Jak korzystać z zaświadczenia koronawirusowego w Norwegii?

Zaświadczenie koronawirusowe zostaje wprowadzone do użytku krajowego na trzecim etapie rządowego planu ponownego otwarcia społeczeństwa. Z zaświadczenia koronawirusowego można będzie wtedy korzystać na większych imprezach i rejsach przybrzeżnych w kraju. Na większych imprezach negatywny wynik testu na koronawirusa jest traktowany na równi ze szczepieniem i odpornością nabytą po COVID-19.

 • Od dawna już żyjemy bez możliwości spotkania i dzielenia się wspólnie ważnymi wydarzeniami. Teraz będziemy nagrodzeni za to, że byliśmy ostrożni i coraz więcej z nas jest zaszczepionych. Zaświadczenie koronawirusowe jest już wykorzystywane na przejściach granicznych. Teraz będziemy je wykorzystywać na większych imprezach i rejsach przybrzeżnych w kraju. Oznacza to, że już wkrótce będziemy mogli chodzić na duże koncerty, spektakle teatralne, mecze piłki nożnej i festiwale. To ważny krok na drodze powrotnej do codzienności – powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie.
  Zaświadczenie koronawirusowe ma być wykorzystywane w celu luzowania obostrzeń, a nie narzucania ograniczeń. Ważną zasadą dla rządu jest to, że zaświadczenie koronawirusowe ma dawać korzyści – także dla osób niechronionych. Główną zasadą jest to, że negatywny wynik testu na koronawirusa ma być traktowany na równi ze szczepieniem i odpornością po przejściu COVID-19.
  -Test na koronawirusa daje tylko chwilowy obraz. Dlatego test w zaświadczeniu koronawirusowym ważny jest jedynie przez 24 godziny. Organizatorzy muszą zawrzeć umowy z dostawcami oferującymi szybkie testy, tak aby w praktyce możliwe było wpisanie wyniku testu do zaświadczenia koronawirusowego. W przypadku większych wydarzeń wprowadzamy wymóg, aby uczestnicy musieli wiedzieć, gdzie mogą zostać przetestowani – powiedział Høie.
  Aby zwiększyć możliwości testowe, rząd pracuje nad wprowadzeniem programu, w którym prywatni dostawcy testów mogą otrzymać od państwa refundację za przeprowadzanie testów do zaświadczenia koronawirusowego. Przeprowadzanie testów będzie więc opłacane przez państwo i nie obciąży organizatora ani uczestników.
 • Oznacza to, że większość osób, które potrzebują testu w celu uzyskania zielonego zaświadczenia, będzie mogła udać się do punktu wykonywania testów i zostanie przetestowana za pomocą szybkiego testu, aby odpowiedzi były dostępne szybko, na długo przed wydarzeniem. Wspólnie z Ministerstwem Kultury zaprosimy branżę na spotkanie. Tam odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące wydarzeń, testowania oraz kontroli zaświadczeń koronawirusowych, tak aby branża mogła się przygotować – powiedział Høie.
  Zaświadczenie koronawirusowe będzie zielone, jeśli jest się w pełni zaszczepionym, minęły ponad trzy tygodnie od pierwszej dawki szczepionki, przeszło się COVID-19 lub minęło mniej niż 24 godziny od negatywnego wyniku testu.
  Zaświadczenie koronawirusowe jest wprowadzane do użytku w związku z trzecim etapem planu ponownego otwarcia społeczeństwa.
  Korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego zakończy się, gdy poziom zakażeń i szczepień wskaże, że nie ma już potrzeby wprowadzania restrykcji.
  Stosowanie zaświadczeń koronawirusowego w gminach, w których tymczasowo obowiązują surowe obostrzenia lokalne
  Rząd nie zezwala na stosowanie zaświadczeń koronawirusowych w celu luzowania obostrzeń w gminach, w których jest potrzeba najostrzejszego poziomu obostrzeń, tzw. obostrzeń 5A. Ten poziom obostrzeń dotyczy gmin, w których nie uzyskano kontroli nad sytuacją epidemiologiczną, dlatego mobilność powinna być jak najmniejsza. W gminach stosujących nieco mniej rygorystyczne obostrzenia, na poziomie obostrzeń 5B i C, gmina może zdecydować, że zaświadczenie koronawirusowe będzie wykorzystane do utrzymania otwartych parków rozrywki na świeżym powietrzu, muzeów, kin, teatrów, sal koncertowych i podobnych obiektów kulturalnych i rozrywkowych.
  Gminy mogą również zdecydować, że zaświadczenie koronawirusowe może być wykorzystane przy organizacji imprez publicznych z ograniczeniami ilościowymi odpowiadającymi 2 etapowi planu ponownego otwarcia, tzn. do 400 osób (200x 2 kohorty) bez stałych, przydzielonych miejsc, ale 1000 osób (200 x 5 kohort), jeśli wszyscy na widowni siedzą na stałych, przydzielonych miejscach.
  Gminy stosujące obostrzenia na poziomie 5B i C mogą zdecydować, że dzieci i młodzież poniżej 12 roku życia również mogą mieć dostęp do teatrów, kin i muzeów w towarzystwie dorosłych z ważnym zaświadczeniem koronawirusowym. Wprowadza się limit liczby dzieci przypadający na każdego dorosłego.
  Ograniczenia liczbowe na dużych imprezach publicznych:
  Etap 3:
  Na etapie 3 warunkiem wstępnym dla wszystkich wydarzeń, przy których stosuje się testy lub zaświadczenie koronawirusowe, jest wykorzystanie tylko 50% pojemności miejsca i że uczestnicy zostają podzieleni na kohorty liczące do 500 osób. W ten sposób ma być możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu.
  Z testem lub zaświadczeniem koronawirusowym
  Stałe przypisane miejsca
  Bez stałych miejsc
  Bez testu lub zaświadczenia koronawirusowego
  Wewnątrz
  50 % pojemności do maks. 2500 osób (500 x 5 kohort) 50 % pojemności do maks. 1000 osób (500 x 2 kohorty)
  Na zewnątrz
  50 % pojemności do maks. 5000 osób (500 x 10 kohort) 50 % pojemności do maks. 2000 osób (500 x 4 kohorty)

