Kwarantanna dla osób niezaszczepionych po powrocie z Polski do Norwegii

Od 25.10 Norwegia wprowadza kwarantannę dla przyjeżdżających, niezaszczepionych z Polski!

JAKIE SĄ ZASADY WJAZDU Z POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZERWONYCH?

Poniższe zasady nie dotyczą zaszczepionych i ozdrowieńców

-przed przekroczeniem granicy masz obowiązek rejestracji w systemie: https://reg.entrynorway.no/,

-nie dotyczy to dzieci poniżej 16 roku życia,

-przekraczając granicę masz obowiązek przetestowania się na granicy, jeżeli nie ma możliwości przetestowania należy skontaktować się z komuną, zgodną z miejscem zamieszkania w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy i poprosić o test,

-testy są darmowe i dotyczą również dzieci,

– kwarantanna trwa 10 dni, ale po 3 dniach (72 godzinach od przekroczenia granicy) można zrobić test PCR- negatywny wynik zwalnia z kwarantanny,

źródło: https://www.fhi.no/…/oppdrag-116-del-3-uke-40-og-41.pdfKomplet przepisów po norwesku: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470