Norwegia zwiększa zasięg testów

Zwiększamy zasięg testów masowych, aby ponownie otworzyć społeczeństwo.
Rząd będzie bardziej aktywnie wykorzystywać masowe testy do ponownego otwarcia społeczeństwa. Dzieci i młodzież na obszarach o wysokiej liczbie zakażeń będą traktowane priorytetowo. Urząd ds. zdrowia (Helsedirektoratet) będzie odpowiedzialny za krajowy system masowych testów, który zapewni efektywne wykorzystanie zasobów oraz właściwą koordynację.W Norwegii nadal występuje zbyt duża ilość zakażeń. Masowe testy mogą być istotnym narzędziem umożliwiającym uzyskanie kontroli nad zakażeniami i szybsze ponowne otwarcie Norwegii. Obecnie tworzymy krajowy system masowych testów.

W pierwszej kolejności są dzieci i młodzież mieszkające na obszarach o wysokiej liczbie zakażeń – powiedział Minister Zdrowia i Opieki, Bent Høie.
Urząd ds. zdrowia i Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) uważają, że regularne masowe testy wybranych grup, a następnie izolacja i monitorowanie rozprzestrzeniania się zakażeń w przypadku pozytywnych wyników, doprowadzą do zmniejszenia liczby zakażeń. Masowe testy można wykorzystywać między innymi do utrzymania otwarcia szkół, uczelni i uniwersytetów otwartych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Masowe testy polegające na systematycznym testowaniu grupy osób, bez przeprowadzania indywidualnych ocen pod kątem podejrzenia zakażenia lub choroby, są już stosowane w wielu krajach. W Norwegii jest wiele pilotażowych programów masowych testów, między innymi w szkołach i na uniwersytetach w Oslo i Bergen. System krajowy składa się z trzech faz. Pierwszeństwo mają dzieci, młodzież i studenci, a także pracownicy i rodzice w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Faza 1 obejmuje dzielnice i gminy z wysoką liczbą zakażeń, odpowiada ustanowionemu przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poziomowi ryzyka 5. Faza 2 obejmuje dzielnice i gminy na 4 poziomie ryzyka FHI. Szczegóły fazy 3 zostaną sprecyzowane w późniejszym terminie.

Aby zapewnić efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów, takich jak sprzęt do przeprowadzania testów, oraz dobrą koordynację, odpowiedzialność za kierowanie tymi pracami powierza się Urzędowi ds. zdrowia. Urząd zadecyduje między innymi, w jakich sytuacjach należy przeprowadzać testy masowe, zapewni wystarczającą ilość materiałów do przeprowadzania testów i zapewni właściwy dialog z gminami – powiedział Høie.
Będą dobrowolne zarówno dla gmin, jak i dla poszczególnych osób. W przypadku dzieci będą one wykonywane w oparciu o zgodę rodziców.

Odpowiedz