Jesteś alergikiem i chcesz się zaszczepić ?

O czym musisz pamiętać, gdy jesteś alergikiem, a zdecydowałeś się na szczepienie.

Ciężka natychmiastowa reakcja alergiczna na szczepionkę jest bardzo rzadka.
Zwykle reakcja alergiczna na szczepionkę lub składniki szczepionki będzie przeciwwskazaniem do podania wielu dawek tej samej szczepionki.
W przypadku wątpliwości co do tego, czy wcześniejsza reakcja na szczepionkę była uwarunkowana alergią i czy można podać dalsze dawki szczepionki, powiadomienie o podejrzeniu działania niepożądanego po szczepieniu może zostać wysłane do FHI ze szczegółowym opisem przypadku. Odpowiedź zwrotna będzie zawierać ocenę i wskazówki dotyczące dalszych szczepień.
W przypadku ciężkiej natychmiastowej reakcji alergicznej/anafilaktycznej niezależnie od wieku istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznej na nowe substancje w kolejnych dawkach

W takich rzadkich przypadkach każde szczepienie powinno być przeprowadzane w obecności lekarza o i przedłużonym czasem obserwacji 1 godziny.
Każdy podmiot, który wykonuje szczepienia przeciw covid , musi posiadać wlasciwe procedury, a personel musi przejść szkolenia postępowania z reakcjami anafilaktycznymi. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, szczepionki na koronawirusa powinny być podawane gdy mamy informację o występowaniu alergii u kandydata na szczepionkę. W razie potrzeby powinna istnieć możliwość podciągnięcia kilku dawek adrenaliny.

Pacjenci stosujący beta-blokery i (lub) inhibitory ACE mogą reagować mniej na adrenalinę w przypadku reakcji anafilaktycznej

Przeciwskazania i środki ostrożności, które mają zastosowanie do wszystkich szczepionek na koronawirusa.

Reakcja alergiczna na poprzednie dawki tej samej szczepionki
Znana alergia na niektóre składniki szczepionki
Ostra choroba zakaźna z gorączką powyżej 38°C

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
Odpowiedz