Paszport covidowy i polityka prywatności

Paszport COVID-19 zawiera informacje o Twoich szczepieniach przeciw COVID-19, testach pod kątem COVID-19 oraz wszelkich zakażeniach COVID-19. Są to Twoje dane osobowe — możesz je okazywać innym osobom, kiedy sobie tego życzysz. Więcej informacji na temat celów przetwarzania i zastosowań danych zob. w polityce prywatności Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego na potrzeby norweskiego paszportu COVID-19.

Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na dostęp na poziomie podstawowym bądź wyższym.

Poziom udzielonej zgody możesz sprawdzać oraz zmieniać w sekcji Ustawienia prywatności.

Korzystanie z usługi w imieniu innych osób, które nie pozostają pod Twoją opieką rodzicielską, wymaga otrzymania pełnomocnictwa na potrzeby 1. obszaru usług: Dostęp do zapisanych informacji na temat osoby.

Więcej informacji o reprezentowaniu innych osób, w serwisie Helsenorge.

Możesz korzystać z usługi w imieniu dziecka w wieku poniżej 16 lat, nad którym sprawujesz opiekę, ale tylko pod warunkiem, że co najmniej jedno z rodziców jest zarejestrowane w krajowej ewidencji ludności pod tym samym adresem, co dziecko:

  • Jeżeli co najmniej jedno z rodziców jest zarejestrowane pod tym samym adresem, co dziecko, to dziecko reprezentować mogą obydwoje rodzice.
  • Jeżeli żadne z rodziców nie jest zarejestrowane pod tym samym adresem, co dziecko, to dziecka nie może reprezentować żadne z nich.

Więcej informacji o reprezentowaniu dziecka, w serwisie Helsenorge.

Adres zastrzeżony nazywa się także „adresem poufnym”.

Usługa jest dostępna także dla osób z adresem zastrzeżonym.

Gdyby w usłudze zawarte były informacje pochodząca z innej usługi, która jest dla Ciebie niedostępna z powodu zastrzeżenia adresu, to także w niniejszej usłudze nie będziesz mieć dostępu do takich informacji.

Jeżeli mieszkasz pod adresem poufnym, to w Helsenorge nie możesz reprezentować innych osób, ani też inne osoby nie mogą występować w Twoim imieniu.