Dzieci-zasady wjazdu do Norwegii.

Osoby poniżej 18 roku życia nie muszą przedstawić testu wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.

Dzieci powyżej 16 roku życia, muszą zarejestrować swoją podróż do Norwegii na stronie internetowej: https://reg.entrynorway.no/?lang=pl Dzieci poniżej 16. roku życia są rejestrowane przez rodziców.

Od 1 lutego 2022 r. nie ma już wymogu wykonania testu po wjeździe do Norwegii.