Osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobą zakażoną muszą przejść kwarantannę


Rząd zdecydował o wprowadzeniu wymagań dotyczących kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną również w przypadku innych bliskich kontaktów zakażonej osoby, jeśli podejrzewa się zakażenie omikronem. Dziś obowiązek kwarantanny w takich sytuacjach dotyczy tylko domowników i podobnie bliskich osób.
Osoby, które miały bliski kontakt z osobą, na którą nałożono obowiązek izolacji po podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia omikronem, muszą odbyć kwarantannę przez 10 dni po bliskim kontakcie z taką osobą. Obowiązek ten zostaje zniesiony, jeśli później zostanie potwierdzone, że infekcja nie jest spowodowana wariantem omikron.
• Definicja osób, które miały bliski kontakt (FHI)
Wszystkie osoby, które miał bliski kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie
omikronem muszą być jak najszybciej przetestowane za pomocą testu PCR, a
następnie 7. dnia po bliskim kontakcie. W przypadku negatywnego wyniku testu,
kwarantannę można zakończyć w 7. dniu po bliskim kontakcie.
– Potrzebujemy działań, które pomogą spowolnić rozprzestrzenianie się zakażeń wariantem omikron. Poszerzenie kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną o inne bliskie osoby może być postrzegane jako inwazyjne, ale sytuacja jest poważna, a wiedza na temat wariantu wirusa niepewna – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. Ponieważ obecnie wprowadzane są również środki ograniczające kontakty, ludzie będą mieli mniej bliskich kontaktów, a prace związane z wykrywaniem zakażeń, wykonywane przez gminy, będą łatwiejsze. Nie wprowadza się żadnych zmian w kwarantannie po kontakcie z osobą zakażona w przypadkach, gdy nie ma podejrzenia o omikron. Co

obowiązuje w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, gdy nie ma podejrzenia o omikron, można przeczytać na stronach internetowych FHI.
– Oznacza to, że przez pewien czas będziemy stosować dwa różne schematy TISK, jeden w przypadku podejrzenia zakażeniem omikronem, a drugi w przypadku innych zakażeń. Będę stale śledzić strategię TISK w oparciu o sytuację epidemiologiczną – podkreśliła Kjerkol.