Komunikat prasowy dotyczący wjazdu do Norwegii


W wyniku sytuacji epidemiologicznej rząd postanowił ponownie wprowadzić wymóg posiadania negatywnego wyniku testu przed wjazdem i rozszerzyć obecne wymagania dotyczące testowania i rejestracji przyjazdu po wjeździe do Norwegii.
– Aby ograniczyć import zakażeń, zaostrzamy restrykcje wjazdowe od 26 listopada. Od tej daty wszyscy muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Norwegii. Zgodnie z zaleceniami specjalistów ds. zdrowia ponownie wprowadzamy również wymóg dotyczący posiadania negatywnego wyniku testu przed wjazdem. Dotyczy to wszystkich osób, które nie mogą udokumentować zatwierdzonym zaświadczeniem koronawirusowym, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Będzie to obowiązywało niezależnie od kraju, z którego się podróżuje – powiedziała minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Emilie Enger Mehl (Sp).
Oto najważniejsze zmiany w restrykcjach wjazdowych, jakie będą obowiązywały od 26 listopada:
 Obowiązywać będzie teraz wymóg, zgodnie z którym wszyscy przyjezdni muszą, z zasady, zarejestrować się w systemie rejestracji przyjazdu. Wyjątki dotyczą dzieci poniżej 16 roku życia oraz wybranych grup. Wszyscy przyjezdni mają obowiązek przedstawić takie potwierdzenie i ewentualne zaświadczenie koronawirusowe policji podczas kontroli.
 Zezwala się na przyjazd do kraju wszystkim cudzoziemcom, którzy mają prawo do wjazdu zgodnie z ustawą o imigracji.
 Programy systemów aplikacyjnych Norweskiej Dyrekcji Morskiej i Norweskiej Dyrekcji Rolnictwa zostają zlikwidowane.
 W zależności od okoliczności, nadal mogą istnieć podstawy do wydalenia cudzoziemców, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących rejestracji przyjazdu, kwarantanny wjazdowej i testowania się w związku z przyjazdem. Brak dokumentacji na ten temat może również prowadzić do wydalenia. Wszyscy przyjezdni, również Norwedzy, mogą zostać zgłoszeni na policję i ewentualnie ukarani grzywną za naruszenie obowiązków wjazdowych.
Justis- og beredskapsdepartementet | Kommunikasjonsenheten | 97 55 37 45 | jdinfo@jd.dep.no | regjeringen.no/jd

 Ponownie wprowadzamy wymóg uzyskania negatywnego wyniku testu, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem, dla tych, którzy nie mogą udokumentować weryfikowalnym zaświadczeniem koronawirusowym, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Będzie to obowiązywać niezależnie od kraju wyjazdu, ale nie w przypadku przyjezdnych poniżej 18 roku życia.
 Dodatkowo zmieniono obowiązek testowania się przy wjeździe, w ten sposób, że jest obowiązek testowania się niezależnie od tego, skąd się przyjeżdża do Norwegii. Do tej pory obowiązkiem objęte były wyłącznie osoby, które przebywały na obszarze objętym obowiązkiem kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy nie mogą udokumentować za pomocą zaświadczenia koronawirusowego, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19 w ciągu ostatniego półrocza. Pozostałe wyjątki od obowiązku testowania się po przyjeździe do Norwegii obowiązują nadal.
 Osoby, które mają się testować, mogą to zrobić w punkcie wykonywania testów na granicy lub w ciągu 24 godzin, jeśli takiego punktu na granicy nie ma. Wszystkie gminy w kraju muszą być przygotowane na to, aby móc przetestować przyjezdnych objętych obowiązkiem testowania się.
 Zwiększamy również ilość pracowników obsługujących Krajowe Centrum Kontroli Przyjazdów, aby wznowić tam działalność kontrolną, dzięki czemu gminy będą mogły uzyskać informacje o przyjezdnych, w przypadku których mogą być powody do tego,
aby gminy podjęły dalsze kontrole.
 Rząd nie wprowadza żadnych zmian w przepisach dotyczących kwarantanny
wjazdowej. Przepisy dotyczące kwarantanny będą prawdopodobnie obowiązywać przez cały sezon zimowy.
Program kwarantanny hotelowej będzie kontynuowany do odwołania jako oferta dla osób nieposiadających innego odpowiedniego miejsca pobytu.
Side 2