Nie posługujesz się urządzeniami elektronicznymi, a potrzebujesz certyfikat kowidowy?

Jeśli nie masz możliwości, aby korzystać ze smartfona, komputera lub tabletu, możesz zamówić certyfikat COVID wysyłając pismo pocztą. Możesz również zadzwonić na infolinię o koronawirusie i poprosić o przysłanie certyfikatu COVID pocztą, w wersji papierowej. Na infolinię może zadzwonić tylko osoba, która sama potrzebuje certyfikatu.

Jednak ze względu na dużą liczbę interesantów dzwoniących na infolinię, zalecamy, aby każdy, kto ma taką możliwość, korzystał z rozwiązania elektronicznego, aby osoby, które nie mają innej alternatywy, mogły otrzymać pomoc. Rozwiązanie elektroniczne również umożliwia wydrukowanie certyfikatu na papierze.

Zamówienie listowne pocztą

Aby zamówić certyfikat COVID pocztą, trzeba posiadać norweski numer personalny lub tymczasowy numer personalny (d-numer). Dotyczy to między innymi:

Osób, które mają opiekunów prawnych. Opiekun prawny może zamówić w imieniu danej osoby, pod warunkiem, że informacja o opiekunie prawnym jest zarejestrowana w Helfo.
Osoby, które mieszkają w Norwegii, ale nie mają adresu zarejestrowanego w urzędzie ewidencji ludności.
Osoby, które mieszkają za granicą, ale nie mają adresu zarejestrowanego w norweskim urzędzie ewidencji ludności.
Osoby, które nie mogą samodzielnie zadzwonić do Helfo i poprosić o wystawienie certyfikatu.
Co musi zawierać pismo?
Twoje pismo musi podawać informację, że prosisz o przysłanie Ci certyfikatu COVID i musi ono zawierać:

Imię i nazwisko, numer personalny lub tymczasowy numer personalny (d-numer), adres miejsca pobytu oraz adres, na który ma zostać wysłany certyfikat
Kopię ważnego dowodu tożsamości (paszport, norweskie prawo jazdy lub dowód osobisty)
Aby wypełnić niezbędne informacje, można skorzystać z następującego formularza:

Zamów certyfikat COVID dla użytkownika nieelektronicznego(PDF, Bokmål)

Na jaki adres należy wysłać pismo?
Pismo wraz z kopią dowodu tożsamości wyślij na adres:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Jeśli posiadasz ważny certyfikat COVID, otrzymasz go pocztą. Certyfikat COVID nie może zostać wysłany do cyfrowej skrzynki pocztowej. Jeśli pismo będzie zawierało braki, Helfo nie będzie mogło wysłać certyfikatu COVID.

Certyfikat COVID zwykle przychodzi pocztą w ciągu 1 do 2 tygodni.

Zamawianie przez telefon

Miej przygotowany swój krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) lub numer D.
Zatelefonuj na infolinię koronawirusową (operatorzy świadczą obsługę w językach norweskim, angielskim, arabskim, somalijskim, polskim oraz urdu):
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–15:30.
Numer dla abonentów telefonujących z Norwegii: 815 55 015
Numer dla abonentów telefonujących z zagranicy: +47 21 89 80 42.
Osoba kierująca sprawą poprosi Cię o podanie krajowego numeru identyfikacyjnego (dokumentu tożsamości) bądź numeru D, a także nazwiska oraz adresu z ewidencji. Gdyby podane nazwisko i adres nie odpowiadały zarejestrowanemu adresowi, nie otrzymasz paszportu COVID-19. W takim wypadku musisz skontaktować się z ewidencją ludności, aby sprawdzić zapisane dane dotyczące Twojej osoby.

O ile posiadasz ważny paszport COVID-19, zostanie on wysłany do Ciebie pocztą.

Miej na uwadze, że doręczenie paszportu może potrwać do tygodnia. W związku z tym nie możesz otrzymać paszportu COVID-19 na podstawie negatywnego wyniku testu pod kątem koronawirusa, ponieważ taki wynik testu zachowuje ważność tylko przez 24 godziny.

Pamiętaj, że paszport jest ważny przez okres 90 dni od daty wydruku.

Mieszkasz za granicą?

Jeśli mieszkasz za granicą i posiadasz norweski numer personalny lub tymczasowym numer personalny (d-numer), lecz nie posiadasz identyfikatora bankID ani innego rozwiązania autoryzacyjnego, które zapewnia dostęp do strony helsenorge.no, możesz skorzystać z rozwiązania dla użytkowników nieelektronicznych, które opisano powyżej. Warunkiem jest posiadanie zagranicznego adresu zarejestrowanego w norweskim urzędzie ewidencji ludności.