Imprezy masowe-co musimy wiedzieć na dzień dzisiejszy?

Zaleca się ostrożność i planowanie wydarzenia, aby w jak najszerszym stopniu nie rozprzestrzeniać infekcji między miejscami.
Zasady dotyczące zdarzeń są następujące:
Maksymalnie 20 osób na prywatnych spotkaniach w pomieszczeniach z wyjątkiem własnego domu, takich jak urodziny w wynajętym lokalu.

Na zewnątrz limit wynosi 30 osób. Dzieci w tej samej kohorty w przedszkolu lub szkole podstawowej mogą spotkać się z niezbędną liczbą dorosłych osób jako moderatorów. (nowy)
Maksymalnie 50 osób na wewnętrznych imprezach publicznych bez stałych miejsc, ale nadal do 100 osób na imprezach, które gromadzą uczestników poniżej 20 roku życia, którzy są z tej samej gminy lub którzy uczestniczą w szkoleniach, ćwiczeniach, testach i tym podobnych w tej samej gminie. (nowy)

Maksymalnie 200 osób na imprezach halowych, gdzie wszyscy na widowni siedzą na stałych, siedzących siedzeniach.

Maksymalnie 200 osób na imprezach plenerowych, ale 600 osób (podzielonych na 3 kohorty po 200 osób), jeśli siedzą w miejscach na stałe przydzielonych i istnieje dwumetrowa odległość między kohortami.


Organizator podejmuje środki w celu spełnienia wymagań dotyczących odległości między uczestnikami, którzy nie znajdują się w tym samym gospodarstwie domowym na imprezach, na których publiczność zasiada na stałych, siedzących miejscach. Jeśli to konieczne, należy użyć zabezpieczeń, aby to zapewnić.
Taka sama regulacja spożywania alkoholu na imprezach, jak w restauracjach.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/?expand=factbox2850353