18 kwietnia 2024

GłównaSprawy urzędowePobyt w Norwegii, aktualizacje.
,

Pobyt w Norwegii, aktualizacje.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument podróży musi być ważny. Nie ma określonej minimalnej ważności dokumentu podróży dla osób podróżujących ze Stefy Schengen, czyli np. z Polski. Osoby wjeżdżające do Norwegii w ruchu bezwizowym powinny mieć dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po dacie planowanego wyjazdu z Norwegii. 

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy nie potrzebują wizy do Norwegii (Stefa Schengen).

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Oprócz zmieniających się dynamicznie restrykcji covidowych, nie ma dodatkowych wymogów dotyczących wjazdu do Norwegii. Jeżeli podróżny ma nieuregulowany dług w Norwegii, związany np. z karą w formie wydalenia z kraju, policja graniczna może odmówić mu wjazdu na teren Norwegii. Norwegia może nałożyć na osoby, które dopuściły się przestępstwa na terenie Norwegii, czasowy lub definitywny zakaz wjazdu.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Nie ma takiego oficjalnego wymogu. Jednak na wypadek kontroli na granicy warto, aby osoba podróżująca z dzieckiem miała przy sobie pisemną zgodę rodziców dziecka na taką podróż. Zgoda powinna być spisana przed notariuszem i jeśli jest sformułowana w języku polskim, jej treść powinna być przetłumaczona na język norweski lub angielski.

Zasady pobytu

Jeśli planujesz przebywać w Norwegii ponad 3 miesiące, musisz zarejestrować swój pobyt na policji norweskiej.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia