Jak sprawdzić zameldowanie w Norwegii i akceptację na wjazd-aktualizacja z 18 maja

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

Osoba na stałe zameldowana w Norwegii ma status 'bosatt’ zgodnie z rejestrem Folkeregisteret (folkeregistrert som bosatt i Norge). Nie jest to jednoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru d ani numeru personalnego. Jeżeli twoja rejestracja w Folkeregisteret dotyczyła tylko czasowego miejsca zamieszkania (post-adresse), nie będziesz uznany za osobę zameldowaną na stałe w Norwegii. Aby być zameldowanym na stałe w Norwegii (folkeregistrert som bosatt i Norge), należy zarejestrować przeniesienie do Norwegii w urzędzie podatkowym (skattekontoret), rejestrze  mieszkańców (folkeregisteret) i na policji – oznacza to wizytę na posterunku policji w celu kontroli tożsamości  (ID-kontroll) do celów rejestracji. Rejestracja na policji jest niezbędna aby ukończyć proces rejestracji stałego zameldowania w Norwegii. 

Status swojego pobytu w Norwegii sprawdzisz na stronie internetowej Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/

Konieczne może być okazanie Bostedsattest (poświadczenie stałego zameldowania), które zamawia się internetowo w Skatteetaten (Folkeregisteret):

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bostedsattest/

Uwaga: jeśli zgłosiłeś przesiedlenie do Norwegii w Folkeregisteret poprzez osobistą wizytę w skattekontoret i złożenie formularza przesiedleniowego – skjema om flyttemelding, a podczas takiego spotkania otrzymałeś kvittering potwierdzający zgłoszenie przesiedlenia, musisz jeszcze czekać na wydanie pozytywnej decyzji (tak, aby Twój status w norweskiej ewidencji ludności zmienił się na ‘bosatt i Norge”). Czas oczekiwania na decyzję to 10-12 tygodni. Samo okazanie kvitteringu na granicy nie wystarczy, aby wjechać do Norwegii. 

Niewystarczające jest też złożenie formularza przesiedleniowego internetowo.