O kwarantannie jeszcze raz.

Przestaje obowiązywać aktualny wymóg dotyczący kwarantanny wjazdowej.
Zgodnie z zaleceniem norweskiego Instytutu Zdrowia
Publicznego (FHI), rząd likwiduje wymóg kwarantanny wjazdowej,
ponieważ nie uznaje się jej już za konieczną ze względów
epidemiologicznych. Wymóg przestaje obowiązywać od północy
w nocy na 26 stycznia 2022.
Dzisiaj osoby, które przybywają z obszaru objętego obowiązkiem kwarantanny, a które nie mogą udokumentować pełnego zaszczepienia albo przechorowania COVID-19 za pomocą ważnego zaświadczenia koronawirusowego, muszą przejść kwarantannę wjazdową. (Jednak kwarantannę wjazdową trwającą 10 dób można skrócić po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po przyjeździe). FHI wskazuje, że podróżni bez zaświadczenia koronawirusowego stanowią 7% zarejestrowanych podróżnych oraz odpowiadają za 4% przypadków zakażeń. Na podstawie oceny FHI obostrzenie to ma więc niewielkie znaczenie dla rozwoju epidemii i wydolności szpitali w Norwegii, nie uznaje się więc kwarantanny wyjazdowej za konieczną w dzisiejszej sytuacji.

  • Zgadzam się z FHI, że odsetek zarażonych wśród przyjezdnych bez zaświadczenia koronawirusowego jest tak mały w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej, jaką mamy w Norwegii, że nadszedł czas, aby dokonać zmiany dotyczącej wymogu kwarantanny wjazdowej – oznajmiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. – Zlikwidowanie kwarantanny wjazdowej przyczyni się do szybszego otwarcia społeczeństwa, z łatwiejszym wjazdem. Może to przynieść pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne ogólnie dla gospodarki, a szczególnie dla branży turystycznej. Podróżni przybywając do Norwegii, wciąż muszą się testować oraz rejestrować. Wymóg dotyczący posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonanego przed przyjazdem obowiązuje nadal osoby, które nie mogą udokumentować zaświadczeniem koronawirusowym, że są w pełni zaszczepione bądź przechorowały COVID-19. Przypominamy, że osoby przyjezdne muszą wykonać test w przypadku pojawienia się objawów oraz udać się na izolacje w przypadku pozytywnego wyniku testu. Osoby, które już przebywają na kwarantannie wjazdowej, mogą ją zakończyć o północy w nocy na 26 stycznia.
  • Ważną przyczyną, dla której uważam, że teraz powinniśmy zrezygnować z wymogu kwarantanny wyjazdowej jest potrzeba spojrzenia na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną oraz kwarantannę wjazdową w powiązaniu ze sobą. Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną dla osób pozostających w bliskim kontakcie, które nie są domownikami bądź osobami odpowiednio bliskimi, już przestała obowiązywać. Od 26 stycznia kwarantannę wynikającą z kontaktu z osobą zakażoną dla domowników i osób odpowiednio bliskich będzie można zastąpić codziennym wykonywaniem testów – powiedziała Kjerkol.
    Kwarantannę wjazdową można wprowadzić ponownie, jeżeli zmieni się sytuacja epidemiologiczna lub pojawi się nowy wariant wirusa, który będzie wymagał surowszych obostrzeń.
    Na początku lutego rząd powróci z całościową oceną wszystkich obostrzeń wjazdowych w tym m.in. wymogu wykonania testu na granicy.
    • Przeczytaj komunikat prasowy: Wykonywanie testów zastąpi kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną