Osoby po 3 dawkach szczepionek nie będą musiały wykonywać testów PCR

Minister Zdrowia i Opieki Ingvild Kjerkol nie wymaga już od osób, które otrzymały 3 dawki szczepionki lub które otrzymały 2 dawki i wyzdrowiały z COVID-19 w ciągu ostatnich 3 miesięcy, wykonania testu PCR w celu potwierdzenia obecności wirusa.

Oznacza to, że gdy ta grupa osób otrzyma pozytywny autotest, nie musi osobiście tego zgłaszać. Można to zrobić przez aplikację swojej gminy w celu zarejestrowania pozytywnego autotestu. Powodem zmiany jest presja na zdolność testową gmin ze względu na gwałtowny wzrost wskaźnika zakażeń.

Link do rejestracji https://hjemmetest.remin.no/

Więcej https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/pcr-test-no-longer-required-for-people-with-three-vaccine-doses/id2898063/