Nauka do drzwi puka-słowniczek.

Słowniczek
Amantadyna: lek przeciwwirusowy, który hamuje namnażanie się wirusa (głównie grypy) Czynnik etiologiczny: powoduje powstawanie choroby
DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy, w którym zapisana jest informacja genetyczna człowieka taka jak np. kolor oczu czy wło- sów. Przechowywany jest w jądrze każdej komórki
Drobnoustroje: zbiorowa nazwa organizmów, które można obserwować pod mikroskopem Episom: niewielki fragment DNA który pozostaje niezależny od DNA genomowego Epidemia: zwiększone występowanie choroby zakaźnej na danym obszarze
Genom: całość materiału genetycznego organizmu
Heparyna drobnocząsteczkowa: substancja hamująca krzepnięcie krwi, stosowana w lecznictwie w celach przeciwzakrzepowych
Heterogenność: niejednorodność, różnorodność
Immunogenność: cecha substancji pozwalająca jej na wywołanie odpowiedzi odpornościowej przeciw sobie
Izolacja: odosobnienie osoby lub grupy osób chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną. Stosowana w celu zapobiegania przenoszenia chorób z pacjenta na innych
Kazuistyczny: bazujący na przypadkach czy przykładach
Lek: substancja hamująca objawy i rozwój choroby poprzez modyfikację procesów fizjologicznych
Limfocyty: komórki układu immunologicznego, zapewniające precyzyjną odpowiedź na infekcje
mRNA: messanger RNA: kwas rybonukleinowy (RNA) służący jako matryca do tworzenia białek przez komórki
Nukleotydy: organiczne związki chemiczne, będące podstawową jednostką budulcową kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
Osocze: podstawowy płynny składnik krwi, stanowiący środowisko dla krwinek i innych elementów krwi
Pandemia: epidemia choroby zakaźnej o większej skali, która rozprzestrzeniła się na wiele kontynentów, a nawet na cały świat.
Patogenność: zdolność do zapoczątkowania choroby
Produkt leczniczy: substancja lub mieszanina substancji, posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występu- jących u ludzi lub zwierząt
Przeciwciała (immunoglobuliny): białka rozpoznające i wiążące elementy obce dla organizmu (np. bakterie), co umożliwia ich likwidację przez układ odpornościowy. Najbardziej liczny typ przeciwciał to IgG
Remdesiwir: lek przeciwwirusowy hamujący namnażanie wirusów, których materiałem genetycznym jest RNA
RNA: kwas rybonukleinowy, drugi po DNA rodzaj kwasu nukleinowego, również niosący informację genetyczną. U ludzi pełni
rolę „pomocniczą” dla DNA, ale jest jedynym materiałem genetycznym niektórych wirusów.
SARSTer: projekt badający skuteczność różnych rodzajów terapii na COVID-19 stosowanych w Polsce, realizowany przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Szczepienie ochronne: podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie
Tlenoterapia: metoda terapii, polegająca na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym
Transdukcja: wprowadzenie przez wirusa zewnętrznego materiału genetycznego do komórki
Układ immunologiczny (układ odpornościowy): odpowiada za funkcjonowanie mechanizmów odporności w organizmie
Wirus (łac. Virus, trucizna): cząstki zawierające tylko jeden rodzaj kwasu nukleinowego DNA lub RNA, namnażające się poprzez infekcje żywych komórek
Zimny łańcuch: całokształt działań służący utrzymaniu oraz monitorowaniu warunków przechowywania, transportu i dystrybucji w celu zachowania trwałości i skuteczności produktu