Gminy planują podanie 3 dawki szczepionki .Dla kogo?

Rząd apeluje do gmin o zaoferowanie dawki odświeżającej osobom w wieku 45 lat i starszym.

Osoby powyżej 18 lat z poważnymi chorobami, oraz wszyscy pracujący w służbie zdrowia i opiece otrzymają dawkę trzecią.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-ma-planlegge-for-tredje-dose-til-alle-over-45-ar/id2889917/