Øygarden-informacje o szczepieniach dla mieszkańców gminy

Wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które są mieszkańcami gminy Øygarden i które w niej przebywają od jakiegoś czasu, otrzymają ofertę zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Osoby z innych gmin, znajdujących się poza granicami gminy Øygarden, które dojeżdżają do pracy i szkoły w gminie Øygarden, w punk- cie wyjściowym, mają się zaszczepić w Bergen.
Początkowo nie będzie dostatecznej ilości szczepionek przeciwko COVID-19 dla wszystkich ludzi.

Osoby posiadające największe potrzeby przyjęcia szczepionki, otrzymają ją w pierwszej kolejności. Podziałem szczepionek zajmuje się Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet), a gmi-
na Øygarden będzie stopniowo wykonywała szczepienia, w zależności od dostępnych dawek.

Mieszkańcy i osoby przebywające w gminie
w związku z wykonywaną pracą i edukacją mogą zarejestrować się elektronicznie w kolejce do punktu szczepień. W celu rejestracji niezbędne jest posiadanie numeru personal- nego (data urodzenia + przydzielony numer) lub tymczasowego numeru identyfikacyjnego (d-numer).

Więcej informacji znajdziesz tutaj

https://www.oygarden.kommune.no/_f/p1/i0345b958-2eb6-4dba-81f7-6dc3e0efd3f5/brosjyre_koronavaksinering_arbeidsinnvandrar_polsk.pdf
Odpowiedz