Pakiety środków kontroli zakażeń.


Rząd chce zapewnić większą przewidywalność sektorom dotkniętym obostrzeniami spowodowanymi koronawirusem. Dlatego pracujemy nad osnową dla pakietów środków kontroli zakażeń, które będzie można wdrożyć, gdy zajdzie taka potrzeba.
– Musimy być dobrze przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi ogniskami zakażeń oraz nowymi wariantami wirusów. Musimy być również przygotowani na to, co mamy nadzieję, że się nie wydarzy. Te pakiety środków kontroli zakażeń przyczynią się do większej przewidywalności.

Musimy również zapewnić, szybkie wdrażanie środków na granicy, jeśli nowe mutacje wirusów będą stanowić ku temu podstawę – powiedział premier Jonas Gahr Støre.
Sytuacja i w perspektywie krótko- i w długoterminowej jest nadal niepewna. Pakiety środków kontroli zakażeń mają być narzędziem i mogą być stosowane w przypadku zmian w pandemii, zarówno w przypadku zaostrzenia, jak i łagodzenia obostrzeń. Obostrzenia muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji, współmierne i oparte na fachowym, zaktualizowanym uzasadnieniu Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i Urzędu ds. zdrowia.
– Środki kontroli zakażeń miały poważne konsekwencje dla całego społeczeństwa i naszej gospodarki. Pakiety działań będą w gotowości na przyszłe decyzje dotyczące poziomu środków i zapewnią lepsze zakotwiczenie, przewidywalność i równowagę kosztów i korzyści – powiedział Støre.
Chcemy opinii sektorów
Urząd ds. zdrowia i Norweski Instytut Zdrowia Publicznego wniosły swój wkład do szkiców dotyczących pakietów działań. W dalszych pracach nad pakietami działań różne ministerstwa będą angażować organizacje i przedstawicieli swoich sektorów do wnoszenia wkładu w ich rozwój. Ma to na celu przygotowanie jak najdokładniejszych pakietów działań.
– Zaangażujemy kluczowych graczy, aby pakiety te były jak najlepsze i aby sektory były jak najlepiej przygotowane, jeśli będziemy musieli z tych pakietów korzystać – oświadczyła minister zdrowia i opieki Kjerkol.
Aby pakiety środków były jak najskuteczniejsze, ważna jest również większa wiedza na temat ich skutków dla społeczeństwa. Niedawno rząd powołał grupę ekspertów, która ma dokonać oceny i rzucić światło na społeczne konsekwencje środków kontroli zakażeń oraz pakietów działań.
Nowa strategia dotycząca koronawirusa
Rząd pracuje również nad aktualizacją strategii i planu awaryjnego na wypadek pandemii. Zmieniona strategia zostanie zaprezentowana wiosną 2022 r. i opisze, jak będziemy żyć z wirusem w dalszej perspektywie. Głównym celem jest jak najmniejsze obciążenie jednostek i całego społeczeństwa. Pakiety działań mają być ważną częścią planu awaryjnego.