Lokalne obostrzenia są najważniejsze.

Coraz więcej osób z koronawirusem trafia do szpitali i służba zdrowia w całym kraju jest pod presją. W związku z tym rząd wprowadza kilka dodatkowych obostrzeń krajowych w celu ograniczenia liczby zakażeń, ale to gminy najlepiej znają sytuację lokalnie i w razie potrzeby mogą wprowadzać obostrzenia.
Jeśli nie uda nam się odwrócić tego trendu, niedługo służba zdrowia i opieki może być przeciążona. Gminy z dużymi ogniskami zakażeń muszą podjąć działania.
– Na bieżąco śledzimy sytuację i z powagą przyglądamy się rosnącej liczbie przyjęć w szpitalach. Uważamy za najtrafniejsze, aby gminy z dużą ilością zakażeń wprowadzały lokalne środki kontroli zakażeń. Gminy wzięły na siebie wielką odpowiedzialność i pokazały, że są w stanie szybko i skutecznie zmniejszać ogniska zakażeń, dlatego ważne jest, aby gminy z szybko rosnącą liczbą zakażeń kontynuowały ten wysiłek – powiedział premier Jonas Gahr Støre.
Gdy jest potrzeba podjęcia działań w kilku gminach w tym samym regionie zamieszkania i pracy, ważne jest, aby gminy koordynowały działania. Ministerstwo Zdrowia i Opieki rozważy uchwalenie regionalnych rozporządzeń, jeśli gminom w regionie nie uda się skoordynować działań. Krajowe decyzje na szczeblu lokalnym i regionalnym mogą być również wprowadzane w sytuacjach, w których gminom zbyt dużo czasu zajmuje podejmowanie decyzji w sprawie stosownych obostrzeń lokalnych. Rząd i odpowiednie urzędy uważnie śledzą sytuację.
– Jednocześnie wiemy, jak odwrócić ten trend. Ważne jest, aby w przypadku choroby zostać w domu, zrobić test na koronawirusa oraz izolować się, gdy COVID-19 zostanie potwierdzony. Zwiększone szczepienia zapewnią nam również

ważne wsparcie. Zachęcam wszystkich, którzy mają możliwość, do przyjęcia szczepionki – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol.
Nieszczepione osoby pozostające w bliskim kontakcie zobowiązane do przetestowania się
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń w społeczeństwie, rząd zdecydował, że niezaszczepione osoby powyżej 18 roku życia, które mieszkają razem z osobą zakażoną koronawirusem, mają obowiązek poddania się testom. Obowiązek ten będzie obowiązywał od 16 listopada.
– Jeśli nie jesteś zaszczepiony i mieszkasz z osobą, u której wykryto koronawirusa, musisz przez 7 dni testować się codziennie za pomocą domowego testu lub co drugi dzień za pomocą testu PCR. Obowiązek testowania obowiązuje przez 7 dni od ostatniego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną. To nie tylko zalecenie, ale obowiązek – powiedziała Kjerkol.
Jeśli osoba mieszkająca z zakażonym jest zaszczepiona, zaleca się wykonanie dwóch testów (test do użytku domowego albo test PCR) w tym samym okresie. Zaleca się również, aby wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, które mieszkają z osobą zakażoną, wykonywały testy według takiego samego schematu, co osoby nieszczepione.
Jeśli mieszkasz z osobą, która jest zakażona, powinieneś pozostać w domu, dopóki nie otrzymasz negatywnego wyniku pierwszego testu.
Niezaszczepieni pracownicy służby zdrowia powinni być testowani i nosić maseczki na twarz
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono nieszczepionym pracownikom służby zdrowia oraz niebezpieczeństwu, że mogą oni zarażać narażonych pacjentów. Norweski Urząd ds. zdrowia doradził gminom, jak mogą uniknąć takich sytuacji.
– Podejmiemy dalsze działania, aby chronić narażonych pacjentów przed zakażeniami.
Dlatego chcemy dwa razy w tygodniu testować niezaszczepionych pracowników i dać jasny komunikat, że muszą nosić maseczki. Norweski Urząd ds. zdrowia wyśle wytyczne w tej sprawie do gmin – powiedziała Kjerkol.

Rząd chce również bardziej ukierunkowanego stosowania testów w szkołach w celu wychwycenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń tam, gdzie liczba zakażeń jest wysoka, a obciążenie służby zdrowia duże.
FHI zmieniło niedawno zalecenia dotyczące testowania w szkołach w gminach o wysokiej liczbie zakażeń.
Dostosowanie do rozszerzonego zastosowania zaświadczenia koronawirusowego
Minister zdrowia i opieki wprowadzi regulacje dające gminom możliwość lokalnego stosowania zaświadczeń koronawirusowych.
– W wielu gminach i gospodarce jest życzenie, aby móc korzystać z zaświadczenia koronawirusowego w celu unikania zamknięcia, wymagań dotyczących zachowania odległości i ograniczeń dotyczących liczby osób. Szybko wprowadzimy rozporządzenie, które pozwoli gminom na korzystanie z zaświadczeń koronawirusowych w celu złagodzenia lokalnych przepisów dotyczących koronawirusa – powiedziała Kjerkol.
Rząd dostosuje stosowanie krajowych zaświadczeń koronawirusowych bez innych obostrzeń i dlatego ostrzega, że przyjrzy się dokładniej szerszemu wykorzystaniu zaświadczeń koronawirusowych w kraju.
– Rozważymy, czy zaświadczenie koronawirusowe może być odpowiednim środkiem ograniczania zakażeń, na przykład w klubach nocnych, salach koncertowych, na wydarzeniach sportowych, w kinach i teatrach. Teraz, gdy wszystkim zaoferowano szczepienia, łatwiej sobie wyobrazić, że można korzystać z zaświadczenia koronawirusowego, aby zapobiec dużemu rozprzestrzenianiu się zakażeń – powiedział premier Jonas Gahr Støre.
Zasady dotyczące testowana
Jeśli u osoby zostanie potwierdzone, że jest ona zakażona COVID-19, nieszczepieni członkowie gospodarstwa domowego tej osoby powyżej 18 roku życia mają obowiązek poddania się testom (obowiązuje od 17 listopada). Testowanie przeprowadza się, albo przez 7 kolejnych dni przy pomocy testów do użytku domowego, albo co drugi dzień przez 7 dni za pomocą testu PCR. (Nowe)

Zaleca się testowanie następujących osób:
• Wszystkie osoby, które mają nowo pojawiające się objawy ze strony układu oddechowego lub inne objawy COVID-19, niezależnie od statusu szczepienia.
• Nieszczepieni członkowie gospodarstwa domowego w wieku poniżej 18 lat osoby, u której potwierdzono zakażenie COVID-19. Zaleca się im stosowanie do jednego z dwóch schematów testowania nieszczepionych członków gospodarstwa domowego powyżej 18 roku życia. (Nowe)
• Zaleca się, aby zaszczepieni członkowie gospodarstwa domowego osoby, u której potwierdzono zakażenie byli poddawani testom dwa razy w ciągu jednego tygodnia. Zaleca się też, aby bliskie osoby kontaktowe z gospodarstwa domowego przebywały w domu do czasu uzyskania negatywnego wyniku pierwszego testu. (Nowe)
• Dodatkowo od 25 listopada Norweski Urząd ds. zdrowia wprowadzi profesjonalne wytyczne, zgodnie z którymi niezaszczepiony personel medyczny mający kontakt z pacjentem musi być regularnie poddawany testom i nosić maseczkę w określonych sytuacjach. (Nowe)
Porady i zasady obowiązujące obecnie na poziomie krajowym
• Wymóg izolacji w przypadku potwierdzenia COVID-19 (osoby nie stosujące się do tego wymogu, narażają się na grzywnę).
• Myj często ręce.
• Podczas kaszlu lub kichania używaj papierowej chusteczki lub zgięcia
łokcia. Wyrzuć chusteczkę, a następnie umyj ręce.
• Zostań w domu i przetestuj się, jeśli pojawiły się nowe objawy ze strony układu oddechowego.
Zalecenia dla osób pozostających w bliskim kontakcie i przebywających na izolacji (Folkehelseinstituttet)