Kwarantanna wjazdowa, a widzenia z dziećmi

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej

Obowiązują wyjątki od wymogu kwarantanny wjazdowej. Niektóre wyjątki dotyczą zarówno czasu pracy, jak i czasu wolnego, podczas gdy inne dotyczą tylko czasu pracy. 

Zapytaj swojego pracodawcy, czy obowiązują wyjątki, z których możesz skorzystać. Przykładem są:

  • Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, pracownicy pociągów, personel lotniczy oraz pracownicy, którzy mają wejść na statek w norweskim porcie, aby wykonywać pracę, mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny w czasie pracy. Osoby, których to dotyczy, powinny skontaktować się z pracodawcą, aby ustalić obowiązujące je zasady.

Jeśli planujesz odwiedzić poważnie chorą bliską osobę lub wziąć udziału w pogrzebie lub ceremonii pogrzebowej bliskiej osoby, możesz zostać zwolniony z kwarantanny wjazdowej. Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie czasu odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie/ceremonii.

Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Zwolnienie dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy ORAZ w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb/pochówek. W takim przypadku test jest odpłatny.

Czytaj więcej (tylko w języku angielskim)

Widzenia rodziców i dzieci

Zniesiony został wyjątek dotyczący ustalonych widzeń rodzica z dzieckiem lub dzielonego miejsca zamieszkania dziecka.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat są teraz zwolnione z kwarantanny wjazdowej, ale zaleca się, aby trzeciego dnia po przybyciu do Norwegii wykonały test PCR lub szybki test antygenowy.

Wszyscy dorośli (osoby w wieku powyżej 18 lat) mogą teraz z zasady zakończyć kwarantannę wjazdową na podstawie negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej trzeciego dnia po przybyciu do Norwegii. W związku z tym nie ma już potrzeby dla odrębnego zwolnienia z kwarantanny w związku z widzeniem z dziećmi.

Widzenie z dzieckiem można odbyć w czasie trwania kwarantanny, tak jak wcześniej.

https://www.helsenorge.no/pl/coronavirus/travel-to-norway/#widzenia-rodziców-i-dzieci