Kwarantanna wjazdu po przybyciu do Norwegii z czerwonych i żółtych krajów/regionów-aktualizacja z 3 maja

Rząd zaleca unikanie wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne za granicą. Wprowadzono silne ograniczenia w dostępie cudzoziemców do wjazdu do Norwegii. Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem żółtych krajów/regionów w Europie, musi zostać poddany kwarantannie na 10 dni. Poniżej znajdziesz mapy obszarów w Europie oraz informacje o kwarantannie przy wjeździe do Norwegii.

Zasady i wymagania dotyczące wjazdu


Zasadniczo tylko obywatele Norwescy i cudzoziemcy zamieszkali w Norwegii mają możliwość wjazdu do Norwegii, z pewnymi wyjątkami.

Oznacza to, że pracownicy-goście i członkowie rodziny, tacy jak dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice dorosłych dzieci i dziewczyn, nie mogą już odwiedzać.

Istnieją obowiązkowe testy, rejestracja podróży, kwarantanna i kwarantanna hoteli dla tych, którzy mogą podróżować do Norwegii.

Zasady, które mają zastosowanie podczas przyjazdu:
Obowiązek rejestracji dla odwiedzających Norwegię: Każdy, kto ma przejść przez granicę do Norwegii z obszarów z obowiązkiem kwarantanny („czerwone kraje / obszary”), w tym obywateli Norwegii, musi wypełnić formularz rejestracyjny podróży przed przyjazdem do kraju:
Rejestracja wjazdu do Norwegii (regjeringen.no)

Wymagania dotyczące testu negatywnego przed przybyciem do Norwegii (por. sekcja 4a regulaminu COVID-19): Osoby przybywające do Norwegii z obszarów z obowiązkiem kwarantanny muszą przedstawić świadectwo negatywnego testu COVID-19. Zatwierdzoną metodą badawczą jest szybki test PCR lub antygenu. Badanie należy znieść w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii. W przypadku osób podróżujących drogą lotniczą obowiązuje 24 godziny przed planowanym czasem odlotu pierwszego lotu. Certyfikat musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Osobom, które nie przedstawią takiego zaświadczenia, można odmówić wjazdu. Wymóg ten nie ma zastosowania do osób, które za pomocą zatwierdzonej metody laboratoryjnej mogą udokumentować, że przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wymóg ten nie ma również zastosowania do niektórych innych grup omówionych w sekcji 4a, c-r, chociaż zaleca się, aby przed wejściem do grupy przeprowadzały testy. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. wymóg ten ma również zastosowanie do obywateli i osób norweskich zamieszkałych w Norwegii, o ile uzyskanie takiego zaświadczenia nie jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie wymagane.

Badanie przy wjeździe (por. SEKCJA 4d regulaminu COVID-19): Każdy, kto przebywał na obszarze z obowiązkiem kwarantanny w ciągu ostatnich 10 dni przed przybyciem, jest zobowiązany do sprawdzenia na przejściu granicznym w Norwegii. Test powinien być testem antygenowym. Testy PCR mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Osoby przebadane za pomocą szybkiego testu antygenu powinny czekać na stanowisku badawczym, aż wynik badania będzie dostępny w miarę możliwości w zależności od warunków panujących na miejscu. W przypadku szybkiego testu antygenu pozytywnego osoby, które przebywały poza EOG i strefą Schengen w ciągu ostatnich 10 dni, muszą zdać test PCR na przejściu granicznym. Inne osoby z pozytywnym szybkim testem antygenu powinny zdać test PCR w ciągu 24 godzin od przybycia.

Hotel kwarantanny Od 19 marca weszły w życie nowe zasady dotyczące tego, kto musi udać się do hotelu kwarantanny. Główną zasadą jest to, że osoby odwiedzające Norwegię (w tym osoby zamieszkałe w Norwegii) są zobowiązane do przeprowadzenia części lub całości okresu kwarantanny w hotelach kwarantanny. Niektóre grupy są zwolnione z tego obowiązku. Na przykład osoby, które zamieszkują lub mają stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i były w niezbędnej podróży, mogą przeprowadzić kwarantannę we własnym mieszkaniu. Od 28 kwietnia hotele kwarantanny zostały nałożone dla wszystkich podróżnych z Bangladeszu, Indii, Iraku, Nepalu i Pakistanu z kilkoma wyjątkami. Oznacza to, że podróżni, którzy podróżowali w tych krajach, muszą również udać się do hoteli kwarantanny.

Ponadto rząd zaleca, aby następujące kwestie (zob. bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przybycia do Norwegii (regjeringen.no)):

Członkowie gospodarstwa domowego mieszkający z osobą, która znajduje się w kwarantannie wejścia, są również zachęcani do kwarantanny, jeśli nie mają oddzielnych sypialni i łazienek lub trudno jest utrzymać odległość dwóch metrów.
Członkowie gospodarstwa domowego, którzy mieszkają z osobą, która znajduje się w kwarantannie wjazdu, są zachęcani do sprawdzenia się w siódmym dniu po wejściu, nawet jeśli sami nie zostali poddani kwarantannie.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/