Informacje dla rodziców i wychowawców dzieci przedszkolnych

Na stronie internetowej Bergen Kommune możemy doczytać szczegółowe wytyczne dla rodziców i opiekunów przedszkolaków.
Procedury postępowania w przedszkolach, przy żółtym poziomie środków ochronnych


Nadrzędne wytyczne:

 1. Osoby chore nie mogą przebywać w przedszkolu
 2. Dobra higiena
 3. Ograniczenie częstotliwości kontaktów między osobami
  Godziny otwarcia
  Przedszkola będą mieć normalne godziny otwarcia.
  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
  Przełożeni mogą wchodzić do przedszkola kiedy przyprowadzają dzieci. Ważne jest stosowanie lokalnych postanowień, aby zapobiegać ciasnocie w szatni. Przedszkole może również zorganizować dostarczanie i odbieranie dzieci na zewnątrz, tam gdzie jest to celowe. Zaleca się używać maseczki przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci tam, gdzie nie jest możliwe utrzymanie odległości zgodnie z obowiązującymi środkami ochrony przed zakażeniami.
  Prosimy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi używania maseczek w portalu www.fhi.no.
  Posiłki w przedszkolu
  Dzieci muszą mieć z sobą jedzenie z domu na wszystkie posiłki. Napoje zostaną podane dzieciom w przedszkolu. Dzieci nie mogą dzielić się jedzeniem ani piciem.
  Higiena i ochrona przed zakażeniami
  Wszystkie dzieci i pracownicy muszą pozostać w domu w przypadku stwierdzenia zakażenia lub objawów choroby. Dalszymi środkami zapobiegania zakażeniom są dobra higiena rąk i higiena kaszlania. Dzieci i pracownicy muszą myć ręce lub używać płynu antybakteryjnego [antibac] przy wchodzeniu do przedszkola, przed i po posiłku/kontakcie z żywnością, po wizycie w toalecie i czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych, po kontakcie z płynami ustrojowymi (np. po wydmuchaniu nosa), po kontakcie ze zwierzętami i w przypadku widocznego zabrudzenia rąk. Należy używać rękawiczek jednorazowych przy zmienianiu pieluszek i umyć ręce potem.
  Używanie maseczek:
 • Odradza się używania maseczek dla dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ może to przeszkadzać w swobodnym oddychaniu/ w utrzymywaniu wolnych dróg oddechowych. Przykrywanie twarzy u małych dzieci jest znanym czynnikiem ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej. Nie zaleca się używania maseczki dla dzieci w wieku od 2 do 13 lat, dotyczy to również przedszkoli.
 • Zaleca się używać maseczek dla pracowników przedszkola tam, gdzie nie jest możliwe utrzymywanie odległości, kiedy dzieci zachorują w przedszkolu i kiedy pracownicy nie mogą zachować wymaganej odległości od kolegów w innych grupach/ kohortach.
 • Zaleca się używać maseczki przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci tam, gdzie nie jest możliwe utrzymanie odległości zgodnie z obowiązującymi środkami ochrony przed zakażeniami.
  Utrzymywanie czystości
  Przy żółtym poziomie środków ochronnych przedszkola muszą stosować rozszerzone procedury utrzymywania czystości. Gruntowne i częste sprzątanie jest ważne dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.
 • Mniej kontaktu fizycznego między osobami
 • Potrzeba bliskości i opieki u dzieci musi być zaspokojona. Pracownicy powinni okazywać bliskość i opiekę dzieciom , które tego potrzebują.
 • Przedszkola nadal muszą organizować grupy dzieci w stałe mniejsze grupy/ kohorty. Przełożeni muszą utrzymywać odległość zgodnie z obowiązującymi środkami ochronnymi, w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci innych osób i ich przełożonych. Przełożeni powini ograniczać używanie transportu publicznego w drodze do i z przedszkola.
 • Choroba i grupy podwyższonego ryzyka
 • Nikomu nie wolno stawiać się w przedszkolu, jeżeli ma się objawy chorobowe lub jest się chorym.
 • Objawy Covid-19, zwłaszcza u dzieci, mogą być łagodne i trudne do odróżnienia od innych infekcji dróg oddechowych. Zakaźne są przede wszystkim osoby mające objawy chorobowe i zakaźność jest największa w chwili pojawienia się objawów. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na objawy, które są nowe/ świeże, podczas gdy późne objawy po przebytej infekcji dróg oddechowych mają mniejsze znaczenie dla zakaźności. Ogólnie biorąc, FHi zaleca szerokie testowanie zarówno dorosłych, jak i dzieci wykazujących objawy.
 • Dzieciom i pracownikom nie wolno stawiać się w przedszkolu, jeżeli:
 • • Mają niewyjaśnione i świeże objawy infekcji dróg oddechowych
 • • Są w izolacji
 • • Są na własnej kwarantannie lub na kwarantannie w oczekiwaniu na wynik testu osoby stycznej
 • Dzieci i pracownicy ze świeżymi objawami infekcji dróg oddechowych i/ lub którzy czują się chorzy, nie mogą przychodzić do przedszkola, pomimo że objawy są łagodne. Zaleca się przeprowadzić test. Muszą one pozostać w domu do chwili, kiedy ich stan ogólny będzie dobry. Dzieci i pracownicy mogą wrócić do przedszkola, kiedy wynik ich testu będzie negatywny i jeżeli sprawiają wrażenie zdrowych i nie mających gorączki, pomimo istnienia objawów resztkowych po infekcji dróg oddechowych (trochę kataru, zatkanego nosa i lekkiego kaszlu).
 • Dalsze informacje na temat objawów, przebiegu choroby i kiedy można chodzić do przedszkola, znajdziesz na stronach internetowych FHI- Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (informacje dla dorosłych i informacje dla dzieci i młodzieży)
 • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, dziecko musi być odebrane tak szybko, jak jest to możliwe. Dziecko musi wtedy poczekać w osobnym pokoju razem z pracownikiem przedszkola albo przebywać na zewnątrz tam, gdzie nie ma innych dzieci.
 • Przełożeni nie mogą przychodzić do przedszkola, jeżeli_ * Są w izolacji ,lub Są na własnej kwarantannie lub na kwarantannie w oczekiwaniu na wynik testu osoby stycznej
 • Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych FHI – Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.
 • Osoby w grupach podwyższonego ryzyka:
 • Przełożeni dzieci w grupie podwyższonego ryzyka muszą skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby lekarz ocenił, czy dziecko powinno zostać w domu lub czy możliwe jest takie zorganizowanie warunków w przedszkolu, które pozwala na to, aby dziecko mogło przyjść do przedszkola na cały lub część dnia.
 • Przełożeni, którzy sami są w grupie podwyższonego ryzyka, mogą skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby lekarz ocenił potrzebę dostosowania oferty przedszkolnej, w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia wirusa do domu.


Rozmowy z przełożonymi dziecka (rozmowy na temat rozwoju dziecka) mogą być przeprowadzane przy żółtym poziomie środków ochronnych, z zachowaniem następujących zasad postępowania:
• Należy umyć ręce przed i po rozmowie
• Należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ochrony przed
zakażeniami, między pracownikami przedszkola a dzieckiem/ przełożonymi dziecka
• Jeżeli zachodzi potrzeba użycia tłumacza lub tp., to takie osoby również muszą utrzymywać
odległość od innych
Okres przyzwyczajania dziecka do przedszkola
W trakcie obowiązywania poziomu żółtego dziecko i przełożeni powinni stosować się do tej grupy przedszkolaków (kohorty), do której dziecko będzie należeć. Przełożeni mogą przebywać razem z dzieckiem w kohorcie, do której dziecko ma przynależeć. Przełożeni powinni zachowywać odległość zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ochrony przed zakażeniami, względem pracowników, innych przełożonych i innych dzieci w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.
Opłata za przedszkole
Przełożeni nie płacą za jedzenie w przedszkolu tak długo, jak przedszkola nie podają jedzenia.
Przeczytaj więcej na temat testowania i objawów
Patrz również wytyczne dla przedszkoli i szkół na stronach internetowych Norweskiej Dyrekcji Zdrowia (Helsedirektoratet)
Masz pytania na temat zdrowia i środków ochrony przed zakażeniami?
Jeżeli masz pytania na temat środków ochrony przed zakażeniami, zadzwoń do
kommunens informasjonstelefon om koronavirus pĂĄ 55 56 77 00
Jeżeli masz pytania na temat zdrowia dziecka lub własnego, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

Odpowiedz