Dobra informacja szczepionkowa dla młodych osób

Młodym ludziom szczepionka oferowana wcześniej
Rząd zmienia strategię szczepień, aby młodym ludziom w wieku powyżej 18 lat zaoferować szczepionkę po zaszczepieniu wszystkich osób powyżej 45 roku życia. Rozważa się również redystrybucję szczepionek do wielu gmin, w których utrzymuje się wysoki poziom zakażeń.

 • Szczepionki to jedna z naszych najważniejszych broni w walce z koronawirusem. Szczepienia to droga powrotu do codzienności i większej swobody. Cieszę się, że mieszkańcy Norwegii wykazują duże poparcie dla programu szczepień. Jak dotąd zaszczepiono 1,5 miliona Norwegów. Zbliżamy się do przynajmniej 90% poziomu wyszczepienia w najstarszych grupach wiekowych, które do tej pory były traktowane priorytetowo – powiedziała premier Erna Solberg.
  Wcześniejsze szczepienia młodych
  Rząd zlecił Norweskiemu Instytutowi Zdrowia Publicznego (FHI) zbadanie, czy powinniśmy dać młodym ludziom wyższy priorytet i postanowił zmienić kolejność szczepień, gdy zaproponuje się szczepionkę każdemu powyżej 45 roku życia. Wówczas grupy wiekowe 18-24 lata i 40-44 lata otrzymają jednocześnie szczepionkę. Po nich grupa wiekowa 25-39 lat otrzyma szczepionkę. Jest to zgodne z zaleceniami Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Komisja Vorlanda również opowiedziała się za priorytetowym traktowaniem młodych. Kiedy będzie można zacząć szczepić młodych będzie się nieco różnić w gminach, ale w niektórych gminach nastąpi to już z początkiem czerwca.
 • Przez całą pandemię rząd na pierwszym miejscu stawiał dzieci i młodzież. Chociaż staraliśmy się ich chronić tak dalece, jak było to możliwe, wielu młodych ucierpiało przez obostrzenia. Bardzo ważne, że młodzi ludzie mogą mieć więcej kontaktu z innymi i prowadzić bardziej swobodne życie, ale jednocześnie szczepienia młodych pomoże przede wszystkim ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – powiedziała Solberg.
  Zezwolenie na większą redystrybucję geograficzną
  Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog i Oslo otrzymują obecnie o 20 procent więcej dawek szczepionek niż reszta kraju. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zalecił teraz danie większej liczby szczepionek 24 gminom w Østlandet, w których od dłuższego czasu występuje wysoki poziom zakażeń. Zaleca, aby gminy te otrzymywały o 80% więcej dawek niż otrzymywałyby w innym przypadku, dopóki wszyscy w wieku powyżej 18 lat nie zostaną zaszczepieni pierwszą dawką.
  Rząd chce postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dalszej redystrybucji geograficznej szczepionek. FHI szacuje, że zarówno 60, jak i 80 procent więcej dawek dla tych 24 gmin w Østlandet przyniesie mniej więcej taką samą korzyść. Rząd opowiada się za 60% więcej ilości szczepionek dla gmin, w których utrzymuje się wysoki poziom zakażeń. Zmniejszy to presję na pozostałe gminy w lipcu.
 • Decyzja rządu ma ważne założenia wstępne: musimy zapewnić, że gminy, które otrzymają mniej dawek w czerwcu i na początku lipca, będą miały możliwość nadrobienia ich przyjęcia w drugiej połowie lipca. Wraz z wojewodami podejmiemy dialog z gminami w celu zbadania, czy szczepienia w lipcu w okresie wakacyjnym mogą przebiegać zgodnie z planem. Jeśli mamy zmieniać sposób dystrybucji, musimy najpierw upewnić się, że nie spowoduje to opóźnienia w zaszczepieniu całej populacji – powiedziała premier Erna Solberg.
  Rząd zwrócił się również do Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) i Urzędu ds. zdrowia o dokonanie szybkiej oceny, czy lista gmin, które powinny otrzymać więcej albo mniej dawek, powinna zostać zaktualizowana w świetle rozwoju sytuacji od czasu sporządzenia listy i trwających ognisk zakażeń.
  W tych 24 gminach znajdujących się na liście utrzymywała się wysoka liczba zakażeń, ale należy też rozważyć, czy są inne gminy o bardzo wysokiej liczbie zakażeń, które muszą być potraktowane priorytetowo lub pozostać neutralnymi, aby nie musiały teraz oddawać dawek.
  Propozycja FHI oznacza, że 319 gmin otrzyma o około 35 procent mniej dawek niż wskazuje wyznacznik populacji, przez maksymalnie 7 tygodni. Mieszkańcy tych gmin stanowią około połowę populacji Norwegii. W 13 gminach nie dojdzie do żadnych zmian.
  Taka redystrybucja zakłada, że gminy, które muszą oddać dawki w czerwcu i na początku lipca, są w stanie zaszczepić znacznie więcej osób niż planowały w drugiej połowie lipca.
  Redystrybucja będzie możliwa najwcześniej od 23 tygodnia.
 • Zaletą większej redystrybucji będzie szybsze otrzymanie pierwszej dawki szczepionki przez mieszkańców gmin z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń. Może również doprowadzić do tego, że będziemy w stanie wcześniej złagodzić obostrzenia, które na tych obszarach obowiązywały przez bardzo długi czas, a tym samym równocześnie ponownie otworzyć cały kraj – powiedział Høie.
  Ze względu na wysoką liczbę zakażeń w niektórych dzielnicach i wysoki poziom obostrzeń w gminie, Oslo będzie miało możliwość rozpoczęcia szczepień osób w wieku poniżej 45 roku życia w dzielnicach priorytetowych, gdy każdemu w wieku powyżej 45 lat zaoferowano szczepionkę w tych samych dzielnicach.
  Ĺ»adna grupa zawodowa nie ma pierwszeństwa przy szczepieniach
  Norweski Instytut Zdrowia Publicznego nie zaleca priorytetowego traktowania szczepień jakichś grup zawodowych lub osób wykonujących pracę krytyczną społecznie w stosunku do innych. Rząd zastosował się do tego zalecenia.
  FAKTY:

Zgodnie z zaleceniem FHI następujące gminy otrzymają więcej dawek (może ulec to zmianie):
• Asker
• Bærum
• Drammen
• Eidsvoll
• Enebakk
• Fredrikstad (obecnie otrzymuje 20% więcej dawek niż wskazuje podstawowy
klucz dystrybucji)
• Frogn
• Gjerdrum
• Halden
• Indre Østfold
• Lier
• Lillestrøm
• Lørenskog (obecnie otrzymuje 20% więcej dawek niż wskazuje podstawowy
klucz dystrybucji)
• Moss (obecnie otrzymuje 20% więcej dawek niż wskazuje podstawowy klucz
dystrybucji)
• Nannestad
• Nittedal
• Nordre Follo
• Oslo (obecnie otrzymuje 20% więcej dawek niż wskazuje podstawowy klucz
dystrybucji)
• Rælingen
• Råde
• Sarpsborg (obecnie otrzymuje 20% więcej dawek niż wskazuje podstawowy
klucz dystrybucji)
• Ullensaker
• Vestby
• Ås
Zgodnie z zaleceniem FHI następujące gminy otrzymają taką samą liczbę dawek jak poprzednio (może ulec to zmianie):
• Bergen
• Førde
• Hamar
• Kongsvinger • Kristiansand • Larvik
• Nes
• Ringerike • Ringsaker • Sandnes • Skien

• Stavanger • Trondheim
Pozostałe 319 gmin w kraju będzie musiało oddać dawki.