Oppdatert informasjon.

Ankomst til Norge

 • For at en ukrainer skal kunne komme til Norge på lovlig vis bør man i utgangspunktet ha gyldig biometrisk pass.
 • Om du likevel ikke har pass, biometrisk pass, visum eller et annet ID-kort, kan du fortsatt søke om beskyttelse i Norge hvis du allerede befinner deg i Norge eller hvis du krysser norsk grense.

Flyktingsstatus og oppholdstillatelse

 • Du kan søke om asyl i Norge kun i de tilfeller der du ikke har søkt om asyl i Polen (eller et annet land), eller ikke har oppholdstillatelse i Polen (eller et annet trygt land). NB! Det at du har registrert deg i Polen etter å ha krysset grensen betyr ikke at en har søkt om beskyttelse.
 • Ukrainske borgere i Norge er omfattet av såkalt midlertidig kollektiv beskyttelse. Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse innebærer at asylsøkere gis en tillatelse basert på gruppetilhørighet, og ikke etter en individuell vurdering. Dette betyr at man får flyktningstatus mye fortere, og blir bosatt i en kommune.
 • Etter å ha blitt bosatt i en kommune får du følgende rettigheter:
  • rett (og plikt) til gratis norskopplæring
  • rett til å jobbe i Norge
  • rett til økonomisk støtte fra Norge (introduksjonsstønad)
  • rett til medisinsk hjelp
  • ens barn får gå på norsk skole/barnehage
 • Ukrainere som kommer til Norge nå, kan få oppholdstillatelse for ett år. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.
 • Tillatelsene gir blant annet rett til å arbeide og få nærmeste familie til Norge.

Mer informasjon: www.udi.no og www.regjeringen.no

Barn uten foreldre – mindreårige asylsøkere

 • Barn som kommer til Norge uten foreldre, får status som mindreårig asylsøker. Et slikt barn bør så fort som mulig ta kontakt med politiet.
 • Barnet får da en representant som skal hjelpe med å komme gjennom søknadsprosessen.
 • Barnet blir da plassert i et asylmottak eller en annen omsorgsinstitusjon.

Mer informasjon: https://asylbarn.no/

Kjæledyr fra Ukraina

 • Alle dyr kontrolleres ved ankomst til Norge.
 • Hvis dyret ditt ikke har blitt kontrollert mtp. rabies før, testes det i Norge (dyret blir da satt i karantene frem til testresultatene forekommer)
 • Hvis dyret ditt ikke er vaksinert mot rabies fra før, settes vaksinen i Norge (med 4 måneders karantene)
 • Ukrainske borgere er fritatt for avgifter for testing og vaksinering av dyr som de tar med seg til Norge

Mer informasjon: www.mattilsynet.no

Transport fra Polen til Norge

Fly
 • Wizzair tilbyr gratis flybiletter til 100 000 flyktninger fra Ukraina, og ellers billetter til EUR 29.99 og EUR 69.99 fra Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa og Wrocław til Oslo (til Gardermoen og Torp Sandefjord)
 • Gratis billett tillater å ta kun en liten bagasje med, for å ta ekstra bagasje, må du betale

Mer informasjon: https://wizzair.com/#/rescue

 • Andre lavprisflyselskaper som tilbyr flyvninger fra Polen til Norge er Norwegian og Ryanair
Buss
Ferge
 • Stena Line tilbyr gratis billetter til busser som frakter ukrainske flyktninger hvis transportøren søker om det
 • Personer som vil bestile gratis billett som privat person trenger bare å fremvise sitt ukrainske pass

Mer informasjon på  Stena Line Sverige sin Facebook-side

Tog
 • Det svenske togselskapet SJ og det norske VY tilbyr gratis togreiser i hele landet for personer fra Ukraina
 • Personer som vil få gratis billett som privat person trenger bare å fremvise sitt ukrainske pass eller ID-kort

Mer informasjon:  Ukrainske flyktninger kan reise gratis med Vy i Norge

Etter ankomst til Norge

 • Hvis du har et sted å bo: per dags dato kan ukrainske flyktninger bo hos familien, venner eller andre. Du trenger ikke å registrere deg på ankomstsenteret med en gang
 • NB! Dette kan forandre seg på et senere tidspunkt, så følg med på  https://www.udi.no/en/situation-in-ukraine/
 • Hvis du ikke har et sted å bo: etter ankomst til Norge, kan du kontakte politiet. De vil sørge for transport til Nasjonalt ankomstsenter på Råde (cirka 70 kilometer fra Oslo, mot svenskegrensa)

Nasjonalt Ankomssenter i Råde

 • Nyankomne på senteret registreres i systemet
 • Alle asylsøkere får hygieneartikler, klær og sengetøy
 • Under oppholdet på Nasjonal ankomstsenter innlosjeres du i en teltsal. Etter hvert får du bo i et asylmottak, og når asylsøknaden har blitt behandlet, i den kommunen som tilbyr plass

Innlosjering

 • Hvis du ikke har et sted å bo, tilbyr staten deg en plass på asylmottak/hotell
 • Alle kommuner i Norge har forpliktet seg til å lage en oversikt over tilgjengelige boliger/lokaler som kan tilbys til ukrainske flyktninger.

Stønad for flyktninger / introduksjonsstønad

 • Når du får innvilget søknad om asyl, får du beskjed om hvilken kommune du blir bosatt i
 • I kommunen vil du starte på et introduksjonsprogram som blant annet vil omfatte rett og plikt til (gratis) norskopplæring
 • I den første perioden har du rett på en introduksjonsstønad (mot slutten av 2021 utgjorde den 2G, det vil si cirka 17000 kroner i måneden). Kommunen hjelper deg med å finne bolig og gir annen praktisk bistand

Jobb

 • I utgangspunktet kan du begynne å jobbe først når asylsøknaden er innvilget
 • Norge har nå innført midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske borgere, noe som betydelig reduserer ventetiden for å få svar på søknaden, og du kan få tillatelse til å jobbe i Norge nesten umiddelbart
 • Flyktninger søker jobb på egen hånd. Samtidig tilbyr kommunene dem støtte i form av både økonomisk og praktisk hjelp i jobbsøking.
 • De mest populære nettsidene med jobbannonser www.nav.no i www.finn.no
 • Du kan gjerne bruke rekrutterings- og bemanningsselskaper som Adecco og Manpower

Innbyggere fra andre slaviske og baltiske land i Norge

Befolkningstallet i Norge er på 5,4 millioner, hvorav 800 000 er innvandrere, herunder:

 • polakker (102 000)
 • litauere (41 000)
 • russere (18 000)
 • latviere (11 000)
 • ukrainere (6500)
 • estere (4700)
 • hviterussere (1300)

Helsevesenet, helsehjelp, og mental helse

 • Takket være den midlertidige kollektive beskyttelsen vil ukrainske borgere få rett til medisinsk hjelp i Norge på lik linje med andre innbyggere. Ukrainske borgere har også rett til tolk under legetimer og behandling
 • Per dags dato holder Norge med på å utarbeide et system for psykologisk hjelp for ukrainske flyktninger
 • Medisinsk hjelp for barn under 18 år er gratis i Norge
 • Voksne pasienter betaler egenandel på maksimalt litt under NOK 3000 i året. Pasienter som har betalt egenandel opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.
 • Personer som er bosatt i Norge, har rett til å velge en fastlege. De som ikke har fastlege kan få medisinsk hjelp på legevakta
 • I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap i løpet av de tolv første ukene av graviditeten (11 uker og 6 dager). Hvis du ønsker å ta abort etter dette, må du sende en søknad til en abortnemnd om å få utført abort. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge.

Barnehage og skolesystemet

Barnehage
 • Alle barn som har fylt 1 år har rett til å søke om barnehageplass
 • Foreldre som ikke får tildelt/ikke søker barnehageplass for barna i alderen 1-2 år, har rett til å søke om kontantstøtte
 • Alle barn som har fylt 3 år har rett til barnehageplass
Skole
 • Barna starter skolegang ved 6 års alderen. Skoleplikten gjelder til de er 16
 • De fleste skoler i Norge er gratis
 • Skolesystemet: 
  • trinn 1-7 barneskole
  • trinn 8-10 ungdomsskole
  • videregående skole
 • Skolen har plikt til å tilrettelegge undervisningen til eventuelle særskilte behov hos barnet
 • Kommunen hvor barnet er bosatt, har plikt til tilrettelegging og eventuelt spesialundervisning
 • Fremmedspråklige barn har rett til særskilt norskopplæring
 • Videregående skoler har flere utdanningsprogrammer. Skolegangen varer i 2-4 år.
 • Voksne har mulighet til å gå på videregående skole (for noen grupper er også dette tilbudet gratis). Mange av skolene har programmer med intensiv norskopplæring.

Bo i Norge

 • Norge er kjent for sin billedskjønne natur – fjorder, fjell, havet og trygghet. Nordmenn tilbringer mest mulig tid i naturen.
 • Nordmenn, som kan virke litt reservert ved det første øyekast, setter pris på trygghet, ro og toleranse.
 • Norge er en velferdsstat, noe som betyr at landet bistår innbyggere som befinner seg i vanskelig situasjon.
 • Arbeidsledigheten i Norge er forholdsvis lav
 • Norge er betraktet som et av de tryggeste og mest tolerante samfunnene i verden. De fleste nordmenn opplyser i undersøkelser at de er lykkelige.
 • På skolen legger man stor vekt på å lære barna toleranse for ulike religioner, utseende og væremåte.
 • Norge er et multikulturelt land. Mennesker med forskjellig etnisk tilhørighet er bosatt her.

LGBT+

 • Norge, som resten av Skandinavia, er et godt sted å bo for mennesker med ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet
 • Diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet (nasjonalitet, hudfarge, språk), religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsnedsettelse er forbudt og straffbart i Norge
 • Likekjønnede par har samme rettigheter som heteroseksuelle par har (ekteskap, herunder kirkelig i den lutherske kirke, adopsjon, arv osv.)
 • Forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk kan gi grunnlag til asyl.
 • LHBT foreninger i Norge 
 • Andre viktige lenker:

Ukrainas ambassade og konsulat i Norge

Adresse: 
Norbins gate 4
0253 Oslo

Google Maps: https://goo.gl/maps/UTkL2Db1dYf6T1eH9
tlf. (+47) 22 83 55 60
(+47) 22 83 55 58 (konsulat)

E-post: emb_no@mfa.gov.ua, embassy@ukremb.no

Nettside: norway.mfa.gov.ua (på ukrainsk), norway.mfa.gov.ua/en (på engelsk)

Ukrainske organisasjoner i Norge og nyttige nettsider