Kwarantanna, a izolacja.Kiedy i kogo dotyczy?Aktuazliazja z 18 maja

władze norweskie, podobnie jak władze wielu innych krajów Europy, w tym Polski,apelują o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Zalecenie to będzie obowiązywać co najmniej do 25 maja br.

Od 29 marca br. obowiązuje zaostrzenie zasady hotelu kwarantannowego. Jeśli wrócisz do Norwegii z podróży zagranicznej, która nie jest konieczna, po powrocie musisz odbyć całą 10-dniową kwarantanną w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy. Kwarantannę możesz skrócić tylko jeśli dostaniesz negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR, któremu należy się poddać w 7. dniu kwarantanny.

Pamiętaj, że na kwarantannę poza hotelem kwarantannowym kieruje się wyjątkowo tylko osoby, które mają dokumentację potwierdzającą bez żadnej wątpliwości, że wyjazd za granicę był konieczny, na przykład zaświadczenie od pracodawcy o ważnej podróży służbowej. Ostateczna ocena należy do policji i trzeba się jej podporządkować.     

Więcej informacji o nowych zasadach znajdziesz tu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Konieczna podróż zagraniczna może być związana z:

– opieką nad małoletnim dzieckiem (uwaga: wyjazdy w tym celu dotyczą sytuacji gdy rodzice są rozwiedzeni/rozstali się i dzielą się opieką nad dzieckiem),

– narodzinami dziecka (wizyta ojca dziecka),

– poważną chorobą bliskiego krewnego,

– pogrzebem bliskiego krewnego,

– pracą (jeśli pracodawca zaświadczy, że wyjazd jest konieczny).

Władze norweskie nie przedstawiły katalogu dokumentów, które trzeba okazać, żeby udowodnić, że podróż zagraniczna jest konieczna. Ostateczną decyzję co do miejsca, w którym powinieneś przejść kwarantannę podejmuje norweska policja na granicy.

Przeczytaj informacje na tej stronie:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-ma-pa-karantenehotell-og-innreiserestriksjonene-forlenges/id2838529/

W drugiej połowie lutego br. wprowadzono zaostrzenie zasady kwarantanny. Główna zasada: kwarantannę spędza się w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy norweskiej (ankomststed). Dotyczy to szczególnie osób, które nie przyjeżdżają do Norwegii do pracy i nie mają tu stałego zameldowania. Tylko wyjątkowo można spędzić kwarantannę w innym miejscu, które deklaruje się przy rejestracji wjazdu do Norwegii: w miejscu stałego zameldowania lub innym odpowiednim miejscu (bez kontaktu z innymi osobami, z osobną łazienką, sypialnią i kuchnią/zamawianymi posiłkami), np.:

– w miejscu zapewnionym przez pracodawcę (pracodawca musi wcześniej zatwierdzić miejsce na kwarantannę w Arbeidstilsynet – Inspekcji Pracy), 

– w miejscu zapewnionym przez osobę przyjeżdżającą w celach szczególnych (np. opieka nad dzieckiem albo udział w pogrzebie), 

– we własnościowym lub wynajętym mieszkaniu (wynajem od min. 6 miesięcy). Kwarantannę mogą spędzać razem tylko małżonkowie/konkubenci i ich dzieci. Inne osoby nie mogą przebywać w tym samym miejscu w czasie kwarantanny, nawet jeśli wynajmują mieszkanie wspólnie.

Obowiązuje wymóg poddania się testowi na COVID-19 metodą PCR w 7. dniu kwarantanny. Test ten zapewniają gminy (kommune). Jeśli wynik testu będzie negatywny, możesz zakończyć kwarantannę.

Dane osób w kwarantannie są umieszczone w specjalnym rejestrze. Prowadzone są liczne kontrole dot. kwarantanny (policja, inspekcja pracy, Helfo) i nakładane wysokie kary za nieprzestrzeganie kwarantanny – min. 10 tys. NOK.

Zaleca się, aby osoby należące do gospodarstwa domowego osób w kwarantannie również były w kwarantannie (jeśli przyjezdny nie ma osobnej sypialni i łazienki lub jeśli nie jest możliwe utrzymywać 2m dystansu) i poddały się testowi na COVID-19 w 7. dniu kwarantanny.

Od 22 lutego br. pracodawcy muszą wcześniej zatwierdzić miejsce na kwarantannę dla swoich pracowników, powracających z zagranicy. Pracodawca występuje o to za pośrednictwem Arbeidstilsynet – Inspekcji Pracy:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/

Miejsce na kwarantannę powinno dawać gwarancję odseparowania od innych osób: pracownik powinien mieć do dyspozycji osobną łazienkę i kuchnię lub posiłki zamawiane oraz własny pokój z TV i dostępem do Internetu. Pracodawcy będą karani za niedopełnienie tego obowiązku.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.

Przejście COVID-19 nie zwalnia z kwarantanny po wjeździe do Norwegii ani z obowiązku poddania się testowi na przejściu granicznym. Przejście COVID-19 zwalnia jedynie z wymogu okazania negatywnego wyniku testu wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.

Uwaga: pamiętaj, na wynik testu trzeba czekać w punkcie testowania na przejściu granicznym. Nie opuszczaj tego miejsca zanim nie dostaniesz wyniku testu.

Przejście COVID-19 należy udokumentować. Dokumentem, który w myśl norweskich przepisów wjazdowych potwierdza przejście COVID-19 jest pozytywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR lub antygenową. Test musi być wykonany w okresie ostatnich 6 miesięcy i co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wjazdem. 

Nie jest honorowane zaświadczenie o przeciwciałach, zaświadczenie lekarskie o przejściu COVID-19, ani zaświadczenie o szczepieniu. 

Norweskie zaświadczenie lekarskie o przejściu COVID-19 zwalnia aktualnie jedynie z kwarantanny nakładanej po kontakcie z osobą zakażoną (smittekarantene).  

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.

Wynajmuję mieszkanie z kolegami z pracy. Czy mogę spędzić w nim kwarantannę po przyjeździe do Norwegii?

Według zasad, wprowadzonych w drugiej połowie lutego br., nie możesz spędzić kwarantanny w mieszkaniu wynajmowanym z kolegami z pracy. 

Kwarantannę należy spędzić w odpowiednim miejscu – bez kontaktu z innymi osobami, z oddzielną kuchnią, łazienką i sypialnią, a dla pracowników dodatkowo z dostępem do TV i Internetu. Jeśli Ty lub Twój pracodawca nie zapewnicie takiego miejsca, musisz spędzić kwarantannę w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy norweskiej (ankomststed). Miejsce w hotelu jest przydzielane na granicy. Za hotel trzeba zapłacić – cena dla dorosłych: 500 NOK za dobę, dla dzieci: 250 NOK, posiłki wliczone w cenę.

Od 29 marca br. obowiązuje zaostrzenie zasad kwarantanny. Jeśli wrócisz do Norwegii z podróży zagranicznej, która nie jest konieczna, po powrocie musisz odbyć całą 10-dniową kwarantanną w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy. Kwarantannę możesz skrócić tylko jeśli dostaniesz negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR, któremu należy się poddać w 7. dniu kwarantanny.

Więcej informacji o nowych zasadach znajdziesz tu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Od 22 lutego br. pracodawcy muszą wcześniej zatwierdzić miejsce na kwarantannę dla swoich pracowników, powracających z zagranicy. Pracodawca występuje o to za pośrednictwem Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy). Tu znajdziesz dokładne informacje: 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/

Tylko osoby, które udokumentują, że są w związku małżeńskim/konkubinacie lub mają dziecko z osobą na stałe zameldowaną w Norwegii, mogą spędzić kwarantannę razem z nimi w mieszkaniu.

W Norwegii obowiązek 10-dniowej kwarantanny w odpowiednim miejscu jest przestrzegany bardzo rygorystycznie, w zasadzie nie ma od niego wyjątków. Prowadzone są liczne kontrole (policja, Inspekcja Pracy), złamanie kwarantanny jest karane wysokimi grzywnami i wydaleniem z Norwegii – uttransportering. Koszty wydalenia – uttransporteringsgjelden -należy zwrócić policji norweskiej przed kolejnym wjazdem do Norwegii. 

Zapoznaj się również z informacjami Arbeidstilsynet – Inspekcji Pracy o warunkach wjazdu pracowników do Norwegii:

https://www.arbeidstilsynet.no/pl/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/zagraniczni-pracownicy-i-przedsibiorcy-podroujcy-do-norwegii/

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/4016041415082349?dco_ad_id=23846992422460717

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.

Czy kierowcy zawodowi są zwolnieni z obowiązku rejestracji, testowania i kwarantanny w Norwegii?

Uwaga: kierowcy powracający z urlopu za granicą samolotem są traktowani jak inni podróżni: wymaga się od nich rejestracji, testowania i kwarantanny przez co najmniej 7 dni, w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy. 

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują zarobkowo międzynarodowy transport osób i towarów, lub którzy są w drodze do wykonania zlecenia albo wracają z jego wykonania, są zwolnieni z obowiązku okazywania na granicy negatywnego testu na COVID-19 wykonanego przed wjazdem do Norwegii.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są również zwolnieni z obowiązku wykonania testu na granicy.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są też zwolnieni z kwarantanny jeśli przekraczają granicę Norwegii w czasie pracy. W czasie wolnym powinni przestrzegać zasad kwarantanny, czyli unikać kontaktu z innymi osobami (i zawsze nosić maseczkę).

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Norwegii (najlepiej internetowo, korzystając ze strony https://reg.entrynorway.no/, ewentualnie poprzez wypełnienie formularza), dotyczy również kierowców.

Kierowcy zawodowi muszą nosić maseczki zawsze gdy wychodzą z samochodu i w pobliżu są inni ludzie.

Poniżej przytaczamy dokładne cytaty dotyczące ww. zwolnień, pochodzące z norweskiej ustawy COVID-19-forskriften (dokładna nazwa: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet), link do tego aktu prawnego:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Zwolnienie z okazania neg. wyniku testu na wjeździe:

§ 4a. Krav om gjennomført test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge

Plikten etter første ledd gjelder ikke for: (…)

m. personer som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag (…) 

Zwolnienie z wykonania testu na granicy:

§ 4d. Krav om testing for de som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt

Første ledd gjelder ikke for: (…)

e.yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport (…) 

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w czasie pracy:

§ 6b. Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere

Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell som ikke arbeider på godstog, som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt etter vedlegg A, er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene.

Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport skal bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.

Czy mogę zwolnić się z kwarantanny w Norwegii żeby wziąć udział w pogrzebie lub odwiedzić ciężko chorą siostrę w szpitalu?

Kwarantanna po przyjeździe do Norwegii trwa 10 dni. Jej obowiązek jest przestrzegany bardzo rygorystycznie.

W wyjątkowych, losowych sytuacjach można wnioskować o skrócenie kwarantanny. Jednym z powodów jest pogrzeb bliskiej osoby (współmałżonka, partnera, dziecka, rodzeństwa, rodzica, dziadków, teściów lub innej osoby, z którą jesteśmy emocjonalnie związani) lub konieczność wizyty u bliskiej osoby, która jest ciężko chora. Sytuację taką należy udokumentować.

Zwolnienie to nazywa się po norwesku dispensasjon fra innreisekarantene. W przypadku wizyty u ciężko chorej osoby w szpitalu, zwolnienia udziela szpital, Avdeling for smittevern (Oddział ochrony epidemiologicznej). 

W innych przypadkach zwolnienia udziela norweski lekarz powiatowy – kommunelegen, z nim należy nawiązać kontakt. 

Informację na ten temat w języku norweskim znajdziesz tu: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene/id2702867/#tocNode_10

WAŻNE: od 29 marca br. obowiązuje zaostrzenie zasady hotelu kwarantannowego. Jeśli wrócisz do Norwegii z podróży zagranicznej, która nie jest konieczna, po powrocie musisz odbyć całą 10-dniową kwarantanną w hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy. Kwarantannę możesz skrócić tylko jeśli dostaniesz negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR, któremu należy się poddać w 7. dniu kwarantanny.

Więcej informacji o nowych zasadach znajdziesz tu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.

Można ubiegać się o skrócenie kwarantanny w sytuacjach losowych (na przykład z uwagi na pogrzeb lub chorobę bliskiej osoby) u lekarza powiatowego – kommunelege  – patrz pytanie nr 16. Skrócenie kwarantanny w takim przypadku musi być uzgodnione z norweskimi służbami medycznymi, zarówno jeśli  nastąpiła sytuacja losowa jak i w celu wyjechania z Norwegii w trakcie trwania kwarantanny.

Osoby wykonujące niektóre zawody mogą zakończyć kwarantannę wcześniej, pod warunkiem poddania się testowi na COVID-19 w 3. dniu kwarantanny i uzyskania negatywnego wyniku testu – ustal ze swoim pracodawcą, czy podlegasz pod tą możliwość.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli dzwonisz z Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli dzwonisz spoza Norwegii, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać w języku polskim, po połączeniu trzeba wybrać najpierw 9 a potem 2.

Pamiętaj, że na kwarantannę poza hotelem kwarantannowym kieruje się wyjątkowo tylko osoby, które mają dokumentację potwierdzającą bez żadnej wątpliwości, że wyjazd za granicę był konieczny, na przykład zaświadczenie od pracodawcy o ważnej podróży służbowej lub akt zgonu bliskiej osoby przetłumaczony na język norweski lub angielski. Ostateczna ocena należy do policji i trzeba się jej podporządkować.     

Osoby, wjeżdżające do Norwegii, są kierowane do hotelu kwarantannowego przez policję w trakcie kontroli granicznej (innreisekontrollen). Jeżeli nie zgadzasz się ze skierowaniem Cię do hotelu kwarantannowego, powinieneś zwrócić się bezpośrednio (np. mejlowo – w języku norweskim lub angielskim) do władz gminy, na której terenie położony jest hotel kwarantannowy, z uzasadnioną prośbą o zgodę na opuszczenie hotelu kwarantannowego. W gminach zajmują się tym osoby, odpowiedziane za innreisekarantene, czyli kwarantannę po powrocie z zagranicy.

Przedstawiciel gminy powinien być codziennie przez jakiś czas w hotelu kwarantannowym – wtedy będziesz miał możliwość bezpośredniej rozmowy w swojej sprawie. 

Przykład wniosku o zmianę miejsca odbywania kwarantanny (w przypadku pogrzebu):

Tytuł: Henvendelse til … Kommune (nazwa gminy), Avdeling for innreisekarantene 

Hei,

Jeg skriver til dere i forbindelse med min situasjon etter innreise til Norge 8. mai (data przyjazdu do Norwegii).

Jeg ble bedt av norsk grensepoliti om å sitte i karantene på karantenehotell …. (nazwa kwarantannowego hotelu).

Jeg reiste til Polen for å delta i min mors begravelse (powód podróży do Polski), det som regnes som en nødvendig reise. Jeg har med meg dokumenter som beviser der – polsk melding om dødsfall til moren min samt oversettelse til norsk (dokumenty uzasadniające niezbędną podróż).  

Jer bor alene i en leilighet i Oslo, der jeg har gode forhold til å overholde karantene (informacja o właściwym miejscu na odbycie kwarantanny). 

Kunne dere dobbeltsjekke min situasjon og omgjøre avgjørelsen slik at jeg får lov til å gå ut av karantenehotell og fullføre karantene hjemme? Jeg vet at jeg må gjennomføre test på døgn syv (konieczność poddania się testowi w 7. dobie kwarantanny).

Min telefonnummer er: …, min e-postadresse er: … (numer telefonu i adres mejlowy).

Jeg setter pris på rask tilbakemelding.

På forhånd takk for hjelp.
Med vennlig hilsen,

Jan Kowalski

Możesz również zwrócić się bezpośrednio do okręgu policji (Politidistrikt), odpowiedzialnego za przejście graniczne, przez które przeszedłeś, żeby wyjaśnić swoją sytuację i przedstawić argumenty. E-mail powinien być napisany w języku norweskim albo angielskim, a w temacie wyraźnie wskazane, jakiej sprawy dotyczy. W treści wiadomości należy wyraźnie określić zarzuty i przedstawić ewent. dowody na poparcie twierdzeń. 

Dane właściwych okręgów policyjnych znajdziesz tu: https://www.politiet.no/finn-ditt-politi/

Przykładowe dane kontaktowe:

Policja odpowiedzialna za lotnisko Gardermoen w Oslo: post.ost@politiet.no

Policja odpowiedzialna za lotnisko TORP Sandefjord: post.sor-ost@politiet.no

Policja odpowiedzialna za przejście graniczne w Svinesund: post.ost@politiet.no

Procedura skargowa na działanie Policji (klage på Politiet) opisana jest na tej stronie internetowej: https://www.politiet.no/kontakt-oss/klage-pa-politiet/

Jeśli policja uzna skargę za bezzasadną, można wnieść o jej rozpatrzenie w drugiej instancji – przez Komendę Główną Policji – Politidirektoratethttps://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/politidirektoratet/

Testowanie i organizacja pobytu w hotelu kwarantannowym należy do kompetencji gmin. W tych kwestiach możesz zwrócić do urzędu gminy, na terytorium której znajduje się Twój hotel kwarantannowy. Tu znajdziesz dane adresowe gmin norweskich oraz ich aktualne informacje dot. COVID-19:

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/lokal-koronainformasjon#

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.

Na czym polega izolacja?

Informację o izolacji w Norwegii znajdziesz na tej stronie:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon

Musisz przebywać w izolacji jeśli otrzymałeś pozytywny wynik testu na COVID-19 lub jeśli jesteś w kwarantannie po kontakcie z osobą chorą (smittekarantene) i zauważysz u siebie symptomy COVID-19.

Izolację można spędzać w domu, innym odpowiednim miejscu (np. szpitalu) lub w hotelu kwarantannowym, prowadzonym przez gminę – kommune (opłaca go wtedy gmina). Miejsce izolacji i miejsce pobytu osób, z którymi mieszkasz, powinno być uzgodnione z gminą.

W czasie izolacji nie możesz:

  • wychodzić z domu (jedynie na balkon/werandę/do własnego ogródka),
  • robić zakupów w sklepach.

W czasie izolacji musisz:

  • utrzymywać min. 2m dystansu od osób, z którymi mieszkasz,​​​​​​
  • korzystać z własnej sypialni i łazienki jeśli masz taką możliwość,​​​​​​
  • używać osobnych przedmiotów higieny osobistej, np. ręczników,
  • dokładnie myć ręce i dbać o higienę jeśli np. kaszlesz,​​​​​​
  • często sprzątać mieszkanie, szczególnie miejsca, które są używane przez wszystkich.

Izolacja trwa pełne 10 dni od momentu, w którym zauważyłeś u siebie pierwsze symptomy lub gdy minie co najmniej 24h od ostatniej gorączki. Personel medyczny może nakazać dłuższą izolację.  

Jeśli nie miałeś symptomów, możesz zakończyć izolację 10 dni po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Jeśli mieszkasz z osobą, która jest w izolacji, musisz być w kwarantannie.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń na norweską infolinię COVID-19, która jest obsługiwana również w języku polskim. Telefon jest odbierany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. Jeśli jesteś w Norwegii, zadzwoń na numer 815-55-015. Jeśli jesteś poza Norwegią, zadzwoń na numer 0047-21-89-80-42. Aby porozmawiać po polsku, po połączeniu wybierz najpierw 9 a potem 2.