Konferencja
Konferencja z 26 maja w języku polskim

Norwegia wprowadziła nowe przepisy, które obowiązują od dziś, od godziny 12.00.

NADAL HOTEL KWARANTANNOWY, osoby przyjeżdżające do Norwegii z Polski (i innych krajów, w tym m.in.: Szwecji, Bułgarii, Węgier, Hiszpanii, Słowacji, Austrii, Czech, Włoch, Niemiec, Grecji, Belgii, Estonii, Francji, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Holandii, Cypru, Łotwy, Danii) zobligowane są do następujących zasadd:

1.Pierwsze 3 doby spędzają w hotelu kwarantannowym

2.Po 3 dobach mają test darmowy od komuny, jeśli jest negatywny, to mogą spędzić resztę kwarantanny w domu jeśli mają własne lokum, w którym jest możliwość unikania kontaktu z innymi z oddzielnym pokojem, łazienką i kuchnią

3.Po 7 dobach komuna również zapewnia test, którego negatywny wynik zwalnia z kwarantanny również domowej

AKTUALNIE NIE MA LISTY KRAJÓW, W KTÓREJ CAŁĄ KWARANTANNĘ MOŻNA SPĘDZIĆ W DOMU

Norwegia nie wprowadziła takiej listy.

KTO MOŻE SPĘDZIĆ KWARANTANNĘ POZA HOTELEM?

Nowe przepisy uwzględniły wyjątki od kwarantanny hotelowej, zwolnione z niej są m.in.:

1. Osoby często przekraczające granicę np. Szwecja – Norwegia w celu dostania się do pracy (tzw. daglig pendler)

2. Kierowcy transportu międzynarodowego przekraczający granicę w ramach takiego transportu zawodowo3. Osoby z sektora krytycznego, którym nocleg zapewnił pracodawca i miejsce jest zatwierdzone przez urząd Osoby zwolnione z kwarantanny hotelowej spędzają ją tak jak stanowią oddzielne przepisy.

ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY HOTELOWEJ po uzyskaniu pozytywnej decyzji od UDI. Wkrótce pojawi się wniosek o taką możliwość. Będzie to możliwe tylko w szczególnych przypadkach np. pogrzebu, odwiedzin ciężko chorej osoby itp.

KWARANTANNA DOMOWNIKÓW

Domownicy nie podlegają kwarantannie wjazdowej. Tylko osoba, która jest na kwarantannie jej podlega.

OSOBY AKTUALNIE BĘDĄCE W HOTELU

Jeśli jesteś aktualnie w hotelu (po przyjeździe z Polski) – zgodnie z przepisami możesz zwolnić się z kwarantanny po zrobieniu testu minimum po 3 dobach od wjazdu. Jeśli wynik jest negatywny – resztę kwarantanny odbywasz w domu.

WYJAZD KONIECZNY, SŁUŻBOWY ITP.Aktualnie te pojęcia nie obowiązują -podlega się minimum 3 dniowej kwarantannie hotelowej. Nie uwzględnia się poprzednich przepisów przy powrocie.

ZASZCZEPIENI I OSOBY KTÓRE CHOROWAŁY NA COVID

Zasady takie jak dla wszystkich!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-onsdag-26.-mai/id2850937/