Czy granice są nadal zamknięte?Aktualizacja z 18 Maja

Norwegia zamknęła swoje granice 29 stycznia br. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja br.: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2830458

Póki nie zostanie ogłoszone otwarcie granic, należy założyć, że są one zamknięte do odwołania.

Dotychczas granice zostały otwarte tylko dla osób, dojeżdżających codziennie do pracy w Norwegii ze Szwecji i Finlandii (grensependlere). Muszą oni udokumentować stałe zamieszkiwanie w Szwecji lub Finlandii, okazać zaświadczenie od pracodawcy oraz poddawać się testom na COVID-19 co 7 dni.

W ostatnim czasie firmy zarejestrowane w Norwegii dostały możliwość wnioskowania o wjazd wybranych, wyspecjalizowanych pracowników: techników do naprawy sprzętu, osób zajmujących się ważną infrastrukturą, pracowników sezonowych zbierających warzywa/owoce, pracowników niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa lub zakończenia projektu i i wybranych pracowników z obszaru kultury. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tej możliwości, przeczytaj wyjaśnienia w dalszej części naszych pytań i odpowiedzi.