącej skarg.

Przy zakupie biletu na pociąg przedsiębiorstwo kolejowe lub sprzedawca biletu musi udzielić Ci jasnych informacji na temat:

Podczas podróży przewoźnik kolejowy musi udzielić pasażerom informacji, jakie usługi są dostępne w pociągu, czy pociąg ma opóźnienie, na której stacji można się przesiąść do innego pociągu oraz na temat bezpieczeństwa i ochrony. Jeżeli pociąg ma opóźnienie lub kurs zostanie odwołany, przewoźnik musi poinformować pasażera o sytuacji w czasie rzeczywistym oraz o prawach i obowiązkach pasażera.

Przepisy UE dotyczące pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym mają zastosowanie, jeśli podróż rozpoczyna się lub kończy w kraju UE, i głównie w przypadku regularnych dalekobieżnych przewozów autobusowych i autokarowych. Prawa te mają zastosowanie, jeśli korzystasz z przewozów regularnych, które funkcjonują na określonych trasach, a pasażerowie są zabierani z góry określonych przystanków i dowożeni na nie zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. Połączenie dalekobieżne oznacza, że zaplanowana długość trasy, a nie przez Twój indywidualny przejazd, wynosi co najmniej 250 km.

Prawa pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu

Unijne przepisy dotyczące praw pasażerów statków z reguły dotyczą pasażerów podróżujących większością promów i statków wycieczkowych na morzu lub na śródlądowych drogach wodnych (rzeki, jeziora lub kanały) oraz jeżeli pasażer:

 • wyrusza z portu w UE
 • wyrusza z portu w UE do portu znajdującego się poza UE, jeżeli usługę transportu świadczy przedsiębiorstwo transportowe z UE
 • wyrusza z portu w UE w rejs wypoczynkowy/rekreacyjny, jeżeli zakwaterowanie jest oferowane wraz z dostępem do innych obiektów, przy czym ponad dwa noclegi odbywają się na pokładzie.

Przepisy te nie mają zastosowania do: 

 • statków, które mogą przewozić do 12 pasażerów
 • statków, które mają maksymalnie troje członków załogi
 • statków świadczących usługi przewozowe na odcinku krótszym niż 500 metrów w jedną stronę
 • większości statków historycznych
 • rejsów spacerowych i krajoznawczych – bez możliwości zakwaterowania lub z maksymalnie dwoma noclegami na statku.

Od początku rejsu do jego zakończenia operator statku musi podawać jasne i prawdziwe informacje na temat usługi i praw przysługujących pasażerom, w tym warunków dostępu dla osób dotkniętych niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Informacje te powinny być również podawane w formacie dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Prawa pasażerów w przypadku wypadków na morzu

W razie wypadku na morzu przepisy unijne obejmują pasażera, jego bagaż, pojazd oraz, w stosownych przypadkach, sprzęt służący do poruszania się. Przepisy te określają również odpowiedzialność przewoźnika w tym zakresie. Przepisy te mogą mieć zastosowanie zarówno do krajowych podróży morskich, jak również do wszystkich podróży międzynarodowych, w przypadku gdy:

 • statek jest zarejestrowany w kraju UE
 • umowa dotycząca podróży została zawarta w kraju UE
 • statek wypływa z portu w UE / wpływa do portu w UE.

Przed podróżą przewoźnik musi przedstawić jasne i odpowiednie informacje na temat przysługujących Ci praw, kiedy kupujesz bilet w kraju UE, lub najpóźniej w chwili wypłynięcia statku, jeżeli rejs rozpoczyna się w kraju nienależącym do UE.