Stałe przypisane miejsca Bez stałych miejsc Etap 4:
Z testem lub zaświadczeniem koronawirusowym
Stałe przypisane miejsca
Bez stałych miejsc
Bez testu lub zaświadczenia
Stałe przypisane miejsca Bez stałych miejsc
Do 1000 osób (500 x 2 Do 2000 osób (500 x 4 kohorty) kohorty)
Do 400 osób (200 x 2 kohorty) Do 800 osób (200 x 4 kohorty)
Wewnątrz
75% pojemności do maks. 5000 osób
75% pojemności do maks. 2500 osób
Do 2500 osób Do 750 osób
Na zewnątrz
75% pojemności do maks. 10 000 osób
75% pojemności do maks. 5000 osób
Do 5000 osób Do 1500 osób
Ograniczenia liczbowe na imprezach dla dzieci poniżej 18 roku życia
Nie ma wyjątków od wymogu posiadania zaświadczenia koronawirusowego lub testu dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia na większych imprezach. Rodzice małoletnich mogą okazać zaświadczenie koronawirusowe, jeśli są ze swoimi dziećmi.

 • Ograniczenia liczbowe na 3 etapie na imprezach są dość luźne i bez zaświadczenia koronawirusowego. Na przykład na imprezach wewnątrz pomieszczeń bez stałych przypisanych miejsc może uczestniczyć 400 uczestników, a na zewnątrz 800 uczestników. Oznacza to, że dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wielu rodzajach imprez nawet bez zaświadczenia koronawirusowego – powiedział Høie.
  Ograniczenia ilościowe na rejsach przybrzeżnych
  Oprócz imprez, zaświadczenie koronawirusowe będzie używane podczas krajowych rejsów przybrzeżnych. Jeśli niechronione osoby wchodzą na pokład statków z wieloma gośćmi, zwiększa to ryzyko wybuchu zakażeń.
 • Doświadczenia z zeszłego lata wskazują, że musimy być ostrożni, gdyż ogniska zakażeń na statkach mogą być trudne do opanowania. W związku z tym rejsy przybrzeżne będą mogły mieć wyższy limit liczby pasażerów, jeśli osoby na pokładzie będą mogły udokumentować za pomocą zaświadczenia koronawirusowego, że są chronione. Rząd powróci z informacją na temat konkretnej liczby – powiedział Høie.
  Jesteś chroniony, jeśli zostałeś w pełni zaszczepiony, zaszczepiony jedną dawką trzy do 15 tygodni temu lub przeszedłeś COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.