Od 24.06 kwarantanna przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen

NIE dotyczy przyjazdu z Norwegii.

Zasady obowiązujące w Polsce od 24 czerwca :

1. Zaszczepiony lub ozdrowieniec – zawsze zwolniony z kwarantanny

2. Dzieci do 12 roku życia z zaszczepionym dorosłym – zawsze zwolnieni z kwarantanny

3.Dzieci do 12 roku życia z dorosłym z negatywnym testem – zwolnieni z kwarantanny przy powrocie z Schengen (w tym z Norwegii)

4. Osoby z negatywnym testem 48 godzin przed lub po przekroczeniu granicy – zwolnieni z kwarantanny przy powrocie z Schengen5. Niezaszczepiony i nieozdrowieniec – na kwarantannę przy powrocie SPOZA Schengen.

Rozwijając wątek:

1. Osoby przybywające ze strefy Schengen mogą się zwolnić z kwarantanny w Polsce testem zrobionym 48 godzin przed, lub po przekroczeniu granicy polskiej (liczy się data wyniku)

2. Jeśli podróżny ze strefy Schengen nie zrobi testu lub nie podlega innemu wyjątkowi – podlega 10 dniowej kwarantannie.

3. Osoba przybywająca spoza Schengen (przykładowo z Wielkiej Brytanii) podlega kwarantannie wjazdowej 10 dniowej, z możliwością skrócenia do 7 dni po negatywnym teście.

4. Zwolnieni z kwarantanny są również podróżni (niezależnie od tego skąd przyjeżdżają, wybrane wyjątki): a) W pełni zaszczepieni – 14 dni po ostatniej dawce b) Ozdrowieńcy – do 6 miesięcy po zakończeniu izolacji c) Dzieci do 12 roku życia, podróżujące z zaszczepionym dorosłym d) Studenci zagraniczni studiujący w Polsce i studenci polscy studiujący za granicą e) Uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę w celu umożliwienia uczniom nauki.

źródło: https://sip.lex.pl/…/ustanowienie-okreslonych…

+ zmiana: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000112501.pdf