Informacja dla osób z krajów poza EOG i strefy Schengen

Rząd wprowadza wymóg, aby osoby, które uzyskały pozytywny szybki test na granicy z krajów spoza EOG i strefy Schengen, również musiały zdać egzaminy na pcr na granicy.

Ponadto wprowadza się wymóg, aby wszystkie osoby przebywane w hotelach kwarantanny testują się 24 godziny po przyjeździe z testem PCR. Gminy są zobowiązane do przedstawienia takiego testu.
Zmiany są oparte na zaleceniach Norweskiej Dyrekcji Zdrowia i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.
-Norwegia ma jeden z najsurowszych systemów w Europie, aby zapobiec zakażeniu importu. Teraz wprowadzamy jeszcze bardziej rygorystyczne zasady testowania. Robimy to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zmutowanych i bardziej zaraźliwych wariantów wirusów”, mówi Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie.
Osoby, które przebywały na obszarze z obowiązkami kwarantanny w ciągu ostatnich 10 dni, będą testować się na przejściu granicznym w Norwegii. Test powinien być testem antygenowym. Teraz wymagane jest również, aby osoby, które uzyskały wynik pozytywny w wyniku szybkiego testu i które były poza EOG i strefą Schengen, również musiały przeprowadzać testy PCR na granicy. Wcześniej testy PCR można było podjąć w ciągu 24 godzin od przybycia. Norweska Dyrekcja Zdrowia i Norweski Instytut Zdrowia Publicznego uważają, że środek ten jest konieczny w celu ograniczenia przywozu infekcji i wykrycia nowych mutacji wirusa.
Obecnie w siódmym dniu obowiązuje obowiązkowy test dla wszystkich osób w kwarantannie wjazdu, które nie przebywają w hotelu kwarantanny. Przepisy są obecnie zmieniane w taki sposób, że dotyczy to również osób przebywających w hotelach kwarantanny. Gminy mają obowiązek zaoferować tym osobom takie badania.
Zmiana zacznie obowiązywać od północy w nocy z czwartku 29 kwietnia.


Hotele kwarantanny zostały również nałożone dla wszystkich podróżnych, którzy przebywali w Bangladeszu, Indiach, Iraku, Nepalu lub Pakistanie z nielicznymi wyjątkami. Oznacza to, że podróżni, którzy podróżowali w tych krajach, muszą również udać się do hoteli kwarantanny. Zaostrzone środki wjazdu dla podróżnych z odpowiednich krajów wchodzą w życie w środę 28 kwietnia o godzinie 12:00. Każdy, kto przebywał w tych krajach w ciągu ostatnich 10 dni przed przyjazdem do Norwegii, musi udać się do hotelu kwarantanny.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-testing/id2846416/