Odwiedziny bliskich-aktualizacja z 18 maja

Do Norwegii wjechać mogą tylko bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, nieletnie dzieci i pasierbowie oraz ich rodzice, ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych.

Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim lub mają małoletnie dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, mogą spędzić kwarantannę razem z nimi w mieszkaniu.

Jeśli więc nie jesteście w  zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie (registrert partner/samboer), Twoja dziewczyna,chłopak nie będzie mogła odwiedzić Cię w Norwegii. Jeśli przyleci, policja norweska nie zgodzi się na wpuszczenie jej do Norwegii i wyda decyzję o zawróceniu (vedtak om bortvisning). Dziewczyna będzie musiała w porozumieniu z policją norweską wykupić bilet powrotny do Polski i oczekiwać w hotelu kwarantannowym przy lotnisku na wylot z Norwegii. 

Od decyzji tej można się odwołać do norweskiego Urzędu ds. cudzoziemców (Utlendingsdirektoratet), ale w czasie gdy odwołanie jest rozpatrywane, nie można przebywać w Norwegii. 

Decyzja o zawróceniu jest jednorazowa, nie oznacza stałego zakazu wjazdu do Norwegii.

Wyjaśnienie pojęcia samboerskap:​​​​

Samboerskap (konkubinat) oznacza dwie osoby, które są w związku podobnym do małżeńskiego, ale nie są po ślubie. Zgodnie z interpretacją norweskiego Urzędu ds. cudzoziemców, osobę na stałe zameldowaną w Norwegii może odwiedzić samboer, z którym mieszka się co najmniej od dwóch lat lub z którym ma się dziecko albo oczekuje na narodziny potomka. Nie ma listy wymaganych dokumentów; jako potwierdzenie samboerskap można przedstawić np. bostedsattest (zaświadczenie o zameldowaniu) lub leiekontrakt (umowę najmu). Innymi dokumentami jest akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o ciąży uwzględniające nazwiska obojga rodziców. 

Informacje o samboerskap znajdziesz na stronie Urzędu ds. cudzoziemców:

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-til-norge-for-alle-borgere/#link-19310

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.

Wydział Konsularny nie może interpretować norweskich przepisów. Ostateczną decyzję o wjeździe do Norwegii podejmują norweskie służby graniczne.

Do Norwegii wjechać mogą tylko bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, nieletnie dzieci i pasierbowie oraz ich rodzice, ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych.

Wśród nielicznych wyjątków, uprawnionych do wjazdu do Norwegii pomimo nieposiadania stałego zameldowania w Norwegii są osoby, które wykażą szczególnie ważny powód wjazdu do Norwegii, np. szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii lub inne istotne względy socjalne. Należy mieć na uwadze, że wyjątek ten będzie stosowany bardzo rzadko. Norweski urząd ds cudzoziemców podaje takie przykłady: obecność ojca dziecka przy porodzie; ciężka choroba lub pogrzeb bliskiej osoby (bliska osoba jest rozumiana jako współmałżonek/konkubent, dziecko, rodzeństwo, rodzic); wizyta niepełnoletniego dziecka/pasierba u rodzica zamieszkałego/pracującego w Norwegii; przyjazd sędziego, przedstawiciela lub strony w postępowaniu toczącym się w Norwegii. Należy to udokumentować , np. poprzez okazanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zaświadczenia ze szpitala – brak jest konkretnego katalogu dokumentów. O wpuszczeniu do Norwegii decyduje jedynie policja norweska na granicy.
Nikt nie może wcześniej wydać zaświadczenia, uprawniającego do wjazdu – ani norweski urząd ds. cudzoziemców, ani ambasada, ani policja.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.