Koniec obowiązkowej kwarantanny dla osób zaszczepionych po kontakcie z zarażonym

Osoby w pełni zaszczepione od 4.05 nie podlegają kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. Przepisy dotyczą również częściowo osób po pierwszej dawce.


Nadal obowiązuje kwarantanna na zasadach – wjeżdżasz do Norwegii – masz kwarantannę.

ZMIANA W KWARANTANNIE ZWIÄ„ZANEJ Z KONTAKTEM Z CHORYM

  • Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, wszystkimi dawkami przewidzianymi przez producenta – jesteś zwolniony z kwarantanny zarażeniowej. Jeśli właśnie ją odbywasz – 4 maja jesteś z niej zwolniony.
  • Jeśli jesteś zaszczepiony pierwszą dawką z 2 i ta dawka była od 3 do 12 tygodni temu – możesz się przetestować testem PCR pomiędzy 3 a 7 dobą od kontaktu z zarażonym. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny.

źródło: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unntak-fra-smittekarantene-for-koronavaksinerte/id2847003/