Konferencja
Dawka uzupełniająca szczepionek dla wszystkich chętnych osób powyżej 65 roku życia.


Wszystkie osoby w wieku powyżej 65 lat otrzymają możliwość otrzymania dawki uzupełniającej szczepionki na koronawirusa.

Tak zdecydował rząd. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) otrzymał za zadanie ocenić, czy również personelowi medycznemu należy zaoferować dawkę uzupełniającą.
Europejska Agencja Leków (EMA) poddała ocenie szczepienia uzupełniające szczepionką BioNTech-Pfizer i stwierdziła w poniedziałek 4 października, że dawkę przypominającą można rozważyć u osób powyżej 18 roku życia po co najmniej sześciu miesiącach od dawki drugiej.
– Pojawiają się oznaki, że u starszej części populacji spada ochrona przed poważnym przejściem choroby. Celem uzupełniającej dawki dla osób starszych jest zwiększenie ochrony przed poważnym zachorowaniem na COVID-19 oraz zapewnienie wyższego stopnia ochrony przed nowymi wariantami wirusa i wydłużonej ochrony – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie.
FHI zaleca, aby kolejność szczepień dawką uzupełniającą odbywała się według tych samych priorytetów ze względu na wiek, jak w przypadku szczepienia podstawowego. Oznacza to, że najpierw ofertę otrzymają pensjonariusze domów opieki i wszyscy powyżej 85 roku życia, następnie grupy wiekowe 75-84 lata, a potem 65-74 lata.
Szczepionka na grypę
Gminy mają dobrą wydolność do szczepień i są proszone o przygotowanie się do oferowania dawek uzupełniających. Jeśli pojawią się problemy z wydolnością podczas jednoczesnego szczepienia przeciwko grypie sezonowej w nadchodzących tygodniach, gminy powinny ustalić priorytety zgodnie z następującą kolejnością:

 1. Pierwszadawkadlaosóbniezaszczepionych
 2. Drugadawkadlaosóbzaszczepionychtylkojednądawką
 3. Trzeciadawkadlaosóbzobniżonąodpornością
 4. Szczepionkanagrypęsezonową
 5. Dawkauzupełniającadlapensjonariuszydomówopiekiiosóbpowyżej65 roku życia
  – Szczepienie uzupełniające na COVID-19 nie może odbywać się kosztem
  szczepienia przeciwko grypie. Zaszczepienie się na grypę jest ważne, ponieważ w
  tym sezonie spodziewamy się poważniejszej epidemii grypy. Osoby starsze mają
  podwyższone ryzyko poważnego przebiegu grypy – podkreślił Høie.
  FHI nie zaleca jednoczesnego podawania szczepionki przeciw grypie i szczepionki na koronawirusa. Pomiędzy tymi szczepionkami powinien być tydzień odstępu.
  Bardzo dobra ochrona
  Szczepionki stosowane w norweskim programie szczepień na koronawirusa zapewniają bardzo dobrą ochronę przed poważnym zakażeniem koronawirusem i 85 procent wszystkich osób powyżej 18 roku życia jest w pełni zaszczepionych. Szczepienia nadal trwają w grupie 12 lat i starszej. Osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym już zaoferowano trzecią dawkę.
  Podaż szczepionek jest dobra. Szczepienie dawkami uzupełniającymi szczepionki na koronawirusa odbywać się będzie na przełomie października i listopada, po zakończeniu szczepienia przeciw grypie. Pomiędzy gminami będą występować różnice dotyczące czasu, w jakim różne grupy zostaną w pełni zaszczepione.
  – Moment, w którym gmina może przejść do szczepienia kolejnej podgrupy osób starszych, zależy od postępu szczepień w danej gminie, a nie od decyzji krajowych – podkreślił Høie.
  Kilka krajów zaczęło oferować dawki uzupełniające. 3,2 miliona Izraelczyków zostało zaszczepionych dawką przypominającą. Dania oferuje trzecią dawkę mieszkańcom domów opieki, a także rozważa oferowanie jej osobom starszym i grupom ryzyka. Szwecja zaleca dawkę uzupełniającą osobom powyżej 80 roku życia oraz mieszkańcom domów opieki.
  31 milionów dawek do innych krajów
  Norwegia była siłą napędową na arenie międzynarodowej w zwiększaniu produkcji i dystrybucji szczepionek do innych krajów poprzez ACT A (akcelerator dostępu do narzędzi walki z COVID-19) i współpracę COVAX. Norwegia była również aktywna w pracach nad redystrybucją dawek szczepionek w ramach europejskiej współpracy w zakresie zamówień publicznych i ustanowiła sekretariat prawny, który pomaga państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej w przygotowywaniu umów dotyczących redystrybucji szczepionek.
  – Dzięki norweskiej pomocy prawnej zawarliśmy właśnie nową umowę z producentem szczepionek Janssen i Fundacją Gavi. Umowa oznacza, że Norwegia może wysłać 3 miliony dawek szczepionki Janssen za pośrednictwem współpracy COVAX w ciągu najbliższych kilku miesięcy – powiedział Høie.
  Ogółem wkład Norwegii odpowiada 31 milionom dawek szczepionek dla innych krajów.
 • Można robić dwie rzeczy jednocześnie. Możemy chronić własnych mieszkańców, a jednocześnie pomagać wszystkim w innych krajach otrzymać szczepionki. W Norwegii mamy wystarczający zapas szczepionek, które można wykorzystać do szczepień uzupełniających osób starszych. Na przyszłość naszym celem jest, aby nie otrzymywać większej ilości dawek niż potrzebujemy w danym momencie – podkreślił minister zdrowia i opieki zdrowotnej.
  Przyjęcie dawki uzupełniającej nie będzie miało żadnych konsekwencji dla posiadaczy zaświadczenia koronawirusowego. Trzecia dawka dla osób z obniżoną odpornością i dawki przypominającej obecnie ukazuje się jako 3/2 (dawka nr 3 z 2) na zaświadczeniu koronawirusowym. Dodatkowa dawka dla osób zaszczepionych preparatem Janssen
  Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej postanowiło zastosować się do zaleceń FHI, by zaoferować uzupełniającą dawkę szczepionki mRNA tym osobom, które otrzymały jedną dawkę szczepionki Janssen. Szczepionka Janssen jest szczepionką jednodawkową.
  – Pełne szczepienie jedną dawką preparatu Janssena wydaje się zapewniać nieco mniejszą ochronę przed zakażeniem i COVID-19 w porównaniu z dwiema dawkami szczepionki mRNA. Dlatego też FHI zaleca dawkę szczepionki mRNA w celu zwiększenia ochrony. Osoby, które chcą przyjąć dodatkową dawkę szczepionki mRNA, mogą skontaktować się z punktami szczepień w gminie, w której przebywają – powiedział Høie.
  W Norwegii jest nieco ponad 4000 osób, które zostały zarejestrowane jako zaszczepione preparatem Janssen w Krajowym Rejestrze Szczepień, SYSVAK.
  Znaczenia pojęć
  Dawka (trzecia) dodatkowa
  Dawka uzupełniająca Dawka przypominająca
  Dodatkowa dawka szczepionki dla osób z poważnie osłabionym układem odpornościowym z podejrzeniem słabego efektu szczepionki po dwóch dawkach.
  Może być podawana osobom, u których oczekuje się dobrego efektu po dwóch dawkach. Otrzymują dodatkową dawkę, aby utrzymać ten dobry efekt.
  To samo co dawka uzupełniająca.