Paszport COVID-19, FAQ,cz.1

W paszporcie COVID-19 wskazane są:

  • Twoje ostatnie zarejestrowane szczepienie przeciw COVID-19
  • Twoje ozdrowienia z COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy*
  • Twoje ostatnie negatywne wyniki testu pod kątem COVID-19

Są to Twoje dane osobowe — możesz je okazywać innym osobom, kiedy sobie tego życzysz. Karty kontrolne możesz okazywać przy użyciu kodów QR. 

Okres ważności paszportu COVID-19 jest automatycznie przedłużany za każdym jego wyświetleniem. Informacja jest pobierana z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i nie jest przechowywana przez Helsenorge.

Swój paszport COVID-19 możesz pobrać na smartfon lub tablet. Nie musisz drukować paszportu, jeżeli masz do niego dostęp cyfrowy. Jeżeli mimo wszystko życzysz sobie wydruku, prosimy o dopilnowanie tego samodzielnie.

*Uznawaną dokumentacją potwierdzającą przechorowanie COVID-19 jest zatwierdzony test PCR, test antygenowy lub test na przeciwciała (nie szybki test na przeciwciała). Jeśli przeszedłeś lub podejrzewasz, że przeszedłeś chorobę COVID-19, ale nie posiadasz na to ważnej dokumentacji, możesz wykonać badanie serologiczne na obecność przeciwciał (nie szybki test na przeciwciała) w laboratorium mikrobiologicznym, które zgłasza wyniki do bazy danych MSIS Labdatabasen. 

W MSIS nie można zarejestrować wyników badań wykonanych za granicą, wskazujących na wcześniej przebytą chorobę koronawirusową.

Ważną dokumentację potwierdzającą przebycie COVID-19 można znaleźć pod Wyniki testów.