Nowe ogólnokrajowe środki zapobiegania szerzeniu się zakażeń w celu utrzymania kontroli


Rząd zadecydował o wdrożeniu szeregu krajowych środków zapobiegania szerzeniu się zakażeń, aby zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej oraz opóźnić i ograniczyć transmisję omikrona.
Środki zostały dobrane w oparciu o zalecenia Urzędu ds. zdrowia (Helsedirektoratet) i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet)

 • Naprawdę chcielibyśmy już zakończyć temat pandemii. Jednak teraz sytuacja jest na tyle poważna, że musimy wprowadzić nowe obostrzenia, aby utrzymać kontrolę. Dlatego również w tym roku okres świąt Bożego Narodzenia będzie inny. Niebezpieczeństwo przeciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz rozprzestrzenienia się bardziej zakaźnego wirusa omikron, wymusza na nas nowe, surowsze obostrzenia, aby zmniejszyć zakres kontaktów towarzyskich w społeczeństwie – poinformował premier Jonas Gahr Støre.
  Premier poinformował, że szczepionki stopniowo zwiększą naszą odporność.
 • Dlatego to właśnie w szczepionce nasza nadzieja. Co do osób, które się nie zaszczepiły: Zaszczepcie się. Do osób, które otrzymają propozycję przyjęcia dawki przypominającej: Przyjmijcie ją – powiedział premier.
  System opieki zdrowotnej może zostać przeciążony
  Presja na gminny system opieki zdrowotnej i szpitale jest duża i narasta. Dalsza transmisja wirusa i zwiększenie liczby hospitalizacji obniży wydolność do leczenia zarówno pacjentów covidowych, jak i innych pacjentów.
 • Wprowadzane obostrzenia mają na celu zahamowanie transmisji omikrona. Aktualnie nie wiemy, czy wariant omikron wpłynie na wzrost liczby hospitalizacji. Natomiast obostrzenia dadzą nam czas na zdobycie większej ilości wiedzy na temat zakaźności i powagi skutków zakażenia wariantem omikron oraz na zaszczepienie większej ilości osób – oznajmiła minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
  W norweskich szpitalach hospitalizowanych jest ponad 300 pacjentów chorych na COVID-19, a jednocześnie szpitale mają wielu pacjentów chorujących na inne infekcje dróg oddechowych oraz dzieci przyjęte do szpitala w związku z zakażeniem wirusem RSV. W związku z wysokim odsetkiem nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby oraz małym dostępem do osób na zastępstwo, skutkuje to problemami z wydolnością całego systemu opieki zdrowotnej. Wiele szpitali zredukowało liczbę planowych zabiegów oraz badań pacjentów. Problemy z wydolnością występują również u lekarzy pierwszego kontaktu i na pogotowiu. Gminy wykonują oprócz tego szeroko zakrojone zadania związane ze szczepieniami i strategią TISK (testy, izolacja, monitoring zakażeń i kwarantanna).
  Kiedy omikron pojawia się dodatkowo do rozległych zakażeń wariantem delta, a ludzie mają wiele bliskich kontaktów, praca w ramach strategii TISK w gminach staje się bardzo wymagająca.
 • Gminy wykonują teraz ogromną i ważną pracę związaną z podawaniem szczepień. Natomiast gminy, w których wystąpiły ogniska zakażeń, pracowały ciężko, aby liczbę zakażeń obniżać. Jest to ciężka praca, kiedy zarówno pracownicy, jaki populacja są zmęczeni z powodu długiego dnia pracy oraz pandemii, która nie odpuszcza. Jestem pod wrażeniem wykonywanej pracy. Jestem również pod wrażeniem wszystkich specjalistów w systemie opieki zdrowotnej, którzy ciężko pracują od prawie dwóch lat. Nie mamy nikogo na ławce rezerwowych, kto mógłby przejąć pracę, kiedy ludzie będą potrzebować przerwy. Jeśli system opieki zdrowotnej będzie przeciążony, dotknie to nas wszystkich. Dlatego musimy obniżyć liczbę zakażeń i zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej – powiedziała minister zdrowia i opieki.
  Zakaz serwowania alkoholu Rząd ponownie wprowadza metrowy dystans m.in. w lokalach gastronomicznych. – Istotne jest, żeby wszyscy przemyśleli, ile bliskich kontaktów utrzymują. Jeżeli masz takich kontaktów wiele, powinieneś zredukować ich liczbę. Wiemy, że do wielu zakażeń dochodzi u ludzi w domach, dlatego zachęcamy, aby w domu przyjmować maksymalnie do 10 gości – powiedział Støre.
  Rząd ponownie wprowadza zasadę mówiącą o tym, że lokale gastronomiczne z koncesją na sprzedawanie alkoholu muszą mieć miejsca siedzące dla wszystkich gości. Alkohol można podawać jedynie do stolików, a od północy obowiązuje zakaz jego serwowania.
 • Rozumiem, że jest to bardzo bolesna wiadomość dla branży, która miała trudności przez długi okres. Dlatego też za tą decyzją rządu podąży pomoc finansowa – powiedział premier Jonas Gahr Støre.
  Rząd wprowadza również nakaz noszenia maseczki w wielu miejscach tam, gdzie nie można utrzymać przynajmniej metrowego dystansu, między innymi w sklepach, lokalach gastronomicznych i transporcie publicznym. Obowiązkiem pracodawcy będzie również umożliwienie pracy zdalnej z domu tam, gdzie to możliwe.
  Zajęcia w czasie wolnym
  Kjerkol podkreśla, że możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu ma duże znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego – również z tego powodu, że daje możliwość spędzania czasu z przyjaciółmi.
 • Zorganizowana oferta kulturalna i sportowa jest ważna dla dzieci młodzieży. Ma również dużą wartość dla dorosłych. Mimo że rozwój pandemii wymusza na nas zmniejszenie liczebności grup dla dorosłych powyżej 20 roku życia, nie wprowadzamy wymogu metrowego dystansu tam, gdzie nie jest możliwe wykonywanie aktywności w dystansie. Nie wydajemy też zalecenia dotyczącego liczebności grup w przypadku dzieci i młodzieży poniżej dwudziestego roku życia w przypadku uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Mogą one wciąż trenować razem tak, jak do tej pory – zaznaczyła Kjerkol.
 • Ważne jest, abyśmy nadal utrzymywali kontakty towarzyskie, ale żebyśmy zmniejszyli liczbę bliskich kontaktów. Nie izolujmy się, chyba że mamy potwierdzone zakażenie. Natomiast tam, gdzie to możliwe, powinniśmy spotykać się na świeżym powietrzu – powiedziała minister zdrowia i opieki.
  Poniżej lista obostrzeń ogólnokrajowych Porady zalecenia
  Dystans i kontakty społeczne
  • Wszyscy powinni utrzymywać metrowy dystans od osób innych niż
  członkowie gospodarstwa domowego i osoby odpowiednio bliskie.
  • To zalecenie nie dotyczy dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych. Obowiązuje też wyjątek dla dorosłych świadczących usługi na rzecz dzieci, młodzieży oraz wrażliwych grup.
  • Nie należy zapraszać do domu gości w liczbie większej niż 10, dodatkowo do członków własnego gospodarstwa. W okresie świąteczno-noworocznym można jeden raz zaprosić do 20 gości, ale wtedy goście muszą utrzymywać metrowy dystans. Wszyscy muszą przemyśleć, ile łącznie utrzymują bliskich kontaktów.
  • Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą przyjmować odwiedziny własnej kohorty nawet, jeśli przekracza ona zalecaną liczbę gości.
  • Zmniejsz liczbę bliskich kontaktów, ale się nie izoluj.
  • Spotykaj się z innymi na świeżym powietrzu, kiedy jest to możliwe.
  Zorganizowane zajęcia w czasie wolnym
  • Zajęcia w czasie wolnym powinny odbywać się na świeżym powietrzu, o ile
  jest to możliwe, a garderoby powinny pozostać zamknięte.
  • W przypadku zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach zaleca się, aby osoby dorosłe powyżej dwudziestego roku życia gromadziły się w grupach do 20 osób. Następnie zaleca się, aby osoby dorosłe w pomieszczeniach utrzymywały dystans tam, gdzie możliwe jest wykonywanie zajęcia i aby utrzymywać dwumetrowy dystans w przypadku treningów o dużej intensywności.
  • Nie wydaje się konkretnego zalecenia dotyczącego dystansu i liczebności w przypadku, kiedy w zajęciach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestniczą bądź ćwiczą dzieci i młodzież poniżej dwudziestego roku życia.
  • Sport wyczynowy można uprawiać tak jak dotychczas.
  Szkoły, przedszkola i świetlice (SFO)
  • Regularne wykonywanie testów w szkołach o dużej liczbie zakażeń.
  • W razie potrzeby, gminy powinny ponownie zacząć stosować model sygnalizacji świetlnej w szkołach i przedszkolach. Poziomem domyślnym jest zielony, o ile lokalnie nie zostaną podjęte inne decyzje.
  • Można organizować zgromadzenia dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych w gronie całych klas/oddziałów/grup, przy obecności niezbędnej liczby dorosłych.
  • Uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły policealne powinny, jak najszybciej w praktyce możliwe, wprowadzić nauczanie w mniejszych grupach i zwiększyć udział nauczania zdalnego. Studenci, którzy są uzależnieni od możliwości wykonywania prób laboratoryjnych i warsztatów, powinni być traktowani priorytetowo przy nauczaniu stacjonarnym.
  • Uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły policealne powinny przygotować
  egzaminy i kurs obowiązkowe albo w formie zdalnej albo w formie
  stacjonarnej tam, gdzie można w praktyce zastosować odpowiednie środki
  zapobiegania zakażeniom. To samo dotyczy innych instytucji edukacyjnych
  dla dorosłych.
  Patrz osobny artykuł internetowy na temat obostrzeń w szkołach/przedszkolach i na
  uczelniach wyższych.
  Rynek pracy
  • Zaleca się utrzymywanie metrowego dystansu i w większym stopniu pracę
  zdalną z domu. • Zaleca się noszenie maseczki, jeżeli nie można utrzymać dystansu, chyba, że zastosowano bariery fizyczne np. ścianki oddzielające lub tym podobne.
  • Praca zdalna z domu i noszenie maseczki nie obowiązują w przypadku usług, gdzie stanowiłoby to przeszkodę dla pracowników w wykonywaniu niezbędnych i wymaganych ustawą zadań na rzecz grup szczególnie narażonych oraz dzieci i młodzieży.
  Wietrzenie
  • Zaleca się odpowiednią wentylację/wietrzenie w sytuacjach przebywania w
  tym samym pomieszczeniu przez dłuższy czas w towarzystwie osób, które
  nie są członkami tego samego gospodarstwa domowego lub osobami
  odpowiednio bliskimi.
  Obostrzenia wynikające z rozporządzenia Spotkania i wydarzenia
  • Maksymalnie 20 osób na spotkaniach prywatnych w miejscu publicznym w
  lokalu wynajętym lub wypożyczonym.
  • W konsolacjach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Sama uroczystość pogrzebowa traktowana jest jako wydarzenie publiczne, na którym są stałe, przypisane miejsca siedzące, patrz niżej.
  • 3 x kohorta licząca 200 osób, z odstępem 2 metrów między kohortami przez cały czas trwania wydarzenia publicznego, na którym są stałe, przypisane miejsca siedzące.
  • Maksymalnie 50 osób na wydarzeniach publicznych, na których nie ma stałych, przypisanych miejsc siedzących.
  • W przypadku wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach, należy wyznaczyć organizatora, który będzie miał kontrolę nad listą obecności i dopilnuje, aby wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym.
  • Zakaz serwowania alkoholu po godzinie 24:00 na wydarzeniach posiadających koncesję na alkohol. • Organizator ma zadbać o to, aby wszystkie osoby obecne na wydarzeniu odbywającym się w pomieszczeniach, mogły zachować przynajmniej metrowy dystans od innych osób, które nie należą do tego samego gospodarstwa domowego lub osób odpowiednio bliskich. Do wielu grup zastosowanie ma wyjątek, między innymi wykonawców na wydarzeniach kulturalnych i sportowych, uczestników niektórych kursów oraz osób należących do tej samej kohorty w przedszkolu lub szkole podstawowej.
  • W przypadku wydarzeń, gdzie cała publiczność siedzi na stałych, przypisanych w miejscach, za wystarczające zachowanie dystansu uznaje się, jeżeli organizator zapewni, że osoby z publiczności oddzielone są przynajmniej jednym wolnym siedzeniem w tym samym rzędzie siedzeń, od momentu przybycia na wydarzenie. Osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego mogą po przybyciu usiąść bliżej siebie.
  Lokale gastronomiczne
  • Lokale gastronomiczne mają nakaz dopilnowania, aby wszyscy mogli
  utrzymywać metrowy dystans od osób innych niż domownicy i osoby
  odpowiednio bliskie. Pomiędzy miejscami siedzącymi musi być metrowy
  dystans w momencie przybycia gości, jednak w taki sposób, aby osoby
  pozostające w tym samym gospodarstwie domowym bądź osoby
  odpowiednio bliskie mogły usiąść bliżej siebie.
  • Lokale gastronomiczne posiadające koncesję na alkohol muszą mieć miejsca siedzące dla wszystkich gości, ale nie jest to wymogiem w przypadku wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w lokalu gastronomicznym.
  • Alkohol można podawać jedynie do stolików.
  • Zakaz serwowania alkoholu po godzinie 24:00.
  • Lokal gastronomiczny ma rejestrować dane kontaktowe tych gości, którzy wyrażą na to zgodę.

Działanie w reżimie sanitarnym
• Nakaz działania w reżimie sanitarnym dla przedszkoli szkół i innych
placówek szkoleniowych i edukacyjnych. Gminy mają ponownie zacząć
stosować model sygnalizacji świetlnej. Obostrzenia są na poziomie
zielonym, o ile lokalnie nie zostaną podjęte inne decyzje. Może okazać się
konieczne ponowne przeniesienie wszystkich przedszkoli i szkół w kraju na
poziom żółty.
• Następujące podmioty muszą działać w reżimie sanitarnym, aby pozostać otwartymi: Biblioteki, parki rozrywki, pływalnie, parki wodne, obiekty spa, baseny hotelowe, centra treningowe, hale do gry w bingo, hale gier, centra handlowe, targi, targowiska tymczasowe i tym podobne.
• To oznacza wymóg zadbania o możliwość utrzymania przynajmniej metrowego dystansu między osobami, które nie należą do tego samego gospodarstwa domowego lub osobami odpowiednio bliskimi, oraz że dany podmiot opracował procedury dotyczące utrzymania właściwej higieny, czystości i wietrzenia.
• Za wyjątkiem bibliotek, sklepów, i centr handlowych, podmioty mają rejestrować dane kontaktowe tych gości, którzy wyrażą na to zgodę.
• Należy ponownie wprowadzić wytyczne branżowe dla m.in. centrów treningowych i pływalni.
Maseczka
• Nakaz noszenia maseczki tam, gdzie nie jest możliwe utrzymanie
przynajmniej metrowego dystansu w sklepach, w centrach handlowych, w
lokalach gastronomicznych, w transporcie zbiorowym, taksówkach i w
pomieszczeniach na stacjach. Nakaz ten obowiązuje również pracowników,
chyba że zastosowano bariery fizyczne.
• Nakaz noszenia maseczek obowiązuje również w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i innych miejscach, gdzie świadczy się usługi jeden-do- jednego.

• Aktualnie obowiązują ogólnokrajowe zalecenia dotyczące noszenia maseczek w miejscach, gdzie znajduje się dużo ludzi i trudno utrzymać dystans, na przykład przy odbieraniu kurtki po wydarzeniu jednocześnie, kiedy robi to dużo innych osób lub wychodząc ze stadionu piłkarskiego.
Praca zdalna z domu
• Pracodawcy mają nakaz umożliwienia pracy zdalnej z domu na tyle, na ile
to możliwe, o ile nie wpływa to negatywnie na usługi wymagające
obecności, które są istotne bądź konieczne dla działalności np. dbanie o
dzieci lub osoby szczególnie narażone.
Kwarantanna
• Obowiązek kwarantanny dla bliskich kontaktów o potwierdzonym
zakażeniu tam, gdzie podejrzewa się omikron, zostaje rozszerzony również
na pozostałe bliskie kontakty, nie tylko na domowników i osoby
odpowiednio bliskie